Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Mer om ordningen

Det overordnede målet med ordningen er å etablere kliniske forskningsmiljø som gjennom fremragende forskning bidrar til å bedre behandlingen av norske pasienter.

Sentrene skal:

  • ​gjennomføre kliniske studier av høy kvalitet med potensial til å endre klinisk praksis
  • bidra til innovasjon i behandling
  • bidra til evidensbasert behandling
  • drive frem økt grad av nasjonalt og internasjonalt samarbeid
  • bidra til translasjon av basale oppdagelser til klinisk anvendelse
  • bidra til nye vitenskapelige ideer og oppdagelser
  • legge til rette for at forskningsmiljøer, andre offentlige aktører og foretak (næringsliv) kan gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter i faktisk samarbeid
  • utdanne kompetente klinikere og kliniske forskere

Sentrene skal bidra til undervisning og forskerutdanning innenfor klinisk behandlingsforskning. Det legges stor vekt på at forskningsresultatene skal formidles til fagmiljøer og allmennheten.
Hovedkriteriet for å velge ut sentre er relevans og nytte i form av senterets bidrag til bedre pasientbehandling. Vitenskapelig kvalitet i forskningen må ligge på høyt internasjonalt nivå.

Ordningen er basert på en utredning som Forskningsrådet gjorde i 2016 som ledd i oppfølgingen av HelseOmsorg21- strategien. Ordningen ble foreslått i strategien for å bidra til bedre klinisk behandling og høy kvalitet og sterkere internasjonalisering i forskningen. Forskningen i sentrene skal løse identifiserte grunnleggende problemer knyttet til klinisk behandling i samarbeid mellom forskningsinstitusjoner, helseforetak og næringsliv, og på tvers av fagområder og disipliner.

 

 

Publisert:
04.01.2018