Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Ny senterordning for klinisk behandlingsforskning

Forskningsrådet lyser ut midler til et Forskningssenter for klinisk behandling (FKB) innenfor alvorlige sykdommer som rammer sentralnervesystemet. Dette er den første utlysning i en ny senterordning.

Den nye senterordningen skal etablere forskningsmiljø som skal bidra til bedre behandling av norske pasienter gjennom fremragende forskning. Sentrene skal gjennomføre kliniske studier av høy kvalitet med potensial til å endre klinisk praksis i Norge.

Det første senteret i ordningen har søknadsfrist 25. april og er begrenset til forskning om alvorlige hjernesykdommer som for eksempel ALS, MS og demens. Senteret vil få inntil 20 millioner i året i inntil åtte år.

Forskningsrådet tror koblingen mellom fremragende forskning og klinisk behandling vil være en viktig del av fremtidens helsevesen i Norge og håper at det kan komme flere sentre i årene som kommer.

– Det er veldig gledelig at vi får midler fra Helse- og omsorgsdepartementet til en ny senterordning. Disse sentrene skal bidra til å tette kritiske kunnskapshull i helsevesenet vårt, involvere pasienter og koble næringsliv og offentlig sektor tettere sammen, sier direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen. Forskningsrådets direktør, John-Arne Røttingen

Det skal legges til rette for at pasienter kan inkluderes i studier på tvers av regioner.

Bygger på FME-modellen
Fra før av har Forskningsrådet tre etablerte senterordninger, henholdsvis Sentre for fremragende forskning (SFF), Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) og Sentre for fremragende innovasjon (SFI). Felles for dem alle er at høy kvalitet på forskningen står sentralt.

Av disse vil Forskningssentre for klinisk behandling ligne mye på FME-ordningen med tanke på organisering og oppfølging, men tematikken vil være sentrert rundt klinisk helseforskning av høy kvalitet.

– Fremragende forskning vil stå sentralt i de nye sentrene, samtidig som nytteverdien skal være stor. Det skal legges stor vekt på hva slags betydning kunnskapen fra sentrene vil ha for pasienter og samfunnet, sier Røttingen.

Ordningen er etablert som et ledd i oppfølging av HelseOmsorgs21-strategien som foreslo en senterordning for å bidra til bedre pasientbehandling og høy kvalitet og sterkere internasjonalisering i forskningen.

 

Skrevet av:
Geir Aas Seniorrådgiver gaa@forskningsradet.no
Publisert:
14.03.2018
Sist oppdatert:
16.03.2018