Gå direkte til innhold

Søknadsinformasjon

Støtte til forskning og allmennopplysning som gir bedre kunnskap om hvordan finansmarkedene fungerer og bidrar til økt etisk bevissthet.

Bilde I 2017 mottok Finansmarkedsfondet 21 søknader om allmennopplysningsprosjekter, 17 søknader om forskerprosjekter og 10 søknader om støtte til faglige kurs og konferanser. Av disse ble 19 innvilget økonomisk støtte. I tillegg innvilget styret videre finansiering av 7 igangværende forskningsprosjekter og 3 igangværende allmennopplysningsprosjekt. Prosjekter med bevilgning fra Finansmarkedsfondet 2017 Last ned PDF - 297 KB .

Søknadsfrister

I 2018 vil Finansmarkedsfondet ha to søknadsfrister for allmennopplysningsprosjekter, henholdsvis 14. februar (innen kl 1300) og 12. september (innen kl 1300), og én søknadsfrist for forskerprosjekter, 12. september (innen kl 1300). Søknader om støtte til faglige kurs og konferanser kan fremmes til samtlige søknadsfrister. Lenker til relevante søknadsskjemaer finnes nedenfor og aktiveres i god tid før fristen. Søknadene vil være offentlige. Styret understreker spesielt behovet for å tydeliggjøre relevans i forhold til Finansmarkedsfondets formål.

Mulighet for administrativ vurdering av foreløpige prosjektbeskrivelser (skisser)

Søkere kan få en administrativ vurdering av foreløpige prosjektbeskrivelser (skisser) i forkant av søknadsfristene. Dette kan skje i form av et dialogmøte eller skriftlige kommentarer, basert på et skriftlig underlag fra søker. En administrativ vurdering forutsetter at søker er ute i god tid, både fordi det krever tid å eventuelt omarbeide en søknad basert på tilbakemeldingene, og fordi sekretariatet mottar et stort antall henvendelser nær søknadsfristene. Erfaringsmessig bidrar en administrativ vurdering til å gjøre søknadene bedre og tydeligere. Spesielt nye søkere oppfordres til å benytte seg av denne muligheten.

Forskerprosjekter

Finansmarkedsfondet finansierer forskerprosjekter, inkludert doktorgrads- og postdoc-stipend. I den forbindelse understreker vi spesielt at Finansdepartementets regelverk for Finansmarkedsfondet stiller særskilte krav til publisering og presiserer at det skal være betydelig faglig spredning i bruken av fondets midler.

Lenke til utlysning og søknadsskjema. 

Se eget vedlegg på denne siden for nærmere informasjon om søknader til forskerprosjekter.

For å stimulere til mer populærvitenskapelig publisering, kan Finansmarkedsfondet utbetale en publiseringsbonus på NOK 20.000 per kronikk/debattinnlegg med basis i forskerprosjekter med finansiering fra fondet.

Allmennopplysningsprosjekter

Finansmarkedsfondet finansierer allmennopplysningsprosjekter. Finansmarkedsfondet understreker spesielt behovet for en klart definert målgruppe og en gjennomtenkt formidlingsplan. For tekster og visuelle produkter er det utarbeidet en særskilt veiledning. Tips om distribusjon, formidling og etterbruk av allmennopplysningsprosjekter PDF - 328 KB

Se eget vedlegg på denne siden for nærmere informasjon om søknader til allmennopplysningsprosjekter.

Lenke til utlysning og søknadsskjema.

Faglige kurs og konferanser

Forskere kan søke om støtte fra Finansmarkedsfondet til faglige kurs og konferanser til alle søknadsfristene i løpet av året.

Lenke til utlysning og søknadsskjema.

Publisert:
17.02.2009
Sist oppdatert:
04.07.2018