Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

161 millioner til utdanningsforskning

Forskningsrådets nye storsatsing på utdanningsforskning, FINNUT-programmet, har tildelt 161 millioner kroner til 21 prosjekter innenfor utdanningsforskning

- Vi fikk utrolig mange gode søknader, og er glade for at det er så mange dyktige forskere innen utdanningsfeltet, sier Elaine Munthe. Foto: UiS - Vi fikk utrolig mange gode søknader, og er glade for at det er så mange dyktige forskere innen utdanningsfeltet, sier Elaine Munthe. Foto: UiS - Vi fikk utrolig mange gode søknader, og er glade for at det er så mange dyktige forskere innen utdanningsfeltet. Det kom inn 159 søknader til disse utlysningene, og mange flere enn de vi kunne innvilge var støtteverdige, sier programstyreleder for FINNUT, Elaine Munthe.

God balanse

De nye prosjektene har god spredning når det gjelder utdanningsnivåer og temaområder som dekkes.

- Porteføljen består av prosjekter i hele spekteret fra barnehageforskning til voksnes læring. Mange sentrale problemstilling kommer opp, og det er gjennomgående svært høy kvalitet på prosjektene vi har innvilget, sier Munthe.

Hun understreker at det også er god spredning når det gjelder fordelingen på universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter.

Lovende for utdanningsforskningen
Det var en egen utlysning for forskere med nylig avlagt doktorgrad. Til denne kom det inn 22 søknader hvorav 5 prosjekter fikk bevilgning.
- Her var det høyt nivå på søknadene og halvparten var støtteverdige. Dette lover godt for utdanningsforskningen framover, sier Munthe.

Styret innvilget kun 3 kompetanseprosjekter da søknadsgrunnlaget her var for svakt. Styret ser imidlertid at det er potensiale i søknadsbunken og de har derfor vedtatt å lyse ut resterende midler til kompetanseprosjekter til høsten.

FINNUT - stort og langsiktig
FINNUT er et stort og langsiktig program som dekker hele utdanningssektoren – fra barnehage og skole til høyere utdanning og voksnes læring. Programmet bygger videre på erfaringer fra tidligere programsatsinger i Forskningsrådet og utvikler en ny satsing på innovasjon i utdanningssektoren.

FINNUT skal utvikle kunnskap av høy kvalitet og relevans for politikkutforming, forvaltning, praksisfelt og den enkelte.

(Se liste over innvilgede prosjekter, øverst i høyre kolonne) 

Skrevet av:
Siv Haugan Spesialrådgiver +47 22 03 73 53 sh@forskningsradet.no
Publisert:
27.05.2014
Sist oppdatert:
13.09.2016