Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Utvidet nettverk og økt internasjonalisering

Utvidet nettverk, mer internasjonalisering og økt kvalitet på eget doktorgradsarbeid svarer phd-kandidatene når de blir spurt om hva som er merverdien ved å delta i en nasjonal forskerskole.
Ti nasjonale forskerskoler med bevilgning for perioden 2013–2020 har blitt midtveisevaluert i løpet av vinteren.

De nasjonale forskerskolene er etablert som nettverk mellom norske universiteter og høgskoler. Målet med forskerskolene er å heve kvaliteten på forskerutdanningen, hindre frafall og korte ned gjennomføringstiden i doktorgradsutdanningen. De ti forskerskolene som fikk bevilgning i 2013 er nå midtveisevaluert av et nordisk ekspertpanel ledet av Göran Gustafsson ved Chalmers Tekniska Högskola.

Midtveisevalueringen viser at forskerskolene har lykkes godt, spesielt med å bygge nettverk for phd-kandidater både nasjonalt og internasjonalt. Phd-kandidatene oppgir også at forskerskolen har spilt en positiv rolle i å styrke kvaliteten på eget doktorgradsarbeid.  Skolene er forskjellige i omfang og organisering, men har noen felles utfordringer som er knyttet til gjensidige forpliktelser i samarbeidet med andre institusjoner og involvering av veiledere.

Ekspertpanelet konkluderer med at forskerskolene i stor grad oppfyller formålet, og alle ti skolene kvalifiserer for videre bevilgning.

Les hele rapporten:  Mid-term evaluation of ten National Research Schools - 2017 PDF - 2,5 MB

Skrevet av:
Publisert:
11.05.2017
Sist oppdatert:
11.05.2017