Gå direkte til innhold

Nyheter

26 obligatoriske skisser mottatt

FINNUT mottok i alt 26 obligatoriske skisser til forsking på effekter av tiltak for økt kvalitet i barnehage og grunnskole innen fristen 26. september.
Dato: 01.10.2018

Video og presentasjoner fra søkeseminar 30.8.2018

Her finner du presentasjonene fra søkesseminaret for utlysningene til FINNUT, FORKOMMUNE, HELSEVEL og TRANSPORT med frist 10.10.2018.
Dato: 10.09.2018

Følg søkeseminaret for innovasjonsprosjekter direkte

Forskningsrådet arrangerer søkeseminar for utlysning av innovasjonsprosjekter med frist 10.10.2018 i FINNUT, FORKOMMUNE, HELSEVEL og TRANSPORT. Du kan følge seminaret direkte her 30.8. kl. 10.00.
Dato: 29.08.2018

Her er de første doktorgradene fra offentlig sektor

Statens vegvesen, Norsk kulturråd og Aust-Agder Fylkeskommune har nå hver sin helt ferske doktorand blant sine ansatte. Dette er de første som er i mål med en doktorgrad gjennom Offentlig sektor ph.d.-ordningen.
Dato: 29.06.2018

Innkomne søknader

FINNUT lyste ut midler til institusjonsforankrede strategiske prosjekter for grunnskolelærerutdanningene med frist 25. april i år. Til sammen 23 søknader kom inn til denne utlysningen.
Dato: 18.06.2018

Husk skissefrist for innovasjonsprosjekter i offentlig sektor

Forskningsrådet lyser ut 125 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor. Søkere som ønsker det, kan sende inn en skisse som en del av søknadsprosessen innen 30. august. Fristen for fullstendig søknad er 10. oktober.
Dato: 15.08.2018

Velkommen til informasjonsmøte

20. juni holder FINNUT-programmet et informasjonsmøte om den kommende utlysningen av midler til forskning på effekter av tiltak for økt kvalitet i barnehage og skole.
Dato: 20.08.2018

Nye COST-forskernettverk

Norske forskere har mulighet til å melde seg på 40 nye COST-nettverk som starter i år, de fleste i løpet av sommeren.
Dato: 13.06.2018

Midler til forskning på effekter av tiltak for økt kvalitet i barnehage og skole

FINNUT vil i 2019 lyse ut midler til forskning på effekter av tiltak for økt kvalitet i barnehage og skole. Midlene er en del av Regjeringens kompetansestrategi.
Dato: 11.04.2018

Oppvekst er tema for Forskningsdagene 2018

 "Oppvekst" er årets tema for Forskningsdagene, som arrangeres over hele landet i slutten av september. Vi håper flest mulig benytter denne formidlingsmuligheten.
Dato: 17.04.2018

13 nye prosjekter innvilget

FINNUTs programstyre tildelte 20. og 21. mars 30 millioner kroner til fem unge forskertalenter-prosjekter og 95 millioner kroner til åtte forskerprosjekter.
Dato: 09.04.2018

Flere gode utdanningsforskningsmiljøer i Norge

Flere norske forskningsinstitusjoner har utdanningsforskning på høyt internasjonalt nivå, viser en ny evaluering av norsk utdanningsforskning, i regi av Forskningsrådet.
Dato: 15.03.2018

50 millioner til barnehageforskning i to nye sentre

To nye sentre ved Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Stavanger får tilsammen 50 millioner kroner til å forske på barnehager. Aldri før er det gitt så mye til forskning på barnehage.
Dato: 02.01.2018

Nye muligheter for utdanningsforskning i Horisont 2020

Økt kunnskap om utdanning etterspørres i flere av H2020-utlysningene for 2018-2019. FINNUT lyser ut forsterkningsmidler til prosjektpartnere i nye EU-prosjekter.
Dato: 02.01.2018