Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Økonomisk støtte til å sende ny ERC-søknad

Har du søkt ERC og gått videre til trinn 2, men likevel ikke fått midler? Da kan du få støtte til å forberede ny søknad. Forskningsrådet gir inntil 500 000 kroner i støtte dersom du sender inn ny søknad innen to år etter den første søknaden.

Forskningsrådet ønsker at flere norske forskere skal lykkes med søknader til det Europeiske forskningsrådet (ERC), og har etablert en støtteordning for de som skriver en svært god søknad men som likevel ikke når opp. Formålet er at forskeren skal få gjort de forbedringene som må til for å lykkes bedre neste gang.

Hvem kan få støtte?

Du må ha sendt inn en søknad som Principal Investigator (PI) til ERC Starting Grant (StG), Consolidator Grant (CoG) eller Advanced Grant (AdG). Søknaden må ha blitt bedømt som så god at den kom til trinn 2, men at den likevel ikke fikk finansiering. Det spiller ingen rolle om du fikk karakter A eller B i trinn 2.

En norsk institusjon må stå som søkerinstitusjon på søknaden om etableringsstøtte.

Bedrifter kan i prinsippet være vertsinstitusjon for ERC-prosjekter, og kan derfor få støtte. Bedrifter vil få utbetalt midler fra Forskningsrådet som "bagatellmessig støtte". Det betyr at bedriften maksimalt kan motta 200 000 Euro fra det offentlige i løpet av en periode på tre regnskapsår.

Når kan jeg søke?

Det er løpende søknadsfrist og vi oppfordrer deg til å sende søknad om støtte så tidlig som mulig etter at du har fått evalueringsresultatet. Du kan bare få dekket kostnader fra det tidspunktet hvor du sender søknad om støtte til oss, og frem til den nye søknaden sendes til ERC.

Gå til utlysningen og velg "Økonomisk støtte til å sende ny ERC-søknad" og deretter søknadstypen prosjektetableringsstøtte.

Når må jeg sende inn den nye ERC-søknaden?

Du må sende inn ny søknad til ERC til den første eller andre utlysningen av aktuell søknadstype etter at du har mottatt evalueringsresultatet hvor du kom til trinn 2, men ikke fikk innvilget søknaden din. I praksis vil dette si at en søknad til StG-2018 som ikke når opp kan få støtte til å forbedre en ny søknad til StG-2019 eller StG-2020. Hvis det i mellomtiden har gått så lang tid at du ikke tilfredsstiller krav til tid etter disputas for StG-søkere, så kan du sende søknaden til CoG-utlysningen i 2019 eller 2020. Det samme gjelder overgangen mellom Consolidator Grant og Advanced Grant.

Støttebeløp

Inntil 500 000 kroner.

Du (søkerinstitusjonen) får utbetalt etableringsstøtten fra FRIPRO etter at du har sent oss kvittering på at ny søknad til ERC er sendt inn, prosjektrapport og regnskap og vi har vurdert og godkjent dette. 

Hva kan jeg søke om midler til?

Støtten skal brukes til å forbedre grunnlaget for en ny søknad til ERC. Midlene kan bare dekke utgifter som er påløpt i perioden fra søknad om støtte er mottatt av Forskningsrådet og til den nye søknaden til ERC sendes inn. Utgifter som kan dekkes:

  • Lønn til PI i forbindelse med forbedring av søknaden.
  • Direkte utgifter til eksperimenter, innhenting av data og bruk av infrastruktur for å skaffe resultater som kan styrke søknaden.
  • Reise- og konferanseutgifter for PI, inkludert utgifter til forskningsopphold ved en annen institusjon, dersom det kan bidra til å styrke søknaden.

Når får jeg svar på søknaden?

Søknadene behandles fortløpende av administrasjonen. Du kan forvente svar etter 4-6 uker.

Skrevet av:
Berit Sundby Avset Seniorrådgiver +4722037015 bsa@forskningsradet.no
Publisert:
22.06.2016
Sist oppdatert:
22.03.2018