Gå direkte til innhold

Innkomne søknader om senter for barnehagerelevant forskning

FINNUT fikk inn 6 søknader til utlysning av midler til senter for barnehagerelevant forskning.

Søknadene som er kommet inn til utlysningen har alle vært gjennom en prekvalifiseringsrunde, og sendte inn skisser til en utlysningen som hadde frist 18. januar.

Til denne utlysningen, som hadde first 24. mai, kom det inn 6 søknader som til sammen søker om ca. 251,5 millioner kroner. Totalt er det lyst ut 50 millioner kroner for ett til to sentre.

Dato for bevilgningsmøte er 18. oktober 2017.

Her er en oversikt over søknadene:

Prosjektnr. Tittel Institusjon
275571 Being and Becoming. Center for young children's learning and development in Norwegian ECEC settings UNIVERSITETET I OSLO
275573 Senter for barnehageforskning: ledelse, læring og lek (SeBarn) / Centre for Early Childhood Research: Management, learning and play DRONNING MAUDS MINNE HØGSKOLE FOR BARNEHAGELÆRERUTDANNING
275575 Kindergarten Knowledge (KINDKNOW) - Centre for systemic research on Diversity and Sustainable Futures [Senter for barnehagekunnskap] HØGSKULEN PÅ VESTLANDET
275576 FILIORUM - Innovation for Quality in Diverse Early Childhood Education and Care (ECEC) UNIVERSITETET I STAVANGER
275577 Quality, Leadership and Marketization in Early Childhood Education and Care (QLM) UNI RESEARCH AS
275579 REACH: Center for interdisciplinary research for qualities in Early Childhood Education and Care HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

 

Skrevet av:
Publisert:
29.05.2017
Sist oppdatert:
29.05.2017