Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Ønsker kommentarer til nye helseprogramplaner

To nye helseforskningsprogrammer, "Bedre helse" og "God behandling" skal starte opp i 2016. Forskningsrådet inviterer nå til en nettbasert kommentarrunde på basis av de nye programplanutkastene.

Vi ber om korte, overordnete kommentarer på maksimalt én side per program. Innspillene sendes på e-post til post@rcn.no med referanse­nummer 15/5168. Innspillene vil bli lagt ut samlet på Forskningsrådets nettsider etter fristen. Frist for innspill: 15. september 2015.

"Bedre Helse" PDF - 597 KB

"God Behandling" PDF - 540 KB

De to nye programmene har som mål å utvikle kunnskap som vil være til nytte for samfunnet (Foto Shutterstock).

To nye programplaner
Forskningsrådet har vedtatt at det skal etableres to nye helseforsknings­pro­grammer fra 2016. De er gitt titlene Bedre helse og livskvalitet gjennom livs­løpet (Bedre helse) og God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabili­tering (God behandling).

To bredt sam­men­satte programplan­utvalg (kunn­gjort her) har foreslått overordnete planer for de to programmene. Planut­kastene har vært behandlet i Divisjonsstyret for samfunn og helse i Forskningsrådet. De to nye programmene etterfølger seks mindre program­mer som avsluttes i 2015 og to som avsluttes i 2016 og 2017. Disse er: Folkehelse, Miljøpå­virkning og helse, NevroNor, Klinisk forskning, Psykisk helse, Rus­middel­forsk­ning, Biobanker og helsedata (- 2016) og Stamcelleforskning (- 2017).

Del av ny programstruktur
De to nye programmene er del av en omstrukturering av den målrettete helseforskningen i Forsknings­rådet, som er besluttet i samråd med Helse- og omsorgsdeparte­mentet (HOD). Struk­turen omfatter også et Stort program for tjenesteforskning, Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester (HELSEVEL) og Global helse og vaksinasjonsforskning (GLOBVAC).

Nettbasert kommentar
For å få en god forankring av planene og et best mulig beslutningsgrunnlag for de nye tiårige programmene før de skal vedtas endelig, ønsker Forsknings­rådet synspunkter og kommentarer til programplanutkastene fra forsk­ningsmiljøer, brukere av forskningen og andre interesserte.

Samfunnsnyttig forskning
Programplanene skal være langsiktige og ha et overordnet og strategisk perspektiv og skal følges opp med toårige handlingsplaner. Bedre helse og God behandling er hand­lings­rettede helseforskningsprogrammer. Dette innebærer at de skal ha et anvendt perspektiv. Målet er at programmene skal bidra til å utvikle ny kunnskap som kan være til nytte for samfunnet. Det vil bli lagt vekt på både nytteperspektiver og brukermed­virkning i forskningen.

Vi planlegger at den første utlysningen av forskningsmidler med utgangspunkt i de nye planene kan komme sent på høsten med søknadsfrist i februar 2016.

 

Skrevet av:
Gro Elisabeth Mæhle Helgesen Spesialrådgiver +47 22 03 71 56 gh@forskningsradet.no
Publisert:
30.06.2015
Sist oppdatert:
13.09.2016