Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Flinke piker og bråkete gutter: hva sier forskning om kjønnsforskjeller i skolen

Sted:
Kulturhuset i Oslo, Hovedrommet, Youngs gt. 6, Oslo
Starter:
28.09.2018 08:00 CET
Avsluttes:
28.09.2018 10:30 CET
Kalender:
Legg til (ical)
FINNUT-programmet inviterer til åpent frokostseminar om kjønn og forskjeller i skolen.

Hvorfor gjør jenter det bedre på skolen enn gutter? Langt flere gutter enn jenter får spesialundervisning, og til en viss grad kan det hevdes at jenter er vinnerne i dagens utdanningssystem. Hvorfor er det slik, og hva kan vi gjøre for å minske ulikhetene i skoleprestasjoner? Er jenter og gutter bare veldig forskjellige, eller er det for enkelt?  Får kjønnsforskjeller for stor oppmerksomhet i diskusjonen om læringsutbytte? Og vet vi hvorfor gutter og jenter velger forskjellige utdanninger?

FINNUT inviterer til et åpent frokostseminar hvor du kan høre mer om hva forskning sier om disse spørsmålene. Seminaret er åpent for alle.

Seminaret finner sted i Hovedrommet på Kulturhuset i Oslo.

Ordstyrer: Ruth Astrid Sæter

Program:

08.00  Frokost
08.30  Velkommen v/ordstyrer

I dei mørke krokane bak kjønnsskilnadane
Professor Sigrun Karin Ertesvåg, Universitetet i Stavanger
​"Kjønnsskilnadane i skulen kan synes overtydande, men er likevel relativt uvesentleg. I data frå CIESL prosjektet ser vi dei same kjønnsskilnadane  som ofte er presentert i media. Jenter får betre karakterar enn gutar, og rapporterer mindre bråk og uro.  Isolert sett støttar dette opp om biletet av jenter som flinke og gutar som bråkete. Biletet er derimot  langt meir nyansert og faren for å verte blenda av kjønnsskilnadane  er stor. I dei mørke krokane bak kjønnsskilnadane finn vi faktorar som har større innverknad på læringsutbyttet enn kjønn. Årsaker til at kjønn ikkje bør få for stor plass i diskusjonen kring læringsutbyttet til elevane. Vi finn òg  grunnar til at ein heller ikkje kan sjå heilt bort frå kjønn. Samstundes er det ein faktor framfor noko vi må feste lit til om skilnadane mellom jenter og gutar skal minske,  og denne har ingenting med kjønn å gjere."


Møter skulen jenter og gutar på ulikt vis?
Professor Peder Haug, Høgskolen i Volda
"Ei enkel slutning er at skilnader mellom grupper handlar om karakteristiske trekk ved gruppene. Altså at skilnadene mellom jenter og gutar i skulen skuldast kjønnsspesifikke trekk. Jenter er på ein måte, gutar på ein annan måte. Forskinga viser på at slike slutningar er for enkle. Ei alternativ forståing er at desse skilnadene handlar meir om at skulen møter jenter og gutar på ulikt vis. Vi drøfter korleis det kan skje."


Hva betyr bosted for jenters og gutters utdanningsorienteringer?
Professor Unn-Doris Karlsen Bæck, Univsersitetet i Tromsø
"Vi undersøker stedlige forskjeller i utdanningsorienteringer blant unge og hvordan kjønn spiller en rolle i så måte. Hovedspørsmålet handler om på hvilken måte kjønn blir aktualisert når gutter og jenter som bor i rurale områder skal navigere sine liv med hensyn til utdanningsvalg og geografisk mobilitet."


          Diskusjon og spørsmål fra salen

          Samtale med Terje Ogden, styreleder i FINNUT

10.30  Slutt  (Foto: Nicolas Tourrenc)