Gå direkte til innhold

Nyheter

Midler til forskning på effekter av tiltak for økt kvalitet i barnehage og skole

FINNUT vil i 2019 lyse ut midler til forskning på effekter av tiltak for økt kvalitet i barnehage og skole. Midlene er en del av Regjeringens kompetansestrategi.
Dato: 11.04.2018

Oppvekst er tema for Forskningsdagene 2018

 "Oppvekst" er årets tema for Forskningsdagene, som arrangeres over hele landet i slutten av september. Vi håper flest mulig benytter denne formidlingsmuligheten.
Dato: 17.04.2018

13 nye prosjekter innvilget

FINNUTs programstyre tildelte 20. og 21. mars 30 millioner kroner til fem unge forskertalenter-prosjekter og 95 millioner kroner til åtte forskerprosjekter.
Dato: 09.04.2018

Flere gode utdanningsforskningsmiljøer i Norge

Flere norske forskningsinstitusjoner har utdanningsforskning på høyt internasjonalt nivå, viser en ny evaluering av norsk utdanningsforskning, i regi av Forskningsrådet.
Dato: 15.03.2018

50 millioner til barnehageforskning i to nye sentre

To nye sentre ved Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Stavanger får tilsammen 50 millioner kroner til å forske på barnehager. Aldri før er det gitt så mye til forskning på barnehage.
Dato: 02.01.2018

Nye muligheter for utdanningsforskning i Horisont 2020

Økt kunnskap om utdanning etterspørres i flere av H2020-utlysningene for 2018-2019. FINNUT lyser ut forsterkningsmidler til prosjektpartnere i nye EU-prosjekter.
Dato: 02.01.2018

Forskning skal styrke profesjonsutdanninger i hele landet

Forskningsrådet tildeler 165 millioner kroner for å styrke profesjonsutdanningene i helse- og sosialfag, grunnskolelærerutdanning, ingeniørfag og økonomisk-administrative fag.
Dato: 07.12.2017

Fem nye innovasjonsprosjekter har fått bevilgning

Programstyret for FINNUT har 19. oktober 2017 hatt bevilgningsmøte for innovasjonsprosjekter i offentlig sektor på utdanningsfeltet.
Dato: 20.10.2017

Søknader fra grunnskolelærerutdanningene innvilget

FINNUTs programstyre har gjort sin første bevilgning til institusjonsforankrede strategiske prosjekter ved grunnskolelærerutdanningene i Norge.
Dato: 20.10.2017

Tre prosjekter med norsk deltagelse innvilget midler i NORFACE fellesprogram

Professor Kjell Salvanes ved Handelshøyskolen i Bergen er koordinator for ett prosjekt og partner i et annet, mens Forsker 1 Henning Finseraas ved Institutt for samfunnsforskning er partner i det tredje prosjektet.
Dato: 29.06.2017

Lærerstudenter opplever ikke høgskolens undervisning som relevant

Mange studenter i grunnskolelærerutdanningen mener at teorien de lærer på høgskolen ikke passer med utfordringene de møter i praksis.
Dato: 15.06.2017

Innkomne søknader om senter for barnehagerelevant forskning

FINNUT fikk inn 6 søknader til utlysning av midler til senter for barnehagerelevant forskning.
Dato: 29.05.2017

26 nye IPO-søknader til maifristen

Totalt 26 søknader kom inn til FINNUTs utlysning av midler til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor med frist 24. mai.
Dato: 29.05.2017

Kjønnsdelt norsk arbeidsliv begynner i ungdommen

Arbeidslivet i Norge er kjønnsdelt. Forskere tror det blant annet handler om at norsk ungdom må ta avgjørende beslutninger om framtiden på et tidspunkt hvor kjønnsidentiteten deres er svært sårbar.
Dato: 09.06.2017