Gå direkte til innhold

FINNUT-programmet finansierer forsknings- og innovasjonsprosjekter i utdanningssektoren på alle nivåer i utdanningsløpet.

Les mer

Nyheter

 • Her er de første doktorgradene fra offentlig sektor

  Statens vegvesen, Norsk kulturråd og Aust-Agder Fylkeskommune har nå hver sin helt ferske doktorand blant sine ansatte. Dette er de første som er i mål med en doktorgrad gjennom Offentlig sektor ph.d.-ordningen.

 • Innkomne søknader

  FINNUT lyste ut midler til institusjonsforankrede strategiske prosjekter for grunnskolelærerutdanningene med frist 25. april i år. Til sammen 23 søknader kom inn til denne utlysningen.

 • Husk skissefrist for innovasjonsprosjekter i offentlig sektor

  Forskningsrådet lyser ut 125 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor. Søkere som ønsker det, kan sende inn en skisse som en del av søknadsprosessen innen 30. august. Fristen for fullstendig søknad er 10. oktober.

 • Ny utlysning:

  Velkommen til informasjonsmøte

  20. juni holder FINNUT-programmet et informasjonsmøte om den kommende utlysningen av midler til forskning på effekter av tiltak for økt kvalitet i barnehage og skole.

Flere nyheter

Kalender