Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Ny utlysning planlegges:

Midler til forskning på effekter av tiltak for økt kvalitet i barnehage og skole

FINNUT vil i 2019 lyse ut midler til forskning på effekter av tiltak for økt kvalitet i barnehage og skole. Midlene er en del av Regjeringens kompetansestrategi.

Forskningsrådet har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) å lyse ut midler til forskningsprosjekter som skal måle effekten av tiltak for økt kvalitet i barnehage og skole. Det vil stilles tydelige krav til forskningsdesign, men det er opp til sektoren å definere hvilke tiltak som skal utprøves.

- Det er viktig at tiltakene er godt forankret hos barnehage- og skoleeiere, men det er en forutsetning at tiltakene planlegges og implementeres i tett samarbeid med forskere, sier Terje Ogden, programstyreleder for FINNUT.  

Denne nye ordningen er omtalt som Innovasjonsordningen i Meld. St. 21 (2016-2017) Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen. Satsingen er en del av Regjeringens kompetansestrategi der ønsket er å etablere en ny modell for kompetanseutvikling i skolen.

I Forskningsrådet omtales ordningen som Forskning på effekter av tiltak i barnehage og skole. Formålet med satsingen er å undersøke effekten av tiltak som iverksettes for å få bedre kvalitet i barnehage og skole. Innsatsen skal resultere i mer forskningsbasert kunnskap som er relevant for barnehagens og skolens arbeid med å drive utviklingsarbeid og forbedre praksis.

Det vil stilles tydelige krav til forskningsdesign i prosjektene, og det er ønskelig med intervensjonsstudier der effekter kan måles gjennom randomiserte, kontrollerte studier (RCT) eller kvasi-eksperimentelle design.

- Det er viktig å skille mellom denne utlysningen og utlysningen av innovasjonsprosjekter i FINNUT. Dette er to forskjellige satsinger som stiller ulike krav til søker og prosjekttype, avslutter programstyreleder Terje Ogden.

Om utlysningen
Forskningsrådet lyser ut midler til forskning på effekter av tiltak i barnehage og skole med frist i februar 2019. For å kunne søke må man ha sendt inn en obligatorisk skisse innen fristen 26. september 2018. I første omgang lyses det ut inntil 35 mill. kroner i 2019.

Det legges opp til en trinnvis søknadsprosess. Alle som sender inn skisse får en kort, faglig tilbakemelding. Basert på denne vil søkerne kunne avgjøre om det skal sendes inn søknad til februarfristen eller ikke. Forskningsrådet bistår med rådgivning i perioden mellom skissefristen og februarfristen.

Informasjonsmøte i juni 2018
Det planlegges et seminar i juni 2018 som er åpent for både forskere og brukere der vi vil informere nærmere om skisseutlysningen og hovedutlysningen. Nærmere informasjon om tid og program kommer.

(Foto: Nicolas Tourrenc)

Skrevet av:
Hilde Rønning Seniorrådgiver 22 03 73 97 hro@forskningsradet.no
Publisert:
11.04.2018
Sist oppdatert:
11.04.2018