Gå direkte til innhold

Det overordnete målet for programmet er å bidra til ny kunnskap om hva som påvirker folkehelsen, om årsaker til sosiale helseforskjeller, samt virkemidler for å redusere slike forskjeller og bedre folkehelsen.

Mer om Folkehelse-programmet

Nyheter

Flere nyheter