Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

1
19 treff
31.08.18

– Vi må bli meir tydelege på kva vi forventar av forskarskolane

Dei nasjonale forskarskolane er verdifulle for det nasjonale samarbeidet om doktorgradsutdanninga, viser ei ny evaluering. Ein har derimot ikkje funne målbar effekt for gjennomføringstid og gjennomføringsgrad hos stipendiatane.
11.05.17

Utvidet nettverk og økt internasjonalisering

Utvidet nettverk, mer internasjonalisering og økt kvalitet på eget doktorgradsarbeid svarer phd-kandidatene når de blir spurt om hva som er merverdien ved å delta i en nasjonal forskerskole. Ti nasjonale forskerskoler med bevilgning for perioden 2013–2020 har blitt midtveisevaluert i løpet av vinteren.
29.02.16

Ni nye nasjonale forskerskoler

Utlysningen fra 2015 har til sammen gitt ni nye forskerskoler.
22.10.15

Syv nye nasjonale forskerskoler

Forskningsrådet har bevilget drøyt 160 millioner kroner til syv nye nasjonale forskerskoler for perioden 2016–2023. Styringsgruppen for nasjonale forskerskoler, som har ansvaret for Forskningsrådets satsing på forskerskoler, besluttet dette i bevilgningsmøtet den 19. oktober. Det kan bli bevilget flere nye forskerskoler, les mer om dette nedenfor.
06.03.15

Stor interesse for ny utlysning – ingen begrensninger på antall søknader per søkerinstitusjon

Det var mange deltakere og mange gode spørsmål på informasjonsmøtet om forskerskoleutlysningen 6. mars. Det ble blant annet stilt spørsmål om hvor mange søknader en institusjon kan sende inn. Til forskjell fra forrige utlysning er det denne gangen ingen begrensninger på antall søknader per søkerinstitusjon. Ved en feil har tekst med tidligere begrensning ligget ute noen dager – dette er nå rettet opp.
26.02.15

Informasjonsmøte om forskerskoleutlysning

Forskningsrådet inviterer den 6. mars til informasjonsmøte om utlysningen av midler til nye, nasjonale forskerskoler. Det er fremdeles mulig å melde seg på.
15.12.14

Løft for bioinformatikken i 2015

Forskingsrådet løyver inntil 24 millionar kroner til ein nasjonal forskarskole i bioinformatikk. Forskarskolen skal svare på det store behovet for rekruttering innanfor faget. Samstundes skal e-infrastrukturen få fleire løyvingar i 2015.
14.11.14

Seminar for forskerskolene

Det årlige seminaret for nasjonale forskerskoler ble holdt den 20.-21. oktober 2014. I år valgte vi å legge seminaret til Trondheim, der også fire av forskerskolene har sin administrative base. Alle de nasjonale forskerskoler som finansieres av Forskningsrådet var invitert til å delta, og 20 (av 21) forskerskoler deltok.
19.12.13

Forskerskolen for nano inn i ny fase

Forskerskolen som ble etablert under NANOMAT-programmet i 2009, er nå blitt en av Forskningsrådets nasjonale forskerskoler. Det sikrer videre utdanning av forskere innenfor nano- og mikroteknologi.
18.11.13

Forskerskoleseminar 2013

Den 24.–25. oktober 2013 hadde Nasjonale forskerskoler sin årlige samling, i år på Voksenåsen kultur- og konferanshotell, "Oslos tak".
27.05.13

Vellykket tilbud til unge forskere

De fem nasjonale forskerskolene som startet i 2009 har fungert svært godt, viser midtveisevaluering. Forskningsrådet gir til sammen 46 millioner kroner til forskerskolene i tre år til.
26.11.12

Bedre tilbud til unge talenter

Forskningsrådet har nå utpekt ti nye nasjonale forskerskoler, som til sammen får 218 millioner kroner for å skape bedre doktorgradsutdanning.
07.11.12

Resultatet av årets søknadsbehandling blir kunngjort 26. november

14.09.12

Resultat av søknadsbehandlingen – nasjonale nettverksforskerskoler 2012

10.05.12

Endring i utlysning

Det er gjort endring i krav om vedlegg til søknaden i utlysningen av midler til nasjonale forskerskoler.
12.03.12

Informasjonsmøte om ny utlysning for nasjonale forskerskoler – presentasjonene lagt ut

Informasjonsmøte om utlysning for nye nasjonale forskerskoler ble holdt i Forskningsrådets lokaler den 12. april, med ca. 60 deltakere.
08.02.12

Midler til nye nasjonale forskerskoler

Stortinget har bevilget midler til nye nasjonale forskerskoler: 20 mill. kroner per år i 8 år.
17.01.11

Har forskerskole – søker koordinering

Universitetenes selvbestemmelse er i praksis et hinder for utviklingen av det nasjonale forskerskolesystemet, mener representanter for flere av de forskerskolene som finansieres av satsingen “Nasjonale forskerskoler”.
20.02.08

Midler til nasjonale forskerskoler er utlyst!

Ca. 115 mill. kroner utlyses til nasjonale forskerskoler. Søknadsfristen er 4. juni, og Forskningsrådet vil holde et informasjonsmøte om ordningen 1. april. Institusjonene vil bli invitert i eget brev.