Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Foreldres bilkjøring av barn

I dette prosjektet ser Transportøkonomisk institutt på barns reiser i forbindelse med fritidsaktiviteter.

Prosjekttittel: Physical activity and car dependency in modern childhood. Are we socializing our children to car use and poor health?
Prosjektleder: Randi Johanne Hjorthol
Medarbeidere: Aslak Fyhri, Trine Nordgaard, Roger L. Mackett og Marketta Kyttä
Institusjon: Transportøkonomisk institutt (TØI)
Prosjektperiode: 2007-2009
Prosjektnummer: 181836


I de senere årene har økt vekt og fedme blant barn vakt bekymring i mange land. Flere studier har pekt på at redusert fysisk aktivitet er en viktig grunn til dette problemet. Det at foreldre kjører barn til skolen er en tendens man ser både i Skandinavia og Europa ellers, og som trafikkmyndighetene har fokusert på.

Barns reiser i forbindelse med fritidsaktiviteter har derimot fått liten oppmerksomhet. Dette prosjektet har sett nærmere på disse reisene i tillegg til skolereisene. Analysene er basert på en nasjonal undersøkelse av barns fysiske miljø, aktiviteter og reiser, gjennomført i 2005. Resultatene viser at en svært stor del av barn i alderen 6-12 år deltar i organiserte fritidsaktiviteter, og gjerne flere ganger i uka. I de aller fleste tilfellene blir barna kjørt til disse aktivitetene, og de kjøres oftere til fritidsaktiviteter enn til skolen.

Barna i de store byene går og sykler mer enn barna i småbyer og på de mindre stedene. Selv om avstand til aktiviteten og barnas alder er viktig for om de blir kjørt eller ikke, har foreldrenes tilgang til bil og deres bilbruksvaner betydning for hvordan barna reiser til fritidsaktivitetene.

Gjennomgang av tiltak i Norge, Danmark, Finland og Storbritannia viser at tiltak for å bedre barns uavhengige mobilitet tar lite hensyn til hva som skjer på fritiden. De fleste land konsentrerer seg om skolen. Prosjektet peker på at virkemidler når det gjelder barns reiser i forbindelse med fritidsaktiviteter må diskuteres. Det er også et stort behov for evaluering av de tiltakene som gjøres i forbindelse med skoleveien.

Skrevet av:
Elin Fugelsnes
Publisert:
14.04.2010
Sist oppdatert:
13.09.2016