Gå direkte til innhold

Nyheter

Fem nye innovasjonsprosjekter har fått bevilgning

Programstyret for FINNUT har 19. oktober 2017 hatt bevilgningsmøte for innovasjonsprosjekter i offentlig sektor på utdanningsfeltet.
Dato: 20.10.2017

Søknader fra grunnskolelærerutdanningene innvilget

FINNUTs programstyre har gjort sin første bevilgning til institusjonsforankrede strategiske prosjekter ved grunnskolelærerutdanningene i Norge.
Dato: 20.10.2017

Tre prosjekter med norsk deltagelse innvilget midler i NORFACE fellesprogram

Professor Kjell Salvanes ved Handelshøyskolen i Bergen er koordinator for ett prosjekt og partner i et annet, mens Forsker 1 Henning Finseraas ved Institutt for samfunnsforskning er partner i det tredje prosjektet.
Dato: 29.06.2017

Lærerstudenter opplever ikke høgskolens undervisning som relevant

Mange studenter i grunnskolelærerutdanningen mener at teorien de lærer på høgskolen ikke passer med utfordringene de møter i praksis.
Dato: 15.06.2017

Innkomne søknader om senter for barnehagerelevant forskning

FINNUT fikk inn 6 søknader til utlysning av midler til senter for barnehagerelevant forskning.
Dato: 29.05.2017

26 nye IPO-søknader til maifristen

Totalt 26 søknader kom inn til FINNUTs utlysning av midler til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor med frist 24. mai.
Dato: 29.05.2017

Kjønnsdelt norsk arbeidsliv begynner i ungdommen

Arbeidslivet i Norge er kjønnsdelt. Forskere tror det blant annet handler om at norsk ungdom må ta avgjørende beslutninger om framtiden på et tidspunkt hvor kjønnsidentiteten deres er svært sårbar.
Dato: 09.06.2017

Innkomne søknader til utlysning av midler til forskning ved grunnskolelærerutdanningene

FINNUT fikk inn 16 søknader til utlysningen av midler til forskning ved grunnskolelærerutdanningene som hadde frist 26. april.
Dato: 10.05.2017

Noen elever blir tapere når de har fri tilgang til datamaskiner i klasserommet

Norske klasserom fylles opp med PC-er, iPader og smarttelefoner. En stor gruppe elever vil heller være på Instagram, Facebook, surfe eller se film enn å følge med på undervisningen.
Dato: 15.06.2017

Mange innspill til ny forskningssatsing

Interessen er stor for Forskningsrådets nye forskningsinnsats for temaområdene arbeid, helse, inkludering, migrasjon, oppvekst og velferd. 70 innspill til det nye programmet ble mottatt innen fristen.
Dato: 22.05.2017

25 millioner til nordisk Centre of Excellence

NordForsk-programmet Education for Tomorrow lyser ut 25 millioner NOK til ett Nordic Centre of Excellence (NCoE), som skal forske på nye undervisning og læring.
Dato: 21.03.2017

6 nye kompetanseprosjekter innvilget

Programstyret for FINNUT har i sitt møte 8. mars behandlet søknadene om kompetanseprosjekter i utdanningssektoren som kom inn til fristen 23. november 2016.
Dato: 09.03.2017

Forskning om forebygging av antisemittisme og gruppebaserte fordommer i skolen

Forskningsrådet lyser ut 25 millioner til stipendiatstillinger for forskning om forebygging av antisemittisme og gruppebaserte fordommer i skolen. Utlysningen er et samarbeid mellom programmene SAMKUL og FINNUT.
Dato: 09.03.2017

Ny og overraskende kunnskap om jenters og gutters utdanningsvalg

Jentedominerte klasser fører ikke til flere «jentevalg» av utdanning. Og barn av innvandrere velger mer utradisjonelt enn etnisk norske elever.
Dato: 09.03.2017

Vanskelig å sammenlikne fag- og yrkesopplæring på tvers av land

Forskere har forsøkt å lage en sammenliknende studie av fag- og yrkeskompetanse i Europa, inspirert av internasjonale undersøkelser som PISA og TIMMS. Det har vist seg å være utfordrende.
Dato: 09.02.2017