Gå direkte til innhold

Nyheter

Her er de første doktorgradene fra offentlig sektor

Statens vegvesen, Norsk kulturråd og Aust-Agder Fylkeskommune har nå hver sin helt ferske doktorand blant sine ansatte. Dette er de første som er i mål med en doktorgrad gjennom Offentlig sektor ph.d.-ordningen.
Dato: 29.06.2018

Innkomne søknader

FINNUT lyste ut midler til institusjonsforankrede strategiske prosjekter for grunnskolelærerutdanningene med frist 25. april i år. Til sammen 23 søknader kom inn til denne utlysningen.
Dato: 18.06.2018

Største utlysning for innovasjonsprosjekter i offentlig sektor

Forskningsrådet øker innsatsen for innovasjon i offentlig sektor, og lanserer den hittil største utlysningen for innovasjonsprosjekter i offentlig sektor. Fire programmer lyser til sammen ut 125 millioner kroner. Søkere som ønsker det kan sende inn en skisse som en del av søknadsprosessen.
Dato: 25.05.2018

Velkommen til informasjonsmøte

20. juni holder FINNUT-programmet et informasjonsmøte om den kommende utlysningen av midler til forskning på effekter av tiltak for økt kvalitet i barnehage og skole.
Dato: 20.06.2018

Nye COST-forskernettverk

Norske forskere har mulighet til å melde seg på 40 nye COST-nettverk som starter i år, de fleste i løpet av sommeren.
Dato: 13.06.2018

Midler til forskning på effekter av tiltak for økt kvalitet i barnehage og skole

FINNUT vil i 2019 lyse ut midler til forskning på effekter av tiltak for økt kvalitet i barnehage og skole. Midlene er en del av Regjeringens kompetansestrategi.
Dato: 11.04.2018

Oppvekst er tema for Forskningsdagene 2018

 "Oppvekst" er årets tema for Forskningsdagene, som arrangeres over hele landet i slutten av september. Vi håper flest mulig benytter denne formidlingsmuligheten.
Dato: 17.04.2018

13 nye prosjekter innvilget

FINNUTs programstyre tildelte 20. og 21. mars 30 millioner kroner til fem unge forskertalenter-prosjekter og 95 millioner kroner til åtte forskerprosjekter.
Dato: 09.04.2018

Flere gode utdanningsforskningsmiljøer i Norge

Flere norske forskningsinstitusjoner har utdanningsforskning på høyt internasjonalt nivå, viser en ny evaluering av norsk utdanningsforskning, i regi av Forskningsrådet.
Dato: 15.03.2018

50 millioner til barnehageforskning i to nye sentre

To nye sentre ved Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Stavanger får tilsammen 50 millioner kroner til å forske på barnehager. Aldri før er det gitt så mye til forskning på barnehage.
Dato: 02.01.2018

Nye muligheter for utdanningsforskning i Horisont 2020

Økt kunnskap om utdanning etterspørres i flere av H2020-utlysningene for 2018-2019. FINNUT lyser ut forsterkningsmidler til prosjektpartnere i nye EU-prosjekter.
Dato: 02.01.2018

Forskning skal styrke profesjonsutdanninger i hele landet

Forskningsrådet tildeler 165 millioner kroner for å styrke profesjonsutdanningene i helse- og sosialfag, grunnskolelærerutdanning, ingeniørfag og økonomisk-administrative fag.
Dato: 07.12.2017

Fem nye innovasjonsprosjekter har fått bevilgning

Programstyret for FINNUT har 19. oktober 2017 hatt bevilgningsmøte for innovasjonsprosjekter i offentlig sektor på utdanningsfeltet.
Dato: 20.10.2017

Søknader fra grunnskolelærerutdanningene innvilget

FINNUTs programstyre har gjort sin første bevilgning til institusjonsforankrede strategiske prosjekter ved grunnskolelærerutdanningene i Norge.
Dato: 20.10.2017