Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

103 treff
07.04.16

Norske søkere kan gjøre det bedre i Marie Skłodowska-Curie actions

Norske søkere sender for få søknader til EUs finansieringsordning for internasjonal forskermobilitet Marie Skłodowska-Curie actions. Institusjonene våre utnytter derfor ikke mulighetene like bra som andre lands.
24.11.15

Regjeringen lanserer HelseOmsorg21-handlingsplan

– Vi vil gi pasienter rask tilgang til de nyeste og beste behandlingsformene. Flere skal få mulighet til å delta i studier, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i pressemelding.
02.11.15

Her er de nye helseprogramstyrene

To nyoppnevnte programstyrer skal legge siste hånd på programplanene for Bedre helse og God behandling.
29.10.15

Spennende muligheter i Horisont 2020

EU's rammeprogram for forskning, Horisont 2020, samfunnsutfordring 1 (SC1); helse – "Health demographic change and wellbeing helse" - har mange muligheter
28.09.15

Kommentarer til nye helseprogramplaner

Vi takker for i alt 50 innspill til de to programplanutkastene for "Bedre helse" og "God behandling". Alle kommentarene er nå tilgjengelige på nett.
30.06.15

Ønsker kommentarer til nye helseprogramplaner

To nye helseforskningsprogrammer, "Bedre helse" og "God behandling" skal starte opp i 2016. Forskningsrådet inviterer nå til en nettbasert kommentarrunde på basis av de nye programplanutkastene.
24.06.15

Resultater fra utlysningen i Nordisk Program for helse og velferd for forskningsinfrastrukturer

NordForsks styre har tildelt totalt 40 millioner kroner til fire prosjekter for å etablere forskningsinfrastrukturer basert på nordiske registre. Det var totalt 24 søknader til denne utlysningen som var den tredje i det nordiske programmet for helse og velferd.
07.05.15

Videooverført debatt om matsikkerhet under EXPO

13. mai går JPI A Healthy Diet for A Healthy Life (HDHL) og JPI Agriculture, Food Security and Climate Change (FACCE) sammen om arrangementet "Grand Debate on Nutrition Security – a whole systems approach" under EXPO 2015 i Milano. Det kan følges på direkten.
24.03.15

Nå omstrukturerer vi helseprogrammene

De to nye helseprogrammene "Bedre helse" og "God behandling" skal etter planen startes opp i 2016. Nylig ble også programstyret for det nye Store programmet "Gode og effektive tjenester" (HELSEVEL) oppnevnt.
18.03.15

Hver femte gravide utsatt for seksuell vold

Disse kvinnene har flere og mer langvarige fysiske plager enn andre. Jo mer grov seksuell vold kvinnene har vært utsatt for, jo flere og mer alvorlige ettervirkninger opplever de, sier Mirjam Lukasse, jordmor og førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
09.03.15

NordForsk satser 140 millioner på forskning om ujevn fordeling av helse og velferd

04.12.14

Ny utlysning innen Nordisk Program for helse og velferd om fellesnordiske registre

NordForsk annonserer ny utlysning i Nordisk program for helse og velferd. Målsettingen med utlysningen er å etablere forskningsinfrastrukturer basert på nordiske registre for sosioøkonomiske og helsemessige data og på den måten gjøre det lettere å forske på samfunnsutfordringer på tvers av landegrensene.
04.12.14

Publisering og formidling etter prosjektslutt i Folkehelseprogrammet

Folkehelseprogrammet har finansiert en analyse av prosjekters publisering etter innsendt sluttrapport.
03.12.14

Summer Program in Aging 2015 – Invitasjon til norske forskere tidlig i karrieren

Er du interessert i forskning på aldring og yrkesdeltakelse? Ved å delta på sommerkurs i Canada i juni kan du bl.a. utforske flerfaglig forskningssamarbeid innenfor temaet eldre og arbeid, og få forståelse for bruk av longitudinelle data.
14.11.14

Rekordmange søknader ved siste utlysning

Folkehelseprogrammet hadde sin siste utlysning i 2013 og mottok 107 søknader. Det viser hvor viktig dette forskningsområdet er, sier programstyrelederen.
15.09.14

EU's rammeprogram for forskning, Horisont 2020 – her er det også muligheter for folkehelseforskere

12.09.14

Utdanning beskytter mot demens

Folk med grunnskoleutdanning har 40 prosent større risiko for å dø med demens, enn de med høyere utdanning. Ekstra år på skolebenken ser ut til å virke beskyttende, mener forskerne.
18.08.14

Hvorfor lever folk usunt, når de vet hva som er sunt?

Den tradisjonelle middelhavsdietten er sunn og kan motvirke både hjerteinfarkt og hjerneslag, men det er ikke så mange rundt Middelhavet som spiser den lenger. Norske forskere deltar nå i en massiv europeisk forskningsinnsats som skal finne ut hvorfor folk lever usunt, til tross for kunnskap om hva som er sunt.
27.06.14

NordForsk: 120 millioner til velferd og helse

NordForsk lyser ut 120 millioner kroner til store prosjekter innenfor velferd og helse, i det nyetablerte forskningsprogrammet "Nordic Programme on Health and Welfare".
10.04.14

Nye finansieringsmuligheter for norske forskere

NordForsk lyser ut midler til forskningsprosjekter i det nyetablerte forskningsprogrammet "Programme on Health and Welfare".
09.04.14

De fire RHFene lyser i fellesskap ut 200 mill. til store tverregionale helseforskningsprosjekter

07.03.14

Friskere med naturlige antioksidanter

Mens antioksidanter tatt som kosttilskudd har vist ingen eller til og med skadelig effekt, gir matvarer som er naturlig rike på denne typen næringsstoffer gode helsegevinster.
07.03.14

Mindre overvekt med kultur

Stillesittende kulturaktiviteter som boklesing og lytting til musikk i ungdomstiden, kan bidra til å forhindre overvekt.
14.01.14

Summer Program in Aging 2014 – Invitasjon til norske forskerrekrutter

Er du interessert i forskning på aldring og yrkesdeltakelse? Ved å delta på sommerkurs i Canada i juni kan du bl.a. utforske flerfaglig forskningssamarbeid innenfor temaet eldre og arbeid, og få forståelse for bruk av longitudinelle data.
13.12.13

Gi kommentarer til delrapportene

Rapportene fra HelseOmsorg21s fem arbeidsgrupper ligger nå ute ut til gjennomsyn og kommentarer. Frist for kommentarrunden er 17. januar 2014.
26.11.13

Vil gjennomføre strukturelle endringer

De to utvalgene som ble nedsatt for å følge opp Forskningsrådets evaluering av biologi, medisin og helsefag fra 2011 vil ha mer grunnleggende forskning, flere rekrutteringsstillinger og mer nasjonal samordning.
10.10.13

Enkel test kan fange opp psykiske plager hos barn

Et spørreskjema som tar fem-ti minutter å fylle ut, kan fange opp barn med psykiske plager allerede før de begynner på skolen.
16.09.13

Klart for innspill til HelseOmsorg21

Nå er det mulig å komme med innspill til HelseOmsorg 21. – Vi håper flest mulig vil bidra, sier John-Arne Røttingen som leder strategigruppen for HelseOmsorg21. Fristen er 14. oktober.
13.08.13

Nominer årets artikkel innen forskning på rus og psykisk helse

Fristen for å nominere artikler er 31.12.13. Prisen deles ut av Kronprinsesse Mette-Marit på forskningskonferansen 3.-5. februar 2014.
28.06.13

Kvinners helse – fire nye forskningsprosjekter

I forskningssatsingen Kvinners helse har vi nå valgt ut fire prosjekter med høy vitenskapelig kvalitet fra søknadsbunken til helseprogrammene. Prosjektene er valgt blant prosjekter som fikk høy score på vitenskapelig kvalitet, men som likevel ikke ble med blant de prosjektene som har fått tilsagn om bevilgning fra programmene.