Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Profesjonell identitet blant medisinstudenter

Studien tar for seg hvordan medisinutdanningen bidrar til de framtidige legenes identitetsutforming og forberedelse til yrkeslivet.

Prosjekttittel: Doctors in-the-making – Professional identity among medical students
Prosjektleder: Harald Grimen
Medarbeidere: André Vågan
Institusjon: Senter for profesjonsstudier
Prosjektperiode: 2005-2009
Prosjektnummer: 167099


Medisinstudenter skal ikke bare tilegne seg visse typer kunnskap og holdninger i utdanningen, men også begynne å se seg selv i legerollen. Dannelsen av profesjonell identitet er en viktig del av kvalifiseringen fordi den skal bidra til utviklingen av trygghet i legerollen og forberede studentene best mulig på arbeidslivets krav.

Formålet med dette prosjektet har vært å studere to sentrale sider ved den medisinske profesjonskvalifiseringen.

Den ene siden har handlet om den tidlige utviklingen av profesjonell identitet blant medisinstudenter, sett i lys av kommunikasjonsundervisningen og den kliniske ferdighetstreningen på medisinstudiet ved Universitetet i Oslo.

Prosjektet har vist at ferdighetstreningen i andre studieår har større betydning for identitetsdanning enn kommunikasjonstreningen i det første studieåret. Mangel på basiskunnskap og klinisk kunnskap og ferdighet gjør nemlig at studentene har vansker med å se seg selv i legerollen i kommunikasjonstreningen med pasienter.

Den andre siden har fokusert på overgangen fra å være student til å være profesjonell, og på gapet mellom den kunnskapen leger mener å ha tilegnet seg i utdanningen og den kunnskapen de mener er nødvendig i jobben deres tre år etter endt utdanning. Her har resultatene vist kunnskapsgap for flere former for kunnskap.

Dette kunnskapsgapet må ikke nødvendigvis forstås som at utdanningen er utilstrekkelig. Det kan også forstås som et uttrykk for at det alltid vil være utfordrende å overføre tilegnet kunnskap under utdanning til en praktisk yrkeskontekst fordi kunnskapen alltid må settes i nye sammenhenger. Overgangen fra utdanning til arbeid er derfor like mye en mulighet for læring og kunnskapsproduksjon som en utfordring.

Funnene i prosjektet belyser og gir innspill til noen viktige utfordringer for medisinutdanningen når det gjelder mulighetene for å legge til rette for tidlig identitetsutforming og for hvordan man forbereder seg til yrkeslivet.

Publisert:
02.09.2010
Sist oppdatert:
13.09.2016