Gå direkte til innhold

NORFACE fellesprogram Dynamics of (In)equality Across the Life-course

Tre prosjekter med norsk deltagelse innvilget midler i NORFACE fellesprogram

Professor Kjell Salvanes ved Handelshøyskolen i Bergen er koordinator for ett prosjekt og partner i et annet, mens Forsker 1 Henning Finseraas ved Institutt for samfunnsforskning er partner i det tredje prosjektet.

De to prosjektene Salvanes er med i handler om ulikhet i oppvekst og konsekvenser senere i livet, mens Finseraas' prosjekt ser på sammenhengen mellom populisme, ulikhet og institusjoner.

  • GUODLCCI: Growing up Unequal? The Origins, Dynamics and Lifecycle Consequences of Childhood Inequalities
    – Prof. K.G. Salvanes, Norwegian School of Economics, Prof. M. Gurgand, Paris School of Economics and Dr G. Conti, Institute for Fiscal Studies
  • HuCIAW: Human capital and inequality during adolescence and working life
    – Prof. Sir R. Blundell, Institute for Fiscal Studies, Prof. A. Vignoles, University of Cambridge, Prof. K.G. Salvanes, Norwegian School of Economics, and Prof. E. Maurin, Paris School of Economics
  • PII: Populism, Inequality and Institutions
    – Prof. D.W. Soskice, London School of Economics, Prof. A.C.T. Björklund, Stockholm University, Prof. U. Schoenberg, University College Londen and Dr H. Finseraas, Institute for Social Research.

(Illustrasjon: Norface) NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe) er et samarbeid mellom 19 europeiske forskningsråd som finansierer samfunnsvitenskapelig forskning. DIAL er det fjerde store fellesprogrammet NORFACE-landene og EU-kommisjonen samarbeider om å finansiere. I alt tildeles det 18 millioner euro til 13 transnasjonale prosjekter. I de 13 prosjektene er det til sammen 56 forskere som skal undersøke temaer som ulikhet og konsekvenser i utdanning, livsløpsutvikling, helse, populisme og arbeidsliv.

Mer om DIAL-programmet: https://www.norface.net/programmes/dial/

NORFACE fellesprogram Dynamics of (In)equality Across the Life-course (DIAL) har innvilget tre prosjekter med norsk deltakelse. (Foto: paul prescott / Shutterstock.com)

Norges Forskningsråd deltar i DIAL-programmet med midler fra forskningsprogrammene Velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM) og Forskning og innovasjon i utdanningssektoren (FINNUT). Både Salvanes og Finseraas har tidligere fått midler fra VAM med tematikk som videreføres i DIAL-programmet.

Skrevet av:
Lillian Margrethe Baltzrud Seniorrådgiver +47 22 03 75 20 lmb@forskningsradet.no
Publisert:
29.06.2017
Sist oppdatert:
29.06.2017