Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Her er de nye helseprogramstyrene

To nyoppnevnte programstyrer skal legge siste hånd på programplanene for Bedre helse og God behandling.

Arbeidet med den nye strukturen for helseforskningprogrammene i Forskningsrådet er i rute. Divisjonsstyret for samfunn og helse (SAH) har nylig oppnevnt programstyrer for de to programmene som skal startes opp i 2016. Programstyrenes første oppgave er å ferdigstille programplanene og legge grunnlaget for den første utlysningen av forskningsmidler fra de to nye programmene.

Mye av arbeidet er allerede utført av programplanutvalgene, men det vil bli noen justeringer basert på kommentarer fra "netthøringen" og diskusjoner i Forskningsrådet. Det planlegges et felles lanseringsseminar for de to programmene i februar 2016. Nærmere informasjon kommer når de nye programstyrene har avholdt sine første møter.

Programstyrene er oppnevnt for perioden 22.10.2015-31.12.2019, og har fått følgende sammensetning:

Bedre helse og livskvalitet gjennom livsløpet

 • Pål Kraft, UiO (leder)
 • Pernille Due, Syddansk universitet, Danmark
 • Terje Andreas Eikemo, NTNU
 • Else-Marie Løberg, Helse Bergen/UiB
 • Nancy Pedersen, Karolinska institutet, Sverige
 • Lars Rylander, Lunds Universitet, Sverige
 • Anne-Grethe Terjesen, Pårørende foreningen for Psykisk helse
 • Else Jorunn Saga, Pasient- og brukerombud i Telemark
 • Geir Stene-Larsen, Helse- og omsorgsdepartementet
 • Kristian Hveem, NTNU (vara for forskerrepresentantene)
 • Dagfinn Bjørgen, Mental helse (vara for Terjesen)
 • Torunn Grinvoll, Pasient- og brukerombud i Vestfold (vara for Saga)
 • Marit Lie, Helse og omsorgsdepartementet (vara for Stene-Larsen)
 • Linda Granlund, Helsedirektoratet (observatør)

God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

 • Kristin Bjordal, UiO (leder)
 • Marianne Klemp, Kunnskapssenteret, UiB
 • Peter Vedsted, Aarhus universitet, Danmark
 • Göran Dahllöf, Karolinska institutet, Sverige
 • Inger Njølstad, UiT
 • Bjarne Hansen, UiB
 • Runar Finvåg, Pasient- og brukerombud i Møre og Romsdal
 • Anne Rita Øksengård, Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Maiken Engelstad, Helse- og omsorgsdepartementet
 • Professor Ingvild Kjeken, HiOA/Diakonhjemmet (vara for forskerrepresentantene)
 • Anne-Lene Egeland Arnesen, Pasient- og brukerombudet i Buskerud (vara for Finvåg)
 • Vibeke Johnsen, Nasjonalforeningen for folkehelsen (vara for Øksengård)
 • Maren Skaset, Helse- og omsorgsdepartementet (vara for Engelstad)
 • Ola Johnsborg, Helsedirektoratet (observatør)

 

 

Skrevet av:
Gro Elisabeth Mæhle Helgesen Spesialrådgiver +47 22 03 71 56 gh@forskningsradet.no
Publisert:
02.11.2015
Sist oppdatert:
13.09.2016