Gå direkte til innhold

Resultater av gjennomførte prosjekter

Resultatdokumentasjon for gjennomførte prosjekter. Ytterligere materiale kan fås ved henvendelse til sekretariatet.

The 2nd Annual Scandinavian Accounting Research
Conference (BI)

Prosjektansvarlig: Handelshøyskolen BI
Prosjektleder: John Christian Langli
Prosjektperiode: 2018
Sluttrapport: Last ned PDF - 26 KB

--------------------------------------------------------------------------------------

Rethinking Finance
Prosjektansvarlig: Rethinking Economics Norge
Prosjektleder: Ebba Boye
Prosjektperiode: 2018
Sluttrapport:  Last ned PDF - 391 KB   Vedlegg presse: Last ned PDF - 3,6 MB    Vedlegg publikasjon:  Last ned PDF - 16,8 MB

--------------------------------------------------------------------------------------

Personlig økonomi til bruk i undervisningen for videregårnde skole
Prosjektansvarlig: NRK Skole
Prosjektleder: Pål Solum
Prosjektperiode: januar 2017 - august 2018
SluttrapportLast ned PDF - 593 KB

---------------------------------------------------------------------------------------

Regulatorisk sandkasse for fintech
Prosjektansvarlig: IKT-Norge
Prosjektleder: Liv Freihow
Prosjektperiode: 2017-2018
SluttrapportLast ned PDF - 259 KB VedleggRegulatorisk sandkasse for fintech PDF - 318 KB

----------------------------------------------------------------------------------------

Do foreign exchange markets serve their customers well?
Prosjektansvarlig: Handelshøyskolen BI
Prosjektleder: Dagfinn Rime
Prosjektperiode: 01.11.14 - 20.06.18
Sluttrapport: Last ned PDF - 71 KB   VedleggLast ned PDF - 223 KB

----------------------------------------------------------------------------------------

Økonomisk sosialisering i hjemmene: Får gutter og jenter ulik oppdragelse?
Prosjektansvarlig:
Agderforskning
Prosjektleder: Ellen K. Nyhus
Prosjektperiode: 30.04.17-28.02.18
SluttrapportLast ned PDF - 2,2 MB

------------------------------------------------------------------------------------

Praktisk gjeldsarbeid - flerspråklig opplæringspakke for straffedømte

Prosjektansvarlig: Oslo Røde Kors, Nettverk etter soning
Prosjektleder: Guro Sollien Eriksrud
Prosjektperiode: 01.01.16- 31.12.17
Sluttrapport: Sluttrapport PDF - 1,4 MB     VedleggVedlegg sluttrapport PDF - 192 KB

------------------------------------------------------------------------------------

Competition and stability in the banking industry
Prosjektansvarlig:
SNF
Prosjektleder: Øivind A. Nilsen
Prosjektperiode: 01.11.14 - 31.12.17
SluttrapportSluttrapport PDF - 323 KB

Vedlegg: Vedlegg til sluttrapport PDF - 134 KB   Vedlegg:  Workshop program PDF - 659 KB
------------------------------------------------------------------------------------

Oppdatere og videreutvikle Etisk bankguide i Norge. For økt bevissthet hos forbrukere, finansnæringen og beslutningstakere
Prosjektansvarlig:
Framtiden i våre hender
Prosjektleder: Pia A. Gaarder
Prosjektperiode: 01.04.17 - 31.12.17
Sluttrapport:  Last ned PDF - 175 KB , Vedlegg sluttrapport:  Mediedekning PDF - 373 KB

------------------------------------------------------------------------------------

Internasjonal finansmarkedsregulering, institusjoner og effektivitet
Prosjektansvarlig:
UiO, Institutt for privatrett
Prosjektleder: Mads Andenæs
Prosjektperiode: 01.01.11 - 15.10.17
Sluttrapport: Last ned PDF - 106 KB   Vedlegg:  Last ned PDF - 100 KB

------------------------------------------------------------------------------------

Financial Transparency, Risks and Regulations: Understanding Use and Abuse of Derivatives
Prosjektansvarlig:
UiO, Institutt for privatrett
Prosjektleder: Beate Sjåfjell
Prosjektperiode: 01.02.17 - 30.11.17
Sluttrapport: Last ned PDF - 35 KB  Vedlegg: Last ned PDF - 239 KB

--------------------------------------------------------------------------------

Aksjemarkedet på noen minutter
Prosjektansvarlig:
AksjeNorge
Prosjektleder: Lene M. Refvik
Prosjektperiode: 07.11.16 - 15.12.17
Sluttrapport: Last ned PDF - 308 KB   Vedlegg: Last ned PDF - 844 KB

-----------------------------------------------------------------------------------

Kvinner&Finans
Prosjektansvarlig:
VPFF
Prosjektleder: Sindre Støer
Prosjektperiode: 01.04.15 - 31.10.17
SluttrapportLast ned PDF - 215 KB    Vedlegg: Last ned PDF - 189 KB

------------------------------------------------------------------------------

Korrupsjon på timeplanen
Prosjektansvarlig:
Transparency International Norge
Prosjektleder: Tor Dølvik
Prosjektperiode: 15.04.16-01.10.17
Sluttrapport:  Last ned PDF - 783 KB   Vedlegg: Last ned PDF - 623 KB

----------------------------------------------------------------------------------

Klima som finansiell risiko
Prosjektansvarlig:
Norsk klimastiftelse
Prosjektleder: Anne Jortveit
Prosjektperiode: 15.04.16-31.08.17
Sluttrapport:  Last ned PDF - 1,5 MB   Vedlegg: Last ned PDF - 713 KB Omtale rapport: Last ned PDF - 340 KB

-----------------------------------------------------------------------------

Skolemeny - nettverk og nettside for opplæring i personlig økonomi
Prosjektansvarlig
: Finans Norge
Prosjektleder: Hilde E. Johansen
Prosjektperiode: 01.11.16-01.09.17
Sluttrapport: Last ned PDF - 1,4 MB   Vedlegg: Last ned PDF - 582 KB
-----------------------------------------------------------------------------

Workshop On CEO Compensation and Corporate Finance
Prosjektansvarlig:
NHH
Prosjektleder: Xunhua Su
Prosjektperiode: august 2017
Sluttrapport: Last ned PDF - 70 KB Oppsummering: Last ned PDF - 30 KB Program: Last ned PDF - 46 KB

----------------------------------------------------------------------------------

Economic Analysis of Corporate Misconduct: A PhD course at NHH
Prosjektansvarlig:
NHH
Prosjektleder: Tina Søreide
Prosjektperiode: mai 2017
Sluttrapport: Last ned PDF - 32 KB     Vedlegg: Last ned PDF - 120 KB

-------------------------------------------------------------------------------

The Second BI Conference on Corporate Finance
Prosjektansvarlig:
Handelshøyskolen BI
Prosjektleder: Øyvind Bøhren
Prosjektperiode: 02.06.17
Sluttrapport: Last ned PDF - 36 KB   Vedlegg: Last ned PDF - 140 KB

-------------------------------------------------------------------------------

One-Day Conference on Corporate Finance
Prosjektansvarlig:
NHH
Prosjektleder: Jøril Mæland
Prosjektperiode: 09.06.17
Sluttrapport: Last ned PDF - 24 KB Vedlegg: Last ned PDF - 278 KB

-------------------------------------------------------------------------------

Commodity and Energy Markets Annual Meeting
Prosjektansvarlig:
NTNU
Prosjektleder: Sjur Westgaard
Prosjektperiode: 14.06.17-15.06.17
Sluttrapport: Last ned PDF - 30 KB

--------------------------------------------------------------------------------

FX Market Microstructure: Liquidity and Information in the era of Electronic Trading
Prosjektansvarlig:
Handelshøyskolen BI
Prosjektleder: Geir Høidal Bjønnes
Prosjektperiode: Januar 2015-april 2017
Sluttrapport: Last ned PDF - 247 KB

Populærvitenskapelig sammendrag: Last ned PDF - 493 KB

--------------------------------------------------------------------------------

Opplysningsfilm om Fair Finance Guide
Prosjektansvarlig:
Forbrukerrådet
Prosjektleder: Jorge B. Jensen
Prosjektperiode: november 2016-mai 2017
Sluttrapport: Last ned PDF - 2,8 MB

----------------------------------------------------------------------------

"Ja, de penga - en podcast om kroner og øre"
Prosjektansvarlig:
Podster Produksjon AS
Prosjektleder: Stig Arild Pettersen
Prosjektperiode: 01.08.2016-14.03.2017
Sluttrapport: Last ned PDF - 1,4 MB

----------------------------------------------------------------------------

Allmennrettet formidling av økonomiforskning - et års innsats og løft
Prosjektansvarlig:
forskning.no
Prosjektleder: Nina Kristiansen
Prosjektperiode: 15.2.16-14.2.17
Sluttrapport: Last ned PDF - 848 KB
Vedlegg til sluttrapport: Last ned PDF - 691 KB

-----------------------------------------------------------------------------

Formidlingsopplegg for boken "Hva er økonomi? Fakta og funderinger"
Prosjektansvarlig:
Gunhild J. Ecklund
Prosjektleder: Gunhild J. Ecklund
Prosjektperiode: 01.01.2015 - 31.12.2016
Sluttrapport: Last ned PDF - 94 KB
Vedlegg til sluttrapport: Last ned PDF - 253 KB

-----------------------------------------------------------------------------

Oslo FinTech
Prosjektansvarlig:
Acrobato Shaun Thanki
Prosjektleder: Shaun T. Braastad
Prosjektperiode: April-oktober 2016
Sluttrapport: Last ned PDF - 240 KB
Vedlegg til sluttrapport: Last ned PDF - 266 KB

------------------------------------------------------------------------------

EFA Annual Meeting at the Norwegian Business School (BI) in 2016
Prosjektansvarlig:
Handelshøyskolen BI
Prosjektleder: Richard Priestley
Prosjektperiode: 2016
Sluttrapport: Last ned PDF - 109 KB
Vedlegg til sluttrapport:  Last ned PDF - 485 KB

------------------------------------------------------------------------------

Seafood: A Global Commodity
Prosjektansvarlig:
Universitetet i Stavanger
Prosjektleder: Frank Asche
Prosjektperiode: 2016
Sluttrapport: Last ned PDF - 7 KB
Vedlegg til sluttrapport: Oppsummering PDF - 332 KB , Program PDF - 536 KB

------------------------------------------------------------------------------

Etablere Fair Finance Guide i Norge. For økt etisk bevissthet hos bankkunder, bankene og beslutningstakere
Prosjektansvarlig:
Framtiden i våre hender
Prosjektleder: Pia A. Gaarder
Prosjektperiode: 2016
Sluttrapport: Last ned PDF - 152 KB
Vedlegg til sluttrapport: Mediedekning 181116 PDF - 8,1 MB , Mediedekning 240117 PDF - 2,0 MB

------------------------------------------------------------------------------

ISO 37001 Anti-bribery Management System
Prosjektansvarlig:
Standard Norge
Prosjektleder: Hege Thorkildsen
Prosjektperiode: 2014-2016
Sluttrapport: Last ned PDF - 1,1 MB
Vedlegg til sluttrapport: Last ned PDF - 104 KB , Lanseringsprogram: Last ned PDF - 298 KB

-----------------------------------------------------------------------------------

2016 European meeting of the Economic Science Association (ESA)
Prosjektansvarlig:
NHH
Prosjektleder: Bertil Tungodden
Prosjektperiode: 2016
Sluttrapport: Last ned PDF - 33 KB
Vedlegg til sluttrapport: Last ned PDF - 1,7 MB

------------------------------------------------------------------------------

Field experiments in household financial decision making
Prosjektansvarlig:
SNF
Prosjektleder: Trond Døskeland
Prosjektperiode: 2013-2016
Sluttrapport med populærvitenskapelig sammendrag: Last ned PDF - 720 KB

------------------------------------------------------------------------------------

Undersøkelser av norske redegjørelser for eierstyring og selskapsledelse
Prosjektansvarlig:
Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse
Prosjektleder: Jan Digranes
Prosjektperiode: 2016
Sluttrapport: Last ned PDF - 1,3 MB

Vedlegg til sluttrapport: Last ned PDF - 495 KB

RapporterAnalyse av norske redegjørelser for eierstyring og selskapsledelse på OSE / OBX (ved KPMG) PDF - 983 KB og  Undersøkelse av redegjørelser for eierstyring og selskapsledelse for 2014, NUES' vurderinger PDF - 512 KB

------------------------------------------------------------------------------------------
Utdanningsprogram i finansverktøy for håndtering av risiko i havbruksnæringen
Prosjektansvarlig:
NHH
Prosjektleder: Roy Gunnar Blommedal
Prosjektperiode: 2015-2016
Sluttrapport: Last ned PDF - 1,9 MB

-----------------------------------------------------------------------------------------

Heldagskonferanse for akademia og næringsliv på Sørlandet
Prosjektansvarlig:
Universitetet i Agder
Prosjektleder: Ellen Katrine Nyhus
Prosjektperiode: 2016
Sluttrapport: Last ned PDF - 2,6 MB

-----------------------------------------------------------------------------------------

Islamsk finans i Norge
Prosjektansvarlig:
Universitetet i Oslo, Institutt for kulturstudier og orientalske språk
Prosjektleder: Torkel Brekke
Prosjektperiode: 2015-2016
Sluttrapport: Last ned PDF - 1,9 MB

Vedlegg til sluttrapport: Last ned PDF - 316 KB

---------------------------------------------------------------------------------------

Executive Compensation and Aggregate Bankruptcy Risk
Prosjektansvarlig
: Universitetet i Stavanger
Prosjektleder: Loran Chollete
Prosjektperiode: 2013-2016
SluttrapportLast ned PDF - 146 KB
Vedlegg til sluttrapport: Last ned PDF - 32 KB

---------------------------------------------------------------------------------------

Norges bidrag til OECDs globale undersøkelse "befolkningens finansielle kompetanse og deltakelse"
Prosjektansvarlig:
AksjeNorge
Prosjektleder: Lene M. Refvik
Prosjektperiode: 2015-2016
Sluttrapport: Last ned PDF - 167 KB

Vedlegg til sluttrapport: Last ned PDF - 325 KB

Rapporter:  Nasjonal kartlegging av finansiell kompetanse PDF - 2,2 MB og  Financial Education in Europe. Trends and Recent Deveopments 2016 PDF - 1,7 MB

-----------------------------------------------------------------------------------

IAEE International Conference 2016
Prosjektansvarlig:
NHH
Prosjektleder: Einar Hope
Prosjektperiode: 16.-19.06.16
SluttrapportLast ned PDF - 329 KB

---------------------------------------------------------------------------------------

Financial Market Microstructure: Current Issues and Challenges
Prosjektansvarlig:
NHH
Prosjektleder: Thore Johnsen
Prosjektperiode: 2016
Sluttrapport: Last ned PDF - 2,3 MB
Vedlegg til sluttrapport: Last ned PDF - 807 KB

-----------------------------------------------------------------------------------

Oslo-Bergen course and workshop in macroeconomics
Prosjektansvarlig:
Handelshøyskolen BI
Prosjektleder: Tommy Sveen
Prosjektperiode: 2016
Sluttrapport: Last ned PDF - 92 KB

----------------------------------------------------------------------------------------

Kunnskapsfilmer om sentrale samfunnsøkonomiske begreper
Prosjektansvarlig:
NRK Skole
Prosjektleder: Jan Erlend Leine
Prosjektperiode: 2014-2016
Sluttrapport: Last ned PDF - 977 KB

Vedlegg til sluttrapport: Last ned PDF - 1,6 MB
-----------------------------------------------------------------------------------

Non-Gaussian time series and nonlinear dependence in financial markets
Prosjektansvarlig:
Universitetet i Bergen
Prosjektleder: Dag Tjøstheim
Prosjektperiode: 2013-2016
Sluttrapport:  Last ned PDF - 3,4 MB
Populærvitenskapelig sammendrag: Last ned PDF - 60 KB

------------------------------------------------------------------------------------

Film om Økonomiprisen 2015
Prosjektansvarlig:
Snöball Film AS
Prosjektleder: Jonny Westernes
Prosjektperiode: 2015-2016
Sluttrapport: Last ned PDF - 1,4 MB
Lenke til filmen: http://kunnskapsfilm.no/video/okonomiprisen-2015/

---------------------------------------------------------------------------------------

Norsk næringslivs satsing i Myanmar, Brasil, Angola og Sør-Afrika
Prosjektansvarlig:
Institutt for journalistikk
Prosjektleder: Trygve Aas Olsen
Prosjektperiode: 2013-2016
Sluttrapport: Last ned PDF - 134 KB
Vedlegg til sluttrapport: Last ned PDF - 1,2 MB

-------------------------------------------------------------------

Bitcoineksperimentet
Prosjektansvarlig:
Hacienda Film AS
Prosjektleder: Bår Tyrmi
Prosjektperiode: 2014-2016
Sluttrapport: Last ned PDF - 125 KB

-----------------------------------------------------------------------

Bli sjef i eget liv
Prosjektansvarlig: 
Kjør for livet as
Prosjektleder: Knut Ove Børseth
Prosjektperiode: 2015
Sluttrapport: Last ned PDF - 220 KB

-------------------------------------------------------------------

Wikiverksted for kvinnelige studenter
Prosjektansvarlig:
Wikimedia Norge
Prosjektleder: Jorid Martinsen
Prosjektperiode: 2015
Sluttrapport: Last ned PDF - 1,3 MB

-------------------------------------------------------------------

Transmission of global shocks in small open econimies and the interaction with fiscal and monetary policy
Prosjektansvarlig:
Handelshøyskolen BI
Prosjektleder: Hilde C. Bjørnland
Prosjektperiode: 2013-2015
Sluttrapport: Last ned PDF - 253 KB
Vedlegg til sluttrapport: Last ned PDF - 40 KB

 ----------------------------------------------------------------------

Corporate Finance Conference
Prosjektansvarlig:
Norges Handelshøyskole
Prosjektleder: Jøril Mæland
Prosjektperiode: 2015
Sluttrapport: Last ned PDF - 808 KB

-------------------------------------------------------------------

Tar du sjansen?
Prosjektansvarlig:
Ungt Entreprenørskap
Prosjektleder: Hege E. Sætre
Prosjektperiode: 2013-2015
Sluttrapport: Last ned PDF - 3,8 MB

------------------------------------------------------------------

Korrupsjon på timeplanen
Prosjektansvarlig:
Transparency International Norge
Prosjektleder: Guro Slettemark
Prosjektperiode: 2015
Sluttrapport: Last ned PDF - 167 KB
Vedlegg til sluttrapport: Last ned PDF - 757 KB

------------------------------------------------------------------

Norsk register over reelle eiere i selskaper
Prosjektansvarlig:
Tax Justice Network Norge
Prosjektleder: Maren Hemsett
Prosjektperiode: 2015
Sluttrapport: Last ned PDF - 138 KB

Rapporten Åpent eierskap: Last ned PDF - 626 KB

-----------------------------------------------------------------------

Europe´s Orphan - how a continent disowned its own greatest creation
Prosjektansvarlig
: Martin Sandbu v/While In Jail Ltd
Prosjektleder: Martin Sandbu
Prosjektperiode: 2013-2014
Sluttrapport: Last ned PDF - 75 KB

 

----------------------------------------------------------------

The BI Conference on Corporate Governance
Prosjektansvarlig: Handelshøyskolen BI
Prosjektleder: Øyvind Bøhren
Prosjektperiode: 2015
Sluttrapport: Last ned PDF - 632 KB

--------------------------------------------------------------------------------
Corporate Governance i norsk rett - mellom offentlig lovregulering og selvregulering
Prosjektansvarlig: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Prosjektleder: Filip Truyen
Prosjektperiode: 2009-2015
Sluttrapport: Last ned PDF - 2,4 MB
Resultatsammendrag: Last ned PDF - 150 KB

--------------------------------------------------------------------------------

Capital and ownership structure and the survival of new firms
Prosjektansvarlig: Handelshøyskolen BI
Prosjektleder: Paul Ehling
Prosjektperiode: 2014-2015
Sluttrapport: Last ned PDF - 38 KB
Resultatsammendrag: Last ned PDF - 257 KB

----------------------------------------------------------------------

Business Cycles PhD mini-course and Economic Dynamics workshop, Juni 2015
Prosjektansvarlig: Universitetet i Oslo, Økonomisk institutt
Prosjektleder: Kjetil Storesletten
Prosjektperiode: 2015
Sluttrapport: Last ned PDF - 645 KB
Tillegg til sluttrapport: Last ned PDF - 266 KB

----------------------------------------------------------------------

Finance, Ethics and Society. Reflections in the Aftermath of the Global Financial Crisis
Prosjektansvarlig:
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett
Prosjektleder: Mads Andenæs
Prosjektperiode: 2015
Sluttrapport: Last ned PDF - 911 KB

----------------------------------------------------------------------

Choice, Background Risk, and Household Behaviour
Prosjektansvarlig:
Statistisk sentralbyrå
Prosjektleder: Andreas Fagereng
Prosjektperiode: 2013-2015
Sluttrapport: Last ned PDF - 86 KB
Resultatsammendrag: Last ned PDF - 182 KB

----------------------------------------------------------------------

Bedriftsforsamling - et kompetent og effektivt styrings- og kontrollorgan eller en unyttig etterlevning fra 1970-tallet?
Prosjektansvarlig:
Fafo
Prosjektleder: Inger Marie Hagen
Prosjektperiode: 2014-2015
Sluttrapport: Last ned PDF - 222 KB

Rapport: Et sidespor: den demokratiske bedriftsforsamling PDF - 2,7 MB

-----------------------------------------------------------------------------------

Hva ønsker investorer at bedrifters ikke-finansielle rapporter inneholder?
Prosjektansvarlig:
Handelshøyskolen BI
Prosjektleder: Caroline D. Ditlev-Simonsen
Prosjektperiode: 2013-2015
Sluttrapport:
Last ned PDF - 147 KB
Tillegg til sluttrapport: Last ned PDF - 452 KB

---------------------------------------------------------------------

Forsikring av skipsfart og offshoreaktivitet i Arktis
Prosjektansvarlig:
Universitetet i Oslo, Nordisk institutt for sjørett
Prosjektleder: Trine-Lise Wilhelmsen
Prosjektperiode: 2015-2015
Sluttrapport: Last ned PDF - 419 KB

----------------------------------------------------------------------

Investeringsrådgiving og interessemotsetninger. Analyse av verdipapirforetakets plikt til å la kundens interesser gå foran egne interesser
Prosjektansvarlig:
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Prosjektleder: Rune Sæbø
Prosjektperiode: 2010-2015
Sluttrapport:
Last ned PDF - 1,3 MB

Oppsummeringsartikkel: Last ned PDF - 502 KB

----------------------------------------------------------------------

Commodity Markets Workshop, mai 2015
Prosjektansvarlig:
NTNU, Institutt for industriell økonomi
Prosjektleder: Sjur Westgaard
Prosjektperiode: 2015
Sluttrapport: Last ned PDF - 3,3 MB
----------------------------------------------------------------------------------

 

Bruk av finansielle sikringsprodukter i havbruksnæringen. Hvordan kan styrene lage gode, overordnede rammer for håndtering av prisrisiko?
Prosjektansvarlig: Fish Pool ASA
Prosjektleder: Vibeke Juriks
Prosjektperiode: 2014-2015
Sluttrapport: Last ned PDF - 994 KB

________________________________________________-

Fremtidig statlig eierskap i Norge
Prosjektansvarlig:
Bjørn H. Tretvoll
Prosjektleder: Egil Myklebust
Prosjektperiode: 2014
Sluttrapport: Last ned PDF - 578 KB
----------------------------------------------------------------------------------

Fra innsikt til handling - aksjespareprogram i børsnoterte selskaper
Prosjektansvarlig
: AksjeNorge
Prosjektleder: John Peter Tollefsen
prosjektperiode: 2013-2014
Sluttrapport: Last ned PDF - 150 KB
Tillegg til sluttrapport: Last ned PDF - 177 KB
Omtale av prosjektet i Kapital 15/2014: Last ned PDF - 2,8 MB
----------------------------------------------------------------------------------

Fallitt - en historie om norske finansielle kriser

Prosjektansvarlig:
Trond Gram Tekstproduksjon
Prosjektleder: Trond Gram
Prosjektperiode: 2014
Sluttrapport: Last ned PDF - 674 KB
------------------------------------------------------------------------------

Beskytt din virksomhet! - håndbok i antikorrupsjon for norsk næringsliv
Prosjektansvarlig:
Transparency International Norge
Prosjektleder: Arvid Halvorsen
Prosjektperiode: 2014
Sluttrapport: Last ned PDF - 974 KB
Lenke til rapporten: Beskytt din virksomhet!
--------------------------------------------------------------------------------

Samtalene du helst ikke vil høre

Prosjektansvarlig:
Snøball Film AS
Prosjektleder: Hans Munkevik
Prosjektperiode: 2014-2015
Sluttrapport: Last ned PDF - 2,1 MB
Lenke til filmene: http://kunnskapsfilm.no/series/korrupsjon/

---------------------------------------------------------------------------------

Filmer om Økonomiprisen 2013, 2014
Prosjektansvarlig:
Snøball Film AS
Prosjektleder: Marte Bruksaas
Prosjektperiode: 2013-2014
Sluttrapport:  Last ned PDF - 193 KB

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Digital lærebok i prising av dervater
Prosjektansvarlig:
NHH
Prosjektleder: Sven-Arne Persson
Prosjektperiode: 2013-2014
Sluttrapport: Last ned Word - 60 KB
---------------------------------------------------------------------------------

15th Workshop on Corporate Governance and Investment (konferansestøtte)
Prosjektansvarlig:
Handelshøyskolen BI
Prosjektleder: Øyvind Bøhren
Prosjektperiode: 2014
Sluttrapport: Last ned PDF - 411 KB
---------------------------------------------------------------------------------

Nordic Finance Network Young Scholars Workshop (konferansestøtte)
Prosjektansvarlig:
Handelshøyskolen BI
Prosjektleder: Charlotte Østergaard
Prosjektperiode: 2014
Sluttrapport: Last ned PDF - 334 KB
----------------------------------------------------------------------------------

Kartlegging av undervisning om bærekraftige investeringer i norske utdanningsinstitusjoner
Prosjektansvarlig:
Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer (Norsif)
Prosjektleder: Melanie Brooks
Prosjektperiode: 2013-2014
Sluttrapport: Les mer PDF - 74 KB
Rapport om resultatater av kartleggingen: Undervisning om bærekraftige investeringer i norske utdanningsinstitusjoner PDF - 427 KB

 


 

Domestic versus Foreign Investors: An Empirical Analysis of Rates of Success of Leveraged Buyout Investments
Prosjektansvarlig:SNF
Prosjektleder: Tyler Hull
Prosjektperiode: 2013-2014
Sluttrapport: Les mer Word - 72 KB


Sjef i eget liv
Prosjektansvarlig: Kjør for livet AS
Prosjektleder: Knut Børseth
Prosjektperiode: 2013-2014
Sluttrapport: Les mer PDF - 263 KB


Financial incentives and risk-taking in private equity firms
Prosjektansvarlig:
SNF
Prosjektleder: Karin Thorburn
Prosjektperiode: 2011-2014
Sluttrapport: Les mer PDF - 230 KB


Rammeverk for intern styring og kontroll, "COSO Internal Control - Integrated Framework (ICIF), i norsk språkdrakt Bilde Prosjektansvarlig: Norges Interne Revisorers Forening (NIRF)
Prosjektleder: Ellen Brataas
Prosjektperiode: 2013-2014
Sluttrapport: Internkontroll - et integrert rammeverk: Sammendrag (april 2014) PDF - 238 KBReceiving stolen property and money laundering: A comparative study
Prosjektansvarlig:
Universitetet i Tromsø Bilde
Prosjektleder: Jon Petter Rui
Prosjektperiode: 2009-2013
Sluttrapport: Last ned PDF - 533 KB
Lenke til bokutgivelse: Hvitvasking: fenomenet, regelverket, nye strategier (Universitetsforlaget 2012): http://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/hvitvasking-fenomenet-regelverket-nye-strategier.html


Stochastic Dynamics of Financial Markets
Prosjektansvarlig:
Universitetet i Bergen
Prosjektleder: Sjur Didrik Flåm
Prosjektperiode: 2012-2014
Sluttrapport:  Last ned PDF - 1,5 MB


Økonomilappen - en digital kunnskapstest om personlig økonomi
Prosjektansvarlig:
Finans Norge
Prosjektleder: Hilde E. Johansen
Prosjektperiode: 2013-2014
Sluttrapport: Last ned PDF - 324 KB
Medieomtale: Last ned PDF - 5,7 MB


Brukerpanel i pensjonsmarkedet
Prosjektansvarlig: Simkom
Prosjektleder: Roy Helge Simonsen
Prosjektperiode: 2013
Sluttrapport: Last ned PDF - 74 KB
Vedlegg til sluttrapport: Last ned PDF - 1,7 MB

Pressemelding: Last ned DOCX - 15 KBSamfunnsøkonomi 1 og 2 på NRK Skole
Prosjektansvarlig: NRK
Prosjektleder: Lena B Hamborg Pedersen
Prosjektperiode: 2011-2013
Sluttrapport: Last ned PDF - 1,1 MBNorsk oversettelse av den internasjonale standarden for selskapers rapportering på samfunnsansvar - GRI Bilde
Prosjektansvarlig:
CSR Norge
Prosjektleder: Cornelia Moseid
Prosjektperiode: 2012-2013
Sluttrapport: Last ned PDF - 142 KB3rd European Research Conference on Microfinance Bilde
Prosjektansvarlig:
Universitetet i Agder
Prosjektleder: Roy Mersland
Prosjektperiode: 2013
Sluttrapport: Last ned PDF - 2,8 MB
Seminarprogram: Last ned PDF - 3,5 MBBilde Conference on Frontiers in Empirical Corporate Finance
Prosjektansvarlig:
Universitetet i Stavanger
Prosjektleder: Loran Chollete/Bernt Arne Ødegaard
Prosjektperiode: 2013
Sluttrapport: Last ned PDF - 21 KB
Program: Last ned PDF - 184 KBInternational Seminar on Macroeconomics (ISOM 2012)
Prosjektansvarlig: Universitetet i Oslo, Økonomisk institutt
Prosjektleder: Kjetil Storesletten
Prosjektperiode: 2013
Sluttrapport: Last ned PDF - 44 KB
Seminarprogram: Last ned PDF - 95 KBThe law and economics of financial incentives
Prosjektansvarlig:
SNF
Prosjektleder: Trond E. Olsen
Prosjektperiode: 2010-2012
Sluttrapport: Last ned PDF - 666 KB
Populærvitenskapelig sammendrag: Last ned PDF - 26 KBWhy do firms pay dividends?
Prosjektansvarlig:
Handelshøyskolen BI
Prosjektleder: Øyvind Bøhren
Prosjektperiode: 2010-2012
Sluttrapport: Last ned PDF - 648 KB
Aviskronikk: Høyt utbytte - lavt konfliktnivå PDF - 386 KB (Dagens Næringsliv 23.01.13)Digitalisering av historiske tall for utvikling og aktivitet på Oslo Børs i perioden 1900-1970
Prosjektansvarlig:
Universitetet i Stavanger
Prosjektleder Bernt Arne Ødegaard
Prosjektperiode: 2009-2011 
Sluttrapport: Last ned Word - 36 KB
Datamaterialet er foreløpig tilgjengelig via nettsidene til Universitetet i Stavanger (UiS): http://www1.uis.no/prosjekt/borskurs
Her ligger pressemeldingen fra UiS: http://www.uis.no/nyheter/article63260-12.htmlFinansstafetten "En dag i skolen"
Prosjektansvarlig:
Ungt Entreprenørskap Norge Bilde
Prosjektleder: Hege Sætre
Prosjektperiode: 2009-2012
Sluttrapport: Last ned PDF - 3,0 MBAnalyse av kapitaltilgang og kapitalbruk - Foretaksfinansiering og handlemønstre i verdipapirmarkedet
Prosjektansvarlig:
SNF
Prosjektleder: Aksel Mjøs
Prosjektperiode: 2008-2012
Sluttrapport: Last ned PDF - 852 KBSjef i eget liv - Et pedagogisk verktøy for opplæring i personlig økonomi Bilde Prosjektansvarlig: Husbanken
Prosjektleder: Liv Kristensen
Prosjektperiode: 2012
Sluttrapport: Last ned DOCX - 563 KB
Lenke til økonomisimulator: http://www.husbanken.no/boligsosialt-arbeid/ungdom/sjef-i-eget-liv_simulator/Unge Aksjonærers informasjonshefte
Prosjektansvarlig: Unge Aksjonærer
Prosjektleder: Sarah Beate Hernæs
Prosjektperiode: 2011-2012
Sluttrapport: Last ned Word - 339 KB
Informasjonsbrosjyre: Last ned PDF - 2,0 MBAssistanse til pengeoverførere som søker konsesjon
Prosjektansvarlig:
Somalisk Ressurs- og Rehabiliteringssenter
Prosjektleder: Jonas R Wang
Prosjektperiode: 2010-2012
Sluttrapport: Last ned PDF - 3,2 MBLikelihoodbasert inferens for kontinuerlig tid stokastisk volatilitetsmodeller
Prosjektansvarlig:
Universitetet i Bergen
Prosjektleder: Hans Julius Skaug
Prosjektperiode: 2010-2012
Sluttrapport: Last ned PDF - 2,3 MBNorsk næringsliv i asiatiske finanssentra: representasjon og utfordringer Bilde Prosjektansvarlig: Institutt for journalistikk
Prosjektleder: Ståle de Lange Kofoed
Prosjektperiode: 2011-2012 
Sluttrapport: Last ned DOCX - 1,0 MB


 

National Integrity Study (NIS) for Norway Bilde Prosjektansvarlig: Transparency International Norge
Prosjektleder: Gro Skaaren-Fystro
Prosjektperiode: 2011-2012
Sluttrapport: Last ned PDF - 279 KB  
Lenke til pressemelding fra FAD: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/aktuelt/taler_og_artikler/minister/taler-og-artikler-av-fornyings--og-kirke/2012/regjeringens-arbeid-for-integritet-og-ap.html?id=685806


 

AksjeNorges BørsABC med strek, lyd og bevegelse (videoscribing) Bilde Prosjektansvarlig: Stiftelsen AksjeNorge
Prosjektleder: John Peter Tollefsen
Prosjektperiode: 2011-2012
Sluttrapport: Last ned PDF - 97 KB
Lenker: Videoene er tilgjengelige på www.aksjenorge.no og på YouTube: www.youtube.com/user/aksjenorgefilmNon-Gaussian time series, nonlinear dependence and financial markets
Prosjektansvarlig:
Universitetet i Bergen
Prosjektleder: Dag Tjøstheim
Prosjektperiode: 2011-2012
Sluttrapport: Last ned PDF - 4,6 MBFinansiell kunnskap i Norge
Prosjektansvarlig:
Universitetet i Agder
Prosjektleder: Ellen Katrine Nyhus
Prosjektperiode: 2010-2012
Sluttrapport: Last ned PDF - 1,1 MB
Lenke til OECD-rapport (internasjonal benchmarking): http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/fulltext/5k9csfs90fr4.pdf?expires=1336996015&id=id&accname=guest&checksum=D3F619A0EE74F02D2286626AF91B4E38 Lærebok i økonomi for avgangselever i videregående skole
Prosjektansvarlig:
Roger Loen
Prosjektleder: Roger Loen
Prosjektperiode: 2012
Sluttrapport: Last ned Word - 43 KB
Lærebok i pdf-format: Last ned PDF - 5,3 MBCorporate Governance in a Freee Contracting Environment
Prosjektansvarlig:
Handelshøyskolen BI
Prosjektleder: Charlotte Østergaard
Prosjektperiode: 2010-2011
Sluttrapport: Last ned PDF - 444 KBValutaseminaret 2012
Prosjektansvarlig: Samfunnsøkonomenes forening
Prosjektleder: Anne-Sophie Redisch
Prosjektperiode: 2012
Sluttrapport: Last ned PDF - 29 KB
Presseomtale: http://valutaseminaret.samfunnsokonomene.no/omtale/Pensjon - et filmverktøy for alle som planlegger å bli gamle
Prosjektansvarlig:
Furore Film AS
Prosjektleder: Eva Berge
Prosjektperiode: 2010-2011
Sluttrapport: Last ned PDF - 819 KB
Lenke til filmene: http://www.youtube.com/user/pensjonsfilmer/Pengeskolen
Prosjektansvarlig:
Erlings skrivestue Erling Røed Larsen
Prosjektleder: Erling Røed Larsen
Prosjektperiode: 2010-1012
Sluttrapport: Last ned PDF - 168 KB
Omtale av boken: Last ned PDF - 3,3 MB
Presseomtale: http://www.dn.no/talent/article2373184.ece
http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.8100380The Network - Anti-Corruption Network
Prosjektansvarlig:
Mechanix Film AS
Prosjektleder: Trond G Lockertsen
Prosjektperiode: 2010-2012
Sluttrapport: Last ned Word - 37 KB
DVD: Last ned PDF - 456 KB
Lenke til DVD: http://www.mechanixfilm.net/
 


EEA-ESEM Oslo 2011
Prosjektansvarlig:
Universitetet i Oslo, Økonomisk institutt
Prosjektleder: Tore Nilsen
Prosjektperiode: 2010-2012
Sluttrapport: Last ned PDF - 74 KB   4th Annual Conference on Extreme Events in Economic Systems
Prosjektansvarlig:
Universitetet i Stavanger
Prosjektleder: Loran Chollete
Prosjektperiode: 2011-2012
Sluttrapport: Last ned PDF - 56 KB
Populærvitenskapelig sammendrag: Last ned PDF - 26 KB   ID-tyveri prosjektet
Prosjektansvarlig:
Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS)
Prosjektleder: Christian Meyer
Prosjektperiode: 2008-2011
Sluttrapport: ID-tyveri prosjektet DOCX - 930 KB


Pamfletten "7 gylne regler - nøkkelen til fremgang" bilde
Prosjektansvarlig:
Aksjonærforeningen
Prosjektleder: Bernt Bangstad
Prosjektperiode: 2011
Sluttrapport: Sluttrapport PDF - 73 KB
Pamflett: 7 gylne regler - nøkkelen til fremgang PDF - 746 KB


Corporate Debt: Pricing and Default with Embedded Options
Prosjektansvarlig:
SNF
Prosjektleder: Svein-Arne Persson
Prosjektperiode: 2008-2011
Sluttrapport: Sluttrapport PDF - 80 KB


ID-tyveri selvtest for næringslivet bilde
Prosjektansvarlig: Næringslivets sikkerhetsråd
Prosjektleder: Peggy Heie, NorSIS
Prosjektperiode: 2011
Sluttrapport: Sluttrapport PDF - 878 KB
Vedlegg: Last ned DOCX - 1,4 MB
Lenke til Sikker ID test: https://bedrift.idtyveri.info/Pensjon - et filmverktøy for alle som planlegger å bli gamle  Prosjektansvarlig: Furore Film AS bilde
Prosjektleder: Eva Berge
prosjektperiode: 2010-2011
Sluttrapport:  Last ned PDF - 819 KB
Lenke til filmer: http://www.youtube.com/user/pensjonsfilmerCorporate Governance in a Free Contracting Environment
Prosjektansvarlig:
Handelshøyskolen BI
Prosjektleder: Charlotte Østergaard
Prosjektperiode: 2010-2011
Sluttrapport: Last ned PDF - 444 KB   Artikkelserie i DN om statistiske temaer knyttet til finansmarkedets virkemåte
Prosjektansvarlig:
Norsk Regnesentral
Prosjektleder: Kjersti Aas
Prosjektperiode: 2009-2011
Sluttrapport: Last ned PDF - 673 KBBrukerpanel i finansmarkedet
Prosjektansvarlig:
Simkom
Prosjektleder: Roy Helge Simonsen
Prosjektperiode: 2010-2011
Sluttrapport: Last ned DOCX - 33 KB
Pressemelding: Last ned DOCX - 19 KBNHH-UiO workshop for yngre forskere i makroøkonomi og finans 2011
Prosjektansvarlig:
Norges Handelshøyskole
Prosjektleder: Gernot Doppelhofer
Prosjektperiode: 2011
Sluttrapport: Last ned Word - 37 KBInnføring i finansmarkedsrett
Prosjektansvarlig: Trude Myklebust
Prosjektleder: Trude Myklebust
Prosjektperiode: 2006-2011
Sluttrapport: Last ned Word - 40 KB
Lenke: Innføring i finansmarkedsrett PDF - 369 KBSeminar for pengeoverførere
Prosjektansvarlig: Somalisk ressurs- og rehabiliteringssenter
Prosjektleder: Jonas R Wang
Prosjektperiode: 2010-2011
Sluttrapport:  Seminar 23.09.10 PDF - 3,6 MB
Aviskronikk: VG 23.11.10 PDF - 770 KBUnge Aksjonærers informasjonshefte
Prosjektansvarlig: Unge Aksjonærer
Prosjektleder: Sarah Beate Sandnes
Prosjektperiode: 2010-2011
Sluttrapport: Last ned PDF - 564 KB
Informasjonsbrosjyre: Last ned PDF - 2,1 MBmikrofinansskolen.no
Prosjektansvarlig: Strømmestiftelsen
Prosjektleder: Olaf Gundersen
Prosjektperiode: 2008-2011
Sluttrapport: Last ned PDF - 1,6 MB
Lenke til filmer: mikrofinanskolen.no


Ethics and the political economy of government-owned financial funds
Prosjektansvarlig: Wharton School of Business, University of Pennsylvania
Prosjektleder: Martin Sandbu
Prosjektperiode: 2009-2011
Sluttrapport: Last ned PDF - 183 KB
Populærvitenskapelig sammendrag: Last ned PDF - 65 KB


Kortsiktig og spekulativ kapital
Prosjektansvarlig: Handelshøyskolen BI
Prosjektleder: Øyvind Norli
Prosjektperiode: 2008-2010
Sluttrapport: Last ned PDF - 60 KB
Prosjektsammendrag: Last ned PDF - 58 KB


Securitization and the stability of the market for liquidity - market stress and the flow of funds
Prosjektansvarlig: SNF
Prosjektleder: Kjell Nyborg
Prosjektperiode: 2008-2010
Sluttrapport: Last ned PDF - 119 KB
Prosjektsammendrag: Last ned PDF - 76 KB


Penger på papiret - videreutvikling
Prosjektansvarlig: Stiftelsen AksjeNorge Bilde
Prosjektleder: John Petter Tollefsen
Prosjektperiode: 2009-2011
Sluttrapport:   Last ned PDF - 35 KB
Vedlegg til sluttrapport: Last ned PDF - 154 KB
Lenke: www.pengerpapapiret.no


 
Macroeconomic news, monetary policy and the role of financial markets
Prosjektansvarlig: Handelshøyskolen BI
Prosjektleder: Hilde C. Bjørnland
Prosjektperiode: 2008-2010
Sluttrapport: Last ned Word - 53 KB
Sammendrag av prosjektrapporter:  Last ned Word - 44 KBNorsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse - revisjon
Prosjektansvarlig: NUES
Prosjektleder: Ingebjørg Harto
Prosjektperiode: 2010
Sluttrapport: Last ned PDF - 370 KB


Fra innsikt til handling
Prosjektansvarlig: Stiftelsen AksjeNorge Bilde
Prosjektleder: Turid Birkenes
Prosjektperiode: 2007-2010
Sluttrapport: Last ned PDF - 154 KB


Extremes and Diversification
Prosjektansvarlig: Universitetet i Stavanger
Prosjektleder: Loran Chollete
Prosjektperiode: 2008-2010
Sluttrapport: Last ned PDF - 30 KB
Populærvitenskapelig sammendrag: Last ned PDF - 22 KB


Workshop om Finance and Climate Change
Prosjektansvarlig: Universitetet i Oslo
Prosjektleder: Christopher Wright/Hilde Nagell
Prosjektperiode: 2010
Sluttrapport: Last ned Word - 413 KB
Kronikk: Last ned PDF - 26 KB


Stability of Financial Markets: An Evolutionary Approach
Prosjektansvarlig: Norges Handelshøyskole
Prosjektleder: Terje Lensberg
Prosjektperiode: 2008-2010
Sluttrapport: Last ned PDF - 587 KB


European Finance Association Annual Meeting 2009
Prosjektansvarlig: Norges Handelshøyskole
Prosjektleder: Kristian R. Miltersen
Prosjektperiode: 2009-2010
Sluttrapport: EFA 2009 PDF - 2,6 MBLikelihoodbasert inferens i stokastiske volatilitetsmodeller
Prosjektansvarlig: Universitetet i Bergen
Prosjektleder: Hans Julius Skaug
Prosjektperiode: 2008-2010
Sluttrapport: Last ned PDF - 386 KBStudenter på Børs - skandinavisk samarbeid og profilering
Prosjektansvarlig: Unge Aksjonærer (tidl Studenter på Børs)
Prosjektleder: Sarah Beate Hernæs
Prosjektperiode: 2009-2010
Sluttrapport: Last ned PDF - 564 KBNorsk forum for bærekraftige og ansvarlige investeringer (NORSIF)
Prosjektansvarlig: Handelshøyskolen BI
Prosjektleder: Sarita Bartlett
Prosjektperiode: 2009-2010
Forprosjektrapport: Last ned PDF - 6,0 MBbilde Personvern i finanssektoren - en gjennomgang av bestemmelsene i personopplysningsloven og personopplysningsforskriften  
Prosjektansvarlig: Berg & Ask Ottesen DA
Prosjektleder: Katrine Berg
Prosjektperiode: 2007-2010
Sluttrapport: http://www.gyldendal.no/Gyldendal-Akademisk/Jus/Juridiske-fag/Personvern-i-finanssektorenKommunalfinans - en veileder for kommunale ledere og politikere
Prosjektansvarlig: AF Kommunepartner
Prosjektleder: Jan Petter Jørgensen
Prosjektperiode: 2007-2010
Sluttrapport: Last ned PDF - 584 KB  
 


Corporate Risk Management in Small Norwegian Firms
Prosjektansvarlig: Handelshøyskolen BI
Prosjektleder: Paul Ehling
Prosjektperiode: 2007-2010
Sluttrapport:  Last ned PDF - 111 KB
Populærvitenskapelig sammendrag:  Last ned PDF - 370 KB  
 


Asset Management and Myopic Loss Aversion
Prosjektansvarlig: IRIS
Prosjektleder: Ola Kvaløy
Prosjektperiode: 2007-2010
Sluttrapport: Last ned PDF - 46 KB
Populærvitenskapelig sammendrag: Last ned PDF - 442 KB  
 


Volatility in exchange rate data: statistical analyses and economic interpretations
Prosjektansvarlig: Statistisk sentralbyrå
Prosjektleder: Arvid Raknerud
Prosjektperiode: 2008-2010
Sluttrapport med populærvitenskapelig sammendrag: Last ned Word - 68 KB


Kvalitetssikring av Finansportalen Bilde
Prosjektansvarlig: Forbrukerrådet
Prosjektleder: Elisabeth Realfsen
Prosjektperiode: 2008-2010
Sluttrapport fra prosjektet: Last ned Last ned PDF - 913 KB
 


Bilde Spørreundersøkelse, håndbok og konferanse om anti-korrupsjon
Prosjektansvarlig: Transparency International Norge
Prosjektleder: Gro Skaaren-Fystro
Prosjektperiode: 2004-2009
Sluttrapport fra prosjektet: Last ned
Beskytt din bedrift! (Se www.transparency.no)
Resultater fra spørreundersøkelser: Se menypunktet "Faktainformasjon"
 


European Group of Risk and Insurance Economists' Annual Meeting 2009
Prosjektansvarlig: Norges Handelshøyskole
Prosjektleder: Svein-Arne Persson
Prosjektperiode: 2009
Sluttrapport: Last ned


Investor Behavior, Benchmarks and Investment Flows: Norwegian and International Evidence
Prosjektansvarlig: Verdipapirsentralen ASA
Prosjektleder: Sari Carp
Prosjektperiode: 2004-2009
Sluttrapport fra prosjektet: Last ned
Populærvitenskapelig sammendrag: Last ned
 


Studenter på Børs
Prosjektansvarlig: Unge Aksjonærer (tidl. Studenter på Børs)
Prosjektleder: Ida Karlsson
Prosjektperiode: 2009
Sluttrapport fra prosjektet: Last ned Word - 30 KB  
 


Bilde


Følg pengene - på tvers av landegrensene 2009
Prosjektansvarlig: Institutt for journalistikk
Prosjektleder: Ståle de Lange Kofoed
Prosjektperiode: 2009
Sluttrapport fra prosjektet: Last ned PDF - 7,5 MB  
 


Revisjon og utgivelse av NUES-anbefalingen 2009
Prosjektansvarlig: Nasjonalt utvalg for eierstyring og selskapsledelse
Prosjektleder: Atle Degre
Prosjektperiode: 2009
Sluttrapport fra prosjektet: Last ned PDF - 637 KB
Lenke til anbefalingen: www.nues.no


Finanskrisen som avslørte norsk journalistikk
Prosjektansvarlig: Institutt for journalistikk
Prosjektleder: Andre Verløy
Prosjektperiode: 2009
Sluttrapport fra prosjektet: Oppsummering av Finansseminaret 2009 PDF - 346 KB


Økonomiprisen 2004-2009 Bilde   
Prosjektansvarlig: Snøball Film AS
Prosjektleder: Pål Karlsen
Prosjektperiode: 2007-2009
Sluttrapport fra prosjektet: Se www.samfunnsokonomi.no 

Hva gjør husholdningsinvestorene på Børsen?
Prosjektansvarlig: Norges Handelshøyskole
Prosjektleder: Knut Nygaard
Prosjektperiode: 2007-2009
Sluttrapport fra prosjektet: Sluttrapport PDF - 85 KB
Ytterligere informasjon: Foredrag i Norges Bank 24.09.09 PDF - 430 KB


Artikkelserie i Dagens Næringsliv om statistiske temaer knyttet til finansmarkedet
Prosjektansvarlig: Norsk Regnesentral
Prosjektleder: Kjersti Aas
Prosjektperiode: 2007-2009
Sluttrapport fra prosjektet: Les mer PDF - 860 KB
Ytterligere informasjon: Se nærmere informasjon under fanen ”Allmennrettet formidling”
 


Studenter på Børs
Prosjektansvarlig: Unge Aksjonærer (tidl. Studenter på Børs)
Prosjektleder: Ida Karlson
Prosjektperiode: 2009
Sluttrapport fra prosjektet: Last ned Word - 30 KB  
 


Nordisk forskerseminar om aksjeeieransvar
Prosjektansvarlig: Universitetet i Bergen
Prosjektleder: Filip Truyen
Prosjektperiode: 2009
Sluttrapport fra prosjektet:  Last ned PDF - 904 KB 

Finansielle råvaremarkeder I Norge: er det en mulighet for futuresmarkeder for oppdrettslaks og andre fiskeråvarer?
Prosjektansvarlig: Universitetet i Tromsø
Prosjektleder: Terje Vassdal
Prosjektperiode: 2007-2009
Sluttrapport fra prosjektet: Last ned Word - 49 KB  
 


 

Portfolio Choices of Norwegian Individual Investors
Prosjektansvarlig: SNF
Prosjektleder: Hans K. Hvide
Prosjektperiode: 2007-2009
Sluttrapport fra prosjektet:  Last ned Word - 82 KB  
 Visiting Professor
Prosjektansvarlig: Universitetet i Bergen
Prosjektleder: Sjur Didrik Flåm
Prosjektperiode: 2009
Sluttrapport fra prosjektet:  Last ned - 12 KB  
 


De Gode Kapitalistene
Prosjektansvarlig: Medieoperatørene
Prosjektleder: Kristine Ann Skaret
Prosjektperiode: 2007-2009
Sluttrapport fra prosjektet: Last ned PDF - 582 KB
Ytterligere informasjon:  Last ned Word - 1,7 MB


Autorisasjon av finansielle rådgivere
Prosjektansvarlig: Sparebankforeningen
Prosjektleder: Tom Knoff
Prosjektperiode: 2008-2009
Sluttrapport fra prosjektet:  Last ned - 19 KB
Ytterligere informasjon: www.autorisasjonsordningen.no
 


Liquidity problems. financing constraints, and investment decisions
Prosjektansvarlig: Frischsenteret
Prosjektleder: Gabriela Mundaca
Prosjektperiode: 2005-2009
Sluttrapport:  Last ned PDF - 44 KB
Non-technical summary:  Last ned PDF - 21 KB
Prosjektpresentasjon, The Royal Economic Society 20.04.09:  Last ned PPT - 184 KB


Robustness and evaluation of monetary policy
Prosjektansvarlig: Handelshøyskolen BI
Prosjektleder: Kai Leitemo
Prosjektperiode: 2006-2008
Sluttrapport fra prosjektet: Les mer PDF - 117 KB
Faglig vedlegg:  Les mer - 15 KB


Communication of financial information
Prosjektansvarlig: Norges Handelshøyskole
Prosjektleder: Erik Gard Kristiansen
Prosjektperiode: 2007-2008
Sluttrapport fra prosjektet:  Les mer Word - 12 KB
Faglig vedlegg:  Les mer Word - 11 KB


Workshop for yngre forskere i makroøkonomi og finans
Prosjektansvarlig: Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo
Prosjektleder: Kjetil Storesletten
Prosjektperiode: 2008
Sluttrapport fra prosjektet:  Last ned PDF - 130 KB


Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse
Prosjektansvarlig: Oslo Børs ASA
Prosjektleder: Atle Degre
Prosjektperiode: 2008
Sluttrapport fra prosjektet:  Last ned PDF - 1,6 MB


The Liquidity of the Oslo Stock Exchange
Prosjektansvarlig: Handelshøyskolen BI
Prosjektleder: Bernt Arne Ødegaard
Prosjektperiode: 2008
Sluttrapport fra prosjektet: Last ned PDF - 196 KB


 

Futures Market Manipulations in Deregulated Electricity Markets
Prosjektansvarlig: Møreforsking Molde AS
Prosjektleder: Maria Sandsmark
Prosjektperiode: 2005-2008
Sluttrapport fra prosjektet: Last ned PDF - 64 KB


Finansmarkedet i bilder
Prosjektansvarlig: Forskning.no
Prosjektleder: Nina Kristiansen
Prosjektperiode: 2008
Sluttrapport fra prosjektet: Last ned Word - 45 KB
Lenke til forskning.no: http://www.forskning.no/finn_fram/multimedia
Bildeserier PDF - 1,8 MB


 

Et spørsmål om penger
Prosjektansvarlig: Forskning.no
Prosjektleder: Arnfinn Christensen
Prosjektperiode: 2007-2008
Sluttrapport fra prosjektet:  Last ned Word - 1,4 MB
Multimediapresentasjon: http://www.forskning.no/artikler/2008/oktober/197651

 


 

An empirical study of the financing choices of Norwegian companies
Prosjektansvarlig: SNF
Prosjektleder Prof Thore Johnsen
Prosjektperiode:2006-2008
Sluttrapport fra prosjektet: Last ned Word - 38 KB
Populærvitenskapelig sammendrag:  Last ned PDF - 117 KB


 

Tilretteleggeransvar - Verdipapirforetaks erstatningsansvar ved tilrettelegging av emisjoner
Prosjektansvarlig: Handelshøyskolen BI
Prosjektleder: Professor Tore Bråthen
Prosjektperiode: 2003-2008
Sluttrapport fra prosjektet: Last ned PDF - 636 KB


 

Bilde Forsikring - produkter vi ikke forstår
Prosjektansvarlig: Forbrukerrådet
Prosjektleder: Lasse Billington
Prosjektperiode: 2007-2008
Sluttrapport fra prosjekt: Last ned Word - 46 KB
Resultater fra undersøkelsen:  Last ned PPT - 1,3 MB
Lenke til pressemelding: http://www.fnh.no/Fullstory.aspx?m=1043&amid=964191

 


 

 

 

Penger på papiret - fase 3
Prosjektansvarlig: Snøball Film AS
Prosjektleder: Eva Berge
Prosjektperiode: 2007-2008
Sluttrapport fra prosjekt: Last ned Word - 48 KB
Lenke til PPP-filmer: http://www.pengerpapapiret.no
   

 

Følg pengene
Prosjektansvarlig: Institutt for journalistikk
Prosjektleder: Asgeir Olden
Prosjektperiode: 2006-2008
Sluttrapport fra prosjektet: Last ned Word - 53 KB


 

Ekonomiijaoahppu - en lærebok i økonomi
Prosjektansvarlig: CalliidLagadus
Prosjektleder: John T. Solbakk
Prosjektperiode: 2007-2008
Sluttrapport fra prosjektet:  Last ned PDF - 124 KB


 

Støtte til Nasjonalt utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)
Prosjektansvarlig: Verdipapirfondenes forening
Prosjektleder: Lasse Ruud
Prosjektperiode: 2007
Sluttrapport fra prosjektet: Last ned PDF - 440 KB
PDF-versjon av den norske versjonen av anbefalingen: http://www.nues.no/./Norsk+anbefaling+for+eierstyring+og+selskapsledelse.9UFRfI3O.ips
PDF-versjon av den engelske versjonen av rapporten: http://www.nues.no/English/The_Norwegian_Code_of_Practice_for_Corporate_Governance/

 


 

Verdipapirfond
Prosjektansvarlig: Universitetet i Bergen
Prosjektleder: Filip Truyen
Prosjektperiode: 2004-2007
Sluttrapport fra prosjektet:  Les mer PDF - 632 KB
Populærvitenskapelig kronikk: Last ned PDF - 235 KB


 

Methodological develpments in the analysis of financial risk
Prosjektansvarlig: Norsk Regnesentral
Prosjektleder: Kjersti Aas
Prosjektperiode: 2004-2007
Sluttrapport fra prosjektet: Sluttrapport PDF - 2,5 MB
Populærvitenskapelig sammendrag:  Kredittkommentar PDF - 292 KB


 

Videreutvikling av AksjeNorges investerings- og kunnskapskonkurranse
Prosjektansvarlig: Stiftelsen AksjeNorge
Prosjektleder: Peter P. W. Tollefsen
Prosjektperiode: 2006-2007
Suttrapport fra prosjektet:  Sluttrapport Word - 38 KB


 

AksjeNorge-dagen 2007
Prosjektansvarlig: Stiftelsen AksjeNorge
Prosjektleder: Turid Birkenes
Prosjektperiode: 2006-2007
Sluttrapport fra prosjektet: Last ned PDF - 80 KB
Detaljert sluttrapport fra prosjektet:  Last ned PDF - 149 KB


 

Nettbasert utdannelsesopplegg i finans for økonomimedarbeidere i kommunal sektor
Prosjektansvarlig: Arbeidsfellesskapet Kommunepartner
Prosjektleder: Jan P. Jørgensen
Prosjektperiode: 2005-2007
Sluttrapport fra prosjektet: Last ned PDF - 246 KB


Seminar og revidering av den norske standarden for eierstyring og selskapsledelse
Prosjektansvarlig: Verdipapirfondenes forening
Prosjektleder: Lasse Ruud
Prosjektperiode: 2006
Sluttrapport fra prosjektet:  Last ned Word - 72 KB
Kopi av 2006-versjonen av anbefalingen:  Last ned PDF - 545 KB


 

The effect of management pay and incentives on long-term performance of public firms
Prosjektansvarlig: Agderforskning
Prosjektleder: Professor Trond Randøy
Prosjektperiode: 2004-2006
Sluttrapport fra prosjektet:  Last ned Word - 57 KB


 

Market Microstructure of Financial Markets
Prosjektansvarlig: Handelshøyskolen BI
Prosjektleder: Geir Høidal Bjønnes
Prosjektperiode: 2004-2006
Sluttrapport fra prosjektet: Last ned PDF - 315 KB


 

Oslo Bursa - Ossasat Buohkaide (Aksjer for alle - samisk versjon)
Prosjektansvarlig: CalliidLagadus
Prosjektleder: John T. Solbakk
Prosjektperiode: 2005-2006
Sluttrapport fra prosjektet: Last ned PDF - 1,8 MB
Kopi av heftet:  Last ned PDF - 1,8 MB
 

 


 

Balanse: Finansbilag rettet mot kvinner 
Prosjektansvarlig: Trolltind Kommunikasjon AS
Prosjektleder: Stine Rebekka Vikesland
Prosjektperiode: 2006
Sluttrapport fra prosjektet: Last ned Word - 70 KB
Lavoppløselig versjon av bilaget:  Balanse 01/2006 PDF - 1,8 MB


 
AksjeNorge-dagen 2006
Prosjektansvarlig: Stiftelsen AksjeNorge
Prosjektleder: John Peter Tollefsen
Prosjektperiode: 2006
Sluttrapport fra prosjektet: Last ned Word - 40 KB

 

Penger på papiret - fase 2
Prosjektansvarlig: Snøball Film AS
Prosjektleder: Eva Berge
Prosjektperiode: 2006
Sluttrapport fra prosjektet: Last ned Word - 150 KB
 


 

Penger på papiret
Prosjektansvarlig: Snøball Film AS
Prosjektleder: Eva Berge
Prosjektperiode: 2004-2006
Sluttrapport fra prosjektet:  Last ned PDF - 200 KB


 
Kunnskaps- og investeringskonkurranse
Prosjektansvarlig: Stiftelsen AksjeNorge
Prosjektleder: Petter Preben Wille Tollefsen
Prosjektperiode: 2005-2006
Sluttrapport fra prosjektet:  Last ned Word - 38 KB


 
 

Eierstyring og selskapsledelse
Prosjektansvarlig: Oslo Børs ASA
Prosjektleder: Lasse Ruud
Prosjektperiode: 2005-2006
Sluttrapport fra prosjektet:  Last ned Word - 38 KB


 

Informasjonsmagasin om finansmarkedene
Prosjektansvarlig: Sandviken Innovative AS
Prosjektleder: Knut Solberg
Prosjektperiode: 2005-2006
Last ned PDF - 2,3 MB 


 
   
   
   
   
   
   

 

TV-dokumentar: Lukten av penger
Prosjektansvarlig: Bytecasting AS
Prosjektleder: Geir Haugsdal
Prosjektperiode: 2005
Last ned Word - 21 KB 

 

Hva bestemmer volatiliteten til ukentlige norske valutakurser?
Prosjektleder: Genaro Sucarrat, CORE - Universite Catholique de Louvain
Prosjektperiode: 2004-2006
Et ikke-teknisk sammendrag av prosjektet:  Last ned PDF - 67 KB I tillegg vises det til CORE Discussion Paper 2006/21, http://www.core.ucl.ac.be/services/psfiles/dp06/dp2006_21.pdf

 


Finance, Insurance, CAPM and Market Games
Prosjektansvarlig: Norges Handelshøyskole
Prosjektleder: Sjur Didrik Flåm; Universitetet i Bergen
Prosjektperiode: 2004-2005
Last ned Word - 58 KB
 Drift av kurs- og informasjonssenter innenfor aksjemarkedet
Prosjektansvarlig: Aksjonærforeningen
Prosjektleder: Per Arne Baltzersen, Aksjonærforeningen
Prosjektperiode: 2004-2005
Les sluttrapport fra prosjektet
 

 


 

Nasjonal anbefaling om eierstyring og selskapsledelse
Prosjektansvarlig: Oslo Børs ASA/Verdipapirfondenes Forening
Prosjektledere: Linn Cathrin Slettedal, Oslo Børs; Lasse Ruud, Verdipapirfondenes Forening 
Prosjektperiode: 2004
Les sluttrapport fra prosjektet
 
 

Støtte til AksjeNorges prosjekter rettet mot allmennheten
Prosjektansvarlig: Stiftelsen AksjeNorge
Prosjektleder: John Peter Tollefsen, AksjeNorge
Prosjektperiode: 2004
Les sluttrapport fra prosjektet
 


Sentral motpartsfunksjon i det norske verdipapirmarkedet
Prosjektansvarlig: Verdipapirsentralen ASA
Prosjektleder: Morten Riiser, VPS
Prosjektperiode: 2004
Les sluttrapport fra prosjektet
 


Effektiviteten i Økokrim
Prosjektansvarlig: Økokrim v/Verdipapirteamet
Prosjektleder: Jarl Martin Pedersen, Økokrim
Prosjektperiode: 2004-2005
Les sluttrapport fra prosjektet
 


 

SPENNvidde - et annerledes magasin om økonomi
Prosjektansvarlig: Sanviken Innovative as/Kaleidoskopet
Prosjektleder: Knut Solberg, Kaleidoskopet
Prosjektperiode: 2004-2005
Les SPENNvidde
 
 

Finanshåndbok for kommunal sektor
Prosjektansvarlig: AF Kommunepartner
Prosjektleder: Eivind Hansen, Sarpsborg kommune
Prosjektperiode: 2004-2005
Les sluttrapport fra prosjektet
 


Kurs- og informasjonssenter innenfor aksjemarkedet
Prosjektansvarlig: Aksjonærforeningen
Prosjektleder: Knut T. Traaseth, Aksjonærforeningen
Prosjektperiode: 2004
Les sluttrapport fra prosjektet
 


 

 

Publisert:
16.01.2006
Sist oppdatert:
25.10.2018