Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Forskerskoler skal gi flere og bedre norske forskere

Forskningsrådets satsing Nasjonale forskerskoler finansierer 22 nasjonale forskerskoler over hele landet. Satsingen er finansiert av Kunnskapsdepartementet, med 40 millioner kroner per år.

Forskerskolene skal bidra til å heve kvaliteten på forskerutdanningen. En viktig målsetning er at skolene skal fremme rekruttering og øke andelen PhD-kandidater som gjennomfører utdanningen. Det er også et mål å korte ned gjennomføringstiden. De skal dessuten bidra til internasjonalisering av norsk forskerutdanning.

Nasjonale forskerskoler er nettverksskoler
Satsingen finansierer 22 nasjonale forskerskoler per i dag. Hver forskerskole består av et nettverk av institusjoner som har inngått et forpliktende samarbeid om PhD-utdanning innenfor et fagområde. Skolene samarbeider om PhD-kurs, seminarer, sommerskoler osv, og benytter hverandres laboratoriefasiliteter i fag der dette er relevant. De kan derfor tilby en bredere forskerutdanning enn hver enkelt institusjon har mulighet til alene.

Hver forskerskole administreres i hovedsak av én av de medvirkende institusjonene, som har status som vertsinstitusjon. Skolene har et eget styre der alle partnerinstitusjonene og studentene er representert.

De nasjonale forskerskolene er et supplement til institusjonenes egne doktorgradsprogrammer. PhD-kandidater som er tilknyttet en nasjonal forskerskole, avlegger PhD-graden ved sitt eget lærested, som står ansvarlig for kandidatens utdanning. Deltakelsen i forskerskolen gir kandidatene tilgang til et bredere utdanningstilbud og til et nasjonalt og internasjonalt miljø innenfor sitt fagområde.

Bakgrunn
Forskningsrådet startet satsingen i 2008 på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, etter at evalueringer de foregående årene hadde pekt på behovet for å heve kvaliteten innenfor visse områder av norsk forskerutdanning.

I St. melding nr. 20 (2004–05) «Vilje til forskning» ga regjeringen signaler om at den ønsket å etablere en ordning med nasjonale forskerskoler og ba Forskningsrådet utrede satsingen. Utredningen, som ble gjennomført i samarbeid med Universitets- og høgskolerådet og forelå i 2006 (se dokumenter), ga klar anbefaling om å iverksette en forskerskoleordning.

Satsingen har så langt hatt utlysning i 2008, 2012 og 2015. Fem nasjonale forskerskoler startet opp i 2009, og ytterligere ti skoler kom til i 2013. Sju forskerskoler ble innvilget i 2015. De fem første skolene ble midtveisevaluert i 2012/13 (se dokumenter og nyheter). Evalueringen konkluderte med at både skolene og satsingen fungerer meget godt.

Satsingen finansierer følgende forskerskoler:
- Business Economics and Administration (NFB), Norges handelshøyskole
- Climate Dynamics (ResClim), Universitetet i Bergen
- Educational Research (NATED), Universitetet i Oslo
- Medisinsk avbildning (MedIm), NTNU
- Structural Biology (BioStruct), Universitetet i Tromsø – Norges arktiske
  universitet
- Research School in Peace and Conflict, Universitetet i Oslo
- Norwegian Research School of Neuroscience (NRSN), NTNU
- National research school in population based epidemiology (EPINOR),
  Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
- Research School of Computer and Information Security (COINS), Høgskolen i
  Gjøvik
- International Research School in Applied Ecology (IRSAE), Høgskolen i Hedmark
- Norwegian PhD School of Pharmacy (NFIF), Universitetet i Oslo
- Norwegian PhD Network on Nanotechnology for Microsystems (NANO-
  NETWORK), NTNU
- Norwegian Graduate Researcher School in Linguistics and Philology (LINGPHIL),
  NTNU
- The Norwegian Research School in General Practice (NAFALM), Universitetet i
  Oslo
- The Norwegian PhD School of Heart Research (NORHEART), Universitetet i Oslo
- Petroleum Research School of Norway, Universitetet i Bergen
- The Norwegian Research School for Research and Development of Municipal
  Health and Care, Universitetet i Oslo
Norwegian Graduate School in Biocatalysis (BioCat), Universitetet i Tromsø -
  Norges arktiske universitet
- Norwegian Research School on Dynamics and Evolution of Earth and Planets (DEEP), Universitetet i Oslo
- The Research School Religion Values Society (RVS), Det teologiske menighetsfakultetet
- Authoritative Texts and Their Reception (ATTR), Universitetet i Oslo
- Norwegian Research School in Infection Biology and Antimicrobials (IBA),
  Universitetet i Oslo

Forskningsrådet finansierer flere forskerskoler gjennom andre programmer, blant andre:
- Digital Life Norway PhD School, NTNU 
  (Finansieres med bevilgning fra BIOTEK2021)
- Norwegian Research School in Global Health, NTNU
  (Finansieres med bevilgning fra GLOBVAC)
- Norwegian Researcher School in Geography (NRSG), NTNU
- Norwegian Research School in Innovation (NORSI), NTNU
Norwegian Research School in Bioinformatics and Biostatistics (NORBIS), Universitetet i Bergen
 

Publisert:
19.08.2013