Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Resultater av gjennomførte prosjekter

Resultatdokumentasjon for gjennomførte prosjekter. Ytterligere materiale kan fås ved henvendelse til sekretariatet.

Kvinnekveld aksjer - et pilotprosjekt 
Prosjektansvarlig: AksjeNorge
Prosjektleder: Kristin Skaug
Prosjektperiode: 2019
SluttrapportLast ned PDF - 311 KB , Vedlegg til sluttrapportOmtale av arrangement PDF - 112 KB Invitasjon til nettverket AksjeJentene PDF - 181 KB

-------------------------------------------------------------------------------

External versus internal credit ratings: what are the implications for rating stability and accuracy?  
Prosjektansvarlig: SNF AS
Prosjektleder: Michael Kisser
Prosjektperiode: 2014-2018
Sluttrapport:  Last ned PDF - 35 KB , Populærvitenskapelig artikkelLast ned PDF - 71 KB

-----------------------------------------------------------------------------

Oppbygging av datasett for forskning på banker og bedrifter med sosiale målsetninger 
Prosjektansvarlig: Universitetet i Agder, Handelshøyskolen
Prosjektleder: Roy Mersland
Prosjektperiode: 2016-2018
Sluttrapport:   Last ned PDF - 4,3 MB

------------------------------------------------------------------------------

Ditt liv på Blokkjeden - Code of Trust
Prosjektansvarlig: Hacienda Film AS
Prosjektleder: Pål Karlsen
Prosjektperiode: 2017-2019
Sluttrapport:  Last ned PDF - 100 KB

--------------------------------------------------------------------------------

Spesialisering i finans- og næringslivsjournalistikk
Prosjektansvarlig: Institutt for journalistikk
Prosjektleder: Ståle de Lange Kofoed
Prosjektperiode: 2017-2018
Sluttrapport:  Last ned PDF - 173 KB

​-------------------------------------------------------------------------------

Kriterier for identifikasjon av egentlige eiere
Prosjektansvarlig: Tax Justice Network - Norge
Prosjektleder: Ingrid Hjertaker
Prosjektperiode: desember 2016 - oktober 2018
Sluttrapport:  Last ned PDF - 3,2 MB

Lenke til rapport: https://issuu.com/taxjustice/docs/3_tosidig_tjnn_2018_v2_rapport_3010

-----------------------------------------------------------------------------------

The 2nd Annual Scandinavian Accounting Research
Conference (BI)

Prosjektansvarlig: Handelshøyskolen BI
Prosjektleder: John Christian Langli
Prosjektperiode: 2018
Sluttrapport: Last ned PDF - 26 KB

--------------------------------------------------------------------------------------

Rethinking Finance
Prosjektansvarlig: Rethinking Economics Norge
Prosjektleder: Ebba Boye
Prosjektperiode: 2018
Sluttrapport:  Last ned PDF - 391 KB   Vedlegg presse: Last ned PDF - 3,6 MB    Vedlegg publikasjon:  Last ned PDF - 16,8 MB

--------------------------------------------------------------------------------------

Personlig økonomi til bruk i undervisningen for videregårnde skole
Prosjektansvarlig: NRK Skole
Prosjektleder: Pål Solum
Prosjektperiode: januar 2017 - august 2018
SluttrapportLast ned PDF - 593 KB

---------------------------------------------------------------------------------------

Regulatorisk sandkasse for fintech
Prosjektansvarlig: IKT-Norge
Prosjektleder: Liv Freihow
Prosjektperiode: 2017-2018
SluttrapportLast ned PDF - 259 KB VedleggRegulatorisk sandkasse for fintech PDF - 318 KB

----------------------------------------------------------------------------------------

Do foreign exchange markets serve their customers well?
Prosjektansvarlig: Handelshøyskolen BI
Prosjektleder: Dagfinn Rime
Prosjektperiode: 01.11.14 - 20.06.18
Sluttrapport: Last ned PDF - 71 KB   VedleggLast ned PDF - 223 KB

----------------------------------------------------------------------------------------

Økonomisk sosialisering i hjemmene: Får gutter og jenter ulik oppdragelse?
Prosjektansvarlig:
Agderforskning
Prosjektleder: Ellen K. Nyhus
Prosjektperiode: 30.04.17-28.02.18
SluttrapportLast ned PDF - 2,2 MB

------------------------------------------------------------------------------------

Praktisk gjeldsarbeid - flerspråklig opplæringspakke for straffedømte

Prosjektansvarlig: Oslo Røde Kors, Nettverk etter soning
Prosjektleder: Guro Sollien Eriksrud
Prosjektperiode: 01.01.16- 31.12.17
Sluttrapport: Sluttrapport PDF - 1,4 MB     VedleggVedlegg sluttrapport PDF - 192 KB

------------------------------------------------------------------------------------

Competition and stability in the banking industry
Prosjektansvarlig:
SNF
Prosjektleder: Øivind A. Nilsen
Prosjektperiode: 01.11.14 - 31.12.17
SluttrapportSluttrapport PDF - 323 KB

Vedlegg: Vedlegg til sluttrapport PDF - 134 KB   Vedlegg:  Workshop program PDF - 659 KB
------------------------------------------------------------------------------------

Oppdatere og videreutvikle Etisk bankguide i Norge. For økt bevissthet hos forbrukere, finansnæringen og beslutningstakere
Prosjektansvarlig:
Framtiden i våre hender
Prosjektleder: Pia A. Gaarder
Prosjektperiode: 01.04.17 - 31.12.17
Sluttrapport:  Last ned PDF - 175 KB , Vedlegg sluttrapport:  Mediedekning PDF - 373 KB

------------------------------------------------------------------------------------

Internasjonal finansmarkedsregulering, institusjoner og effektivitet
Prosjektansvarlig:
UiO, Institutt for privatrett
Prosjektleder: Mads Andenæs
Prosjektperiode: 01.01.11 - 15.10.17
Sluttrapport: Last ned PDF - 106 KB   Vedlegg:  Last ned PDF - 100 KB

------------------------------------------------------------------------------------

Financial Transparency, Risks and Regulations: Understanding Use and Abuse of Derivatives
Prosjektansvarlig:
UiO, Institutt for privatrett
Prosjektleder: Beate Sjåfjell
Prosjektperiode: 01.02.17 - 30.11.17
Sluttrapport: Last ned PDF - 35 KB  Vedlegg: Last ned PDF - 239 KB

--------------------------------------------------------------------------------

Aksjemarkedet på noen minutter
Prosjektansvarlig:
AksjeNorge
Prosjektleder: Lene M. Refvik
Prosjektperiode: 07.11.16 - 15.12.17
Sluttrapport: Last ned PDF - 308 KB   Vedlegg: Last ned PDF - 844 KB

-----------------------------------------------------------------------------------

Kvinner&Finans
Prosjektansvarlig:
VPFF
Prosjektleder: Sindre Støer
Prosjektperiode: 01.04.15 - 31.10.17
SluttrapportLast ned PDF - 215 KB    Vedlegg: Last ned PDF - 189 KB

------------------------------------------------------------------------------

Korrupsjon på timeplanen
Prosjektansvarlig:
Transparency International Norge
Prosjektleder: Tor Dølvik
Prosjektperiode: 15.04.16-01.10.17
Sluttrapport:  Last ned PDF - 783 KB   Vedlegg: Last ned PDF - 623 KB

----------------------------------------------------------------------------------

Klima som finansiell risiko
Prosjektansvarlig:
Norsk klimastiftelse
Prosjektleder: Anne Jortveit
Prosjektperiode: 15.04.16-31.08.17
Sluttrapport:  Last ned PDF - 1,5 MB   Vedlegg: Last ned PDF - 713 KB Omtale rapport: Last ned PDF - 340 KB

-----------------------------------------------------------------------------

Skolemeny - nettverk og nettside for opplæring i personlig økonomi
Prosjektansvarlig
: Finans Norge
Prosjektleder: Hilde E. Johansen
Prosjektperiode: 01.11.16-01.09.17
Sluttrapport: Last ned PDF - 1,4 MB   Vedlegg: Last ned PDF - 582 KB
-----------------------------------------------------------------------------

Workshop On CEO Compensation and Corporate Finance
Prosjektansvarlig:
NHH
Prosjektleder: Xunhua Su
Prosjektperiode: august 2017
Sluttrapport: Last ned PDF - 70 KB Oppsummering: Last ned PDF - 30 KB Program: Last ned PDF - 46 KB

----------------------------------------------------------------------------------

Economic Analysis of Corporate Misconduct: A PhD course at NHH
Prosjektansvarlig:
NHH
Prosjektleder: Tina Søreide
Prosjektperiode: mai 2017
Sluttrapport: Last ned PDF - 32 KB     Vedlegg: Last ned PDF - 120 KB

-------------------------------------------------------------------------------

The Second BI Conference on Corporate Finance
Prosjektansvarlig:
Handelshøyskolen BI
Prosjektleder: Øyvind Bøhren
Prosjektperiode: 02.06.17
Sluttrapport: Last ned PDF - 36 KB   Vedlegg: Last ned PDF - 140 KB

-------------------------------------------------------------------------------

One-Day Conference on Corporate Finance
Prosjektansvarlig:
NHH
Prosjektleder: Jøril Mæland
Prosjektperiode: 09.06.17
Sluttrapport: Last ned PDF - 24 KB Vedlegg: Last ned PDF - 278 KB

-------------------------------------------------------------------------------

Commodity and Energy Markets Annual Meeting
Prosjektansvarlig:
NTNU
Prosjektleder: Sjur Westgaard
Prosjektperiode: 14.06.17-15.06.17
Sluttrapport: Last ned PDF - 30 KB

--------------------------------------------------------------------------------

FX Market Microstructure: Liquidity and Information in the era of Electronic Trading
Prosjektansvarlig:
Handelshøyskolen BI
Prosjektleder: Geir Høidal Bjønnes
Prosjektperiode: Januar 2015-april 2017
Sluttrapport: Last ned PDF - 247 KB

Populærvitenskapelig sammendrag: Last ned PDF - 493 KB

--------------------------------------------------------------------------------

Opplysningsfilm om Fair Finance Guide
Prosjektansvarlig:
Forbrukerrådet
Prosjektleder: Jorge B. Jensen
Prosjektperiode: november 2016-mai 2017
Sluttrapport: Last ned PDF - 2,8 MB

----------------------------------------------------------------------------

"Ja, de penga - en podcast om kroner og øre"
Prosjektansvarlig:
Podster Produksjon AS
Prosjektleder: Stig Arild Pettersen
Prosjektperiode: 01.08.2016-14.03.2017
Sluttrapport: Last ned PDF - 1,4 MB

----------------------------------------------------------------------------

Allmennrettet formidling av økonomiforskning - et års innsats og løft
Prosjektansvarlig:
forskning.no
Prosjektleder: Nina Kristiansen
Prosjektperiode: 15.2.16-14.2.17
Sluttrapport: Last ned PDF - 848 KB
Vedlegg til sluttrapport: Last ned PDF - 691 KB

-----------------------------------------------------------------------------

Formidlingsopplegg for boken "Hva er økonomi? Fakta og funderinger"
Prosjektansvarlig:
Gunhild J. Ecklund
Prosjektleder: Gunhild J. Ecklund
Prosjektperiode: 01.01.2015 - 31.12.2016
Sluttrapport: Last ned PDF - 94 KB
Vedlegg til sluttrapport: Last ned PDF - 253 KB

-----------------------------------------------------------------------------

Oslo FinTech
Prosjektansvarlig:
Acrobato Shaun Thanki
Prosjektleder: Shaun T. Braastad
Prosjektperiode: April-oktober 2016
Sluttrapport: Last ned PDF - 240 KB
Vedlegg til sluttrapport: Last ned PDF - 266 KB

------------------------------------------------------------------------------

EFA Annual Meeting at the Norwegian Business School (BI) in 2016
Prosjektansvarlig:
Handelshøyskolen BI
Prosjektleder: Richard Priestley
Prosjektperiode: 2016
Sluttrapport: Last ned PDF - 109 KB
Vedlegg til sluttrapport:  Last ned PDF - 485 KB

------------------------------------------------------------------------------

Seafood: A Global Commodity
Prosjektansvarlig:
Universitetet i Stavanger
Prosjektleder: Frank Asche
Prosjektperiode: 2016
Sluttrapport: Last ned PDF - 7 KB
Vedlegg til sluttrapport: Oppsummering PDF - 332 KB , Program PDF - 536 KB

------------------------------------------------------------------------------

Etablere Fair Finance Guide i Norge. For økt etisk bevissthet hos bankkunder, bankene og beslutningstakere
Prosjektansvarlig:
Framtiden i våre hender
Prosjektleder: Pia A. Gaarder
Prosjektperiode: 2016
Sluttrapport: Last ned PDF - 152 KB
Vedlegg til sluttrapport: Mediedekning 181116 PDF - 8,1 MB , Mediedekning 240117 PDF - 2,0 MB

------------------------------------------------------------------------------

ISO 37001 Anti-bribery Management System
Prosjektansvarlig:
Standard Norge
Prosjektleder: Hege Thorkildsen
Prosjektperiode: 2014-2016
Sluttrapport: Last ned PDF - 1,1 MB
Vedlegg til sluttrapport: Last ned PDF - 104 KB , Lanseringsprogram: Last ned PDF - 298 KB

-----------------------------------------------------------------------------------

2016 European meeting of the Economic Science Association (ESA)
Prosjektansvarlig:
NHH
Prosjektleder: Bertil Tungodden
Prosjektperiode: 2016
Sluttrapport: Last ned PDF - 33 KB
Vedlegg til sluttrapport: Last ned PDF - 1,7 MB

------------------------------------------------------------------------------

Field experiments in household financial decision making
Prosjektansvarlig:
SNF
Prosjektleder: Trond Døskeland
Prosjektperiode: 2013-2016
Sluttrapport med populærvitenskapelig sammendrag: Last ned PDF - 720 KB

------------------------------------------------------------------------------------

Undersøkelser av norske redegjørelser for eierstyring og selskapsledelse
Prosjektansvarlig:
Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse
Prosjektleder: Jan Digranes
Prosjektperiode: 2016
Sluttrapport: Last ned PDF - 1,3 MB

Vedlegg til sluttrapport: Last ned PDF - 495 KB

RapporterAnalyse av norske redegjørelser for eierstyring og selskapsledelse på OSE / OBX (ved KPMG) PDF - 983 KB og  Undersøkelse av redegjørelser for eierstyring og selskapsledelse for 2014, NUES' vurderinger PDF - 512 KB

------------------------------------------------------------------------------------------
Utdanningsprogram i finansverktøy for håndtering av risiko i havbruksnæringen
Prosjektansvarlig:
NHH
Prosjektleder: Roy Gunnar Blommedal
Prosjektperiode: 2015-2016
Sluttrapport: Last ned PDF - 1,9 MB

-----------------------------------------------------------------------------------------

Heldagskonferanse for akademia og næringsliv på Sørlandet
Prosjektansvarlig:
Universitetet i Agder
Prosjektleder: Ellen Katrine Nyhus
Prosjektperiode: 2016
Sluttrapport: Last ned PDF - 2,6 MB

-----------------------------------------------------------------------------------------

Islamsk finans i Norge
Prosjektansvarlig:
Universitetet i Oslo, Institutt for kulturstudier og orientalske språk
Prosjektleder: Torkel Brekke
Prosjektperiode: 2015-2016
Sluttrapport: Last ned PDF - 1,9 MB

Vedlegg til sluttrapport: Last ned PDF - 316 KB

---------------------------------------------------------------------------------------

Executive Compensation and Aggregate Bankruptcy Risk
Prosjektansvarlig
: Universitetet i Stavanger
Prosjektleder: Loran Chollete
Prosjektperiode: 2013-2016
SluttrapportLast ned PDF - 146 KB
Vedlegg til sluttrapport: Last ned PDF - 32 KB

---------------------------------------------------------------------------------------

Norges bidrag til OECDs globale undersøkelse "befolkningens finansielle kompetanse og deltakelse"
Prosjektansvarlig:
AksjeNorge
Prosjektleder: Lene M. Refvik
Prosjektperiode: 2015-2016
Sluttrapport: Last ned PDF - 167 KB

Vedlegg til sluttrapport: Last ned PDF - 325 KB

Rapporter:  Nasjonal kartlegging av finansiell kompetanse PDF - 2,2 MB og  Financial Education in Europe. Trends and Recent Deveopments 2016 PDF - 1,7 MB

-----------------------------------------------------------------------------------

IAEE International Conference 2016
Prosjektansvarlig:
NHH
Prosjektleder: Einar Hope
Prosjektperiode: 16.-19.06.16
SluttrapportLast ned PDF - 329 KB

---------------------------------------------------------------------------------------

Financial Market Microstructure: Current Issues and Challenges
Prosjektansvarlig:
NHH
Prosjektleder: Thore Johnsen
Prosjektperiode: 2016
Sluttrapport: Last ned PDF - 2,3 MB
Vedlegg til sluttrapport: Last ned PDF - 807 KB

-----------------------------------------------------------------------------------

Oslo-Bergen course and workshop in macroeconomics
Prosjektansvarlig:
Handelshøyskolen BI
Prosjektleder: Tommy Sveen
Prosjektperiode: 2016
Sluttrapport: Last ned PDF - 92 KB

----------------------------------------------------------------------------------------

Kunnskapsfilmer om sentrale samfunnsøkonomiske begreper
Prosjektansvarlig:
NRK Skole
Prosjektleder: Jan Erlend Leine
Prosjektperiode: 2014-2016
Sluttrapport: Last ned PDF - 977 KB

Vedlegg til sluttrapport: Last ned PDF - 1,6 MB
-----------------------------------------------------------------------------------

Non-Gaussian time series and nonlinear dependence in financial markets
Prosjektansvarlig:
Universitetet i Bergen
Prosjektleder: Dag Tjøstheim
Prosjektperiode: 2013-2016
Sluttrapport:  Last ned PDF - 3,4 MB
Populærvitenskapelig sammendrag: Last ned PDF - 60 KB

------------------------------------------------------------------------------------

Film om Økonomiprisen 2015
Prosjektansvarlig:
Snöball Film AS
Prosjektleder: Jonny Westernes
Prosjektperiode: 2015-2016
Sluttrapport: Last ned PDF - 1,4 MB
Lenke til filmen: http://kunnskapsfilm.no/video/okonomiprisen-2015/

---------------------------------------------------------------------------------------

Norsk næringslivs satsing i Myanmar, Brasil, Angola og Sør-Afrika
Prosjektansvarlig:
Institutt for journalistikk
Prosjektleder: Trygve Aas Olsen
Prosjektperiode: 2013-2016
Sluttrapport: Last ned PDF - 134 KB
Vedlegg til sluttrapport: Last ned PDF - 1,2 MB

-------------------------------------------------------------------

Bitcoineksperimentet
Prosjektansvarlig:
Hacienda Film AS
Prosjektleder: Bår Tyrmi
Prosjektperiode: 2014-2016
Sluttrapport: Last ned PDF - 125 KB

-----------------------------------------------------------------------

Bli sjef i eget liv
Prosjektansvarlig: 
Kjør for livet as
Prosjektleder: Knut Ove Børseth
Prosjektperiode: 2015
Sluttrapport: Last ned PDF - 220 KB

-------------------------------------------------------------------

Wikiverksted for kvinnelige studenter
Prosjektansvarlig:
Wikimedia Norge
Prosjektleder: Jorid Martinsen
Prosjektperiode: 2015
Sluttrapport: Last ned PDF - 1,3 MB

-------------------------------------------------------------------

Transmission of global shocks in small open econimies and the interaction with fiscal and monetary policy
Prosjektansvarlig:
Handelshøyskolen BI
Prosjektleder: Hilde C. Bjørnland
Prosjektperiode: 2013-2015
Sluttrapport: Last ned PDF - 253 KB
Vedlegg til sluttrapport: Last ned PDF - 40 KB

 ----------------------------------------------------------------------

Corporate Finance Conference
Prosjektansvarlig:
Norges Handelshøyskole
Prosjektleder: Jøril Mæland
Prosjektperiode: 2015
Sluttrapport: Last ned PDF - 808 KB

-------------------------------------------------------------------

Tar du sjansen?
Prosjektansvarlig:
Ungt Entreprenørskap
Prosjektleder: Hege E. Sætre
Prosjektperiode: 2013-2015
Sluttrapport: Last ned PDF - 3,8 MB

------------------------------------------------------------------

Korrupsjon på timeplanen
Prosjektansvarlig:
Transparency International Norge
Prosjektleder: Guro Slettemark
Prosjektperiode: 2015
Sluttrapport: Last ned PDF - 167 KB
Vedlegg til sluttrapport: Last ned PDF - 757 KB

------------------------------------------------------------------

Norsk register over reelle eiere i selskaper
Prosjektansvarlig:
Tax Justice Network Norge
Prosjektleder: Maren Hemsett
Prosjektperiode: 2015
Sluttrapport: Last ned PDF - 138 KB

Rapporten Åpent eierskap: Last ned PDF - 626 KB

-----------------------------------------------------------------------

Europe´s Orphan - how a continent disowned its own greatest creation
Prosjektansvarlig
: Martin Sandbu v/While In Jail Ltd
Prosjektleder: Martin Sandbu
Prosjektperiode: 2013-2014
Sluttrapport: Last ned PDF - 75 KB

 

----------------------------------------------------------------

The BI Conference on Corporate Governance
Prosjektansvarlig: Handelshøyskolen BI
Prosjektleder: Øyvind Bøhren
Prosjektperiode: 2015
Sluttrapport: Last ned PDF - 632 KB

--------------------------------------------------------------------------------
Corporate Governance i norsk rett - mellom offentlig lovregulering og selvregulering
Prosjektansvarlig: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Prosjektleder: Filip Truyen
Prosjektperiode: 2009-2015
Sluttrapport: Last ned PDF - 2,4 MB
Resultatsammendrag: Last ned PDF - 150 KB

--------------------------------------------------------------------------------

Capital and ownership structure and the survival of new firms
Prosjektansvarlig: Handelshøyskolen BI
Prosjektleder: Paul Ehling
Prosjektperiode: 2014-2015
Sluttrapport: Last ned PDF - 38 KB
Resultatsammendrag: Last ned PDF - 257 KB

----------------------------------------------------------------------

Business Cycles PhD mini-course and Economic Dynamics workshop, Juni 2015
Prosjektansvarlig: Universitetet i Oslo, Økonomisk institutt
Prosjektleder: Kjetil Storesletten
Prosjektperiode: 2015
Sluttrapport: Last ned PDF - 645 KB
Tillegg til sluttrapport: Last ned PDF - 266 KB

----------------------------------------------------------------------

Finance, Ethics and Society. Reflections in the Aftermath of the Global Financial Crisis
Prosjektansvarlig:
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett
Prosjektleder: Mads Andenæs
Prosjektperiode: 2015
Sluttrapport: Last ned PDF - 911 KB

----------------------------------------------------------------------

Choice, Background Risk, and Household Behaviour
Prosjektansvarlig:
Statistisk sentralbyrå
Prosjektleder: Andreas Fagereng
Prosjektperiode: 2013-2015
Sluttrapport: Last ned PDF - 86 KB
Resultatsammendrag: Last ned PDF - 182 KB

----------------------------------------------------------------------

Bedriftsforsamling - et kompetent og effektivt styrings- og kontrollorgan eller en unyttig etterlevning fra 1970-tallet?
Prosjektansvarlig:
Fafo
Prosjektleder: Inger Marie Hagen
Prosjektperiode: 2014-2015
Sluttrapport: Last ned PDF - 222 KB

Rapport: Et sidespor: den demokratiske bedriftsforsamling PDF - 2,7 MB

-----------------------------------------------------------------------------------

Hva ønsker investorer at bedrifters ikke-finansielle rapporter inneholder?
Prosjektansvarlig:
Handelshøyskolen BI
Prosjektleder: Caroline D. Ditlev-Simonsen
Prosjektperiode: 2013-2015
Sluttrapport:
Last ned PDF - 147 KB
Tillegg til sluttrapport: Last ned PDF - 452 KB

---------------------------------------------------------------------

Forsikring av skipsfart og offshoreaktivitet i Arktis
Prosjektansvarlig:
Universitetet i Oslo, Nordisk institutt for sjørett
Prosjektleder: Trine-Lise Wilhelmsen
Prosjektperiode: 2015-2015
Sluttrapport: Last ned PDF - 419 KB

----------------------------------------------------------------------

Investeringsrådgiving og interessemotsetninger. Analyse av verdipapirforetakets plikt til å la kundens interesser gå foran egne interesser
Prosjektansvarlig:
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Prosjektleder: Rune Sæbø
Prosjektperiode: 2010-2015
Sluttrapport:
Last ned PDF - 1,3 MB

Oppsummeringsartikkel: Last ned PDF - 502 KB

----------------------------------------------------------------------

Commodity Markets Workshop, mai 2015
Prosjektansvarlig:
NTNU, Institutt for industriell økonomi
Prosjektleder: Sjur Westgaard
Prosjektperiode: 2015
Sluttrapport: Last ned PDF - 3,3 MB
----------------------------------------------------------------------------------

 

Bruk av finansielle sikringsprodukter i havbruksnæringen. Hvordan kan styrene lage gode, overordnede rammer for håndtering av prisrisiko?
Prosjektansvarlig: Fish Pool ASA
Prosjektleder: Vibeke Juriks
Prosjektperiode: 2014-2015
Sluttrapport: Last ned PDF - 994 KB

________________________________________________-

Fremtidig statlig eierskap i Norge
Prosjektansvarlig:
Bjørn H. Tretvoll
Prosjektleder: Egil Myklebust
Prosjektperiode: 2014
Sluttrapport: Last ned PDF - 578 KB
----------------------------------------------------------------------------------

Fra innsikt til handling - aksjespareprogram i børsnoterte selskaper
Prosjektansvarlig
: AksjeNorge
Prosjektleder: John Peter Tollefsen
prosjektperiode: 2013-2014
Sluttrapport: Last ned PDF - 150 KB
Tillegg til sluttrapport: Last ned PDF - 177 KB
Omtale av prosjektet i Kapital 15/2014: Last ned PDF - 2,8 MB
----------------------------------------------------------------------------------

Fallitt - en historie om norske finansielle kriser

Prosjektansvarlig:
Trond Gram Tekstproduksjon
Prosjektleder: Trond Gram
Prosjektperiode: 2014
Sluttrapport: Last ned PDF - 674 KB
------------------------------------------------------------------------------

Beskytt din virksomhet! - håndbok i antikorrupsjon for norsk næringsliv
Prosjektansvarlig:
Transparency International Norge
Prosjektleder: Arvid Halvorsen
Prosjektperiode: 2014
Sluttrapport: Last ned PDF - 974 KB
Lenke til rapporten: Beskytt din virksomhet!
--------------------------------------------------------------------------------

Samtalene du helst ikke vil høre

Prosjektansvarlig:
Snøball Film AS
Prosjektleder: Hans Munkevik
Prosjektperiode: 2014-2015
Sluttrapport: Last ned PDF - 2,1 MB
Lenke til filmene: http://kunnskapsfilm.no/series/korrupsjon/

---------------------------------------------------------------------------------

Filmer om Økonomiprisen 2013, 2014
Prosjektansvarlig:
Snøball Film AS
Prosjektleder: Marte Bruksaas
Prosjektperiode: 2013-2014
Sluttrapport:  Last ned PDF - 193 KB

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Digital lærebok i prising av dervater
Prosjektansvarlig:
NHH
Prosjektleder: Sven-Arne Persson
Prosjektperiode: 2013-2014
Sluttrapport: Last ned Word - 60 KB
---------------------------------------------------------------------------------

15th Workshop on Corporate Governance and Investment (konferansestøtte)
Prosjektansvarlig:
Handelshøyskolen BI
Prosjektleder: Øyvind Bøhren
Prosjektperiode: 2014
Sluttrapport: Last ned PDF - 411 KB
---------------------------------------------------------------------------------

Nordic Finance Network Young Scholars Workshop (konferansestøtte)
Prosjektansvarlig:
Handelshøyskolen BI
Prosjektleder: Charlotte Østergaard
Prosjektperiode: 2014
Sluttrapport: Last ned PDF - 334 KB
----------------------------------------------------------------------------------

Kartlegging av undervisning om bærekraftige investeringer i norske utdanningsinstitusjoner
Prosjektansvarlig:
Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer (Norsif)
Prosjektleder: Melanie Brooks
Prosjektperiode: 2013-2014
Sluttrapport: Les mer PDF - 74 KB
Rapport om resultatater av kartleggingen: Undervisning om bærekraftige investeringer i norske utdanningsinstitusjoner PDF - 427 KB

 


 

Domestic versus Foreign Investors: An Empirical Analysis of Rates of Success of Leveraged Buyout Investments
Prosjektansvarlig:SNF
Prosjektleder: Tyler Hull
Prosjektperiode: 2013-2014
Sluttrapport: Les mer Word - 72 KB


Sjef i eget liv
Prosjektansvarlig: Kjør for livet AS
Prosjektleder: Knut Børseth
Prosjektperiode: 2013-2014
Sluttrapport: Les mer PDF - 263 KB


Financial incentives and risk-taking in private equity firms
Prosjektansvarlig:
SNF
Prosjektleder: Karin Thorburn
Prosjektperiode: 2011-2014
Sluttrapport: Les mer PDF - 230 KB


Rammeverk for intern styring og kontroll, "COSO Internal Control - Integrated Framework (ICIF), i norsk språkdrakt Bilde Prosjektansvarlig: Norges Interne Revisorers Forening (NIRF)
Prosjektleder: Ellen Brataas
Prosjektperiode: 2013-2014
Sluttrapport: Internkontroll - et integrert rammeverk: Sammendrag (april 2014) PDF - 238 KBReceiving stolen property and money laundering: A comparative study
Prosjektansvarlig:
Universitetet i Tromsø Bilde
Prosjektleder: Jon Petter Rui
Prosjektperiode: 2009-2013
Sluttrapport: Last ned PDF - 533 KB
Lenke til bokutgivelse: Hvitvasking: fenomenet, regelverket, nye strategier (Universitetsforlaget 2012): http://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/hvitvasking-fenomenet-regelverket-nye-strategier.html


Stochastic Dynamics of Financial Markets
Prosjektansvarlig:
Universitetet i Bergen
Prosjektleder: Sjur Didrik Flåm
Prosjektperiode: 2012-2014
Sluttrapport:  Last ned PDF - 1,5 MB


Økonomilappen - en digital kunnskapstest om personlig økonomi
Prosjektansvarlig:
Finans Norge
Prosjektleder: Hilde E. Johansen
Prosjektperiode: 2013-2014
Sluttrapport: Last ned PDF - 324 KB
Medieomtale: Last ned PDF - 5,7 MB


Brukerpanel i pensjonsmarkedet
Prosjektansvarlig: Simkom
Prosjektleder: Roy Helge Simonsen
Prosjektperiode: 2013
Sluttrapport: Last ned PDF - 74 KB
Vedlegg til sluttrapport: Last ned PDF - 1,7 MB

Pressemelding: Last ned DOCX - 15 KBSamfunnsøkonomi 1 og 2 på NRK Skole
Prosjektansvarlig: NRK
Prosjektleder: Lena B Hamborg Pedersen
Prosjektperiode: 2011-2013
Sluttrapport: Last ned PDF - 1,1 MBNorsk oversettelse av den internasjonale standarden for selskapers rapportering på samfunnsansvar - GRI Bilde
Prosjektansvarlig:
CSR Norge
Prosjektleder: Cornelia Moseid
Prosjektperiode: 2012-2013
Sluttrapport: Last ned PDF - 142 KB3rd European Research Conference on Microfinance Bilde
Prosjektansvarlig:
Universitetet i Agder
Prosjektleder: Roy Mersland
Prosjektperiode: 2013
Sluttrapport: Last ned PDF - 2,8 MB
Seminarprogram: Last ned PDF - 3,5 MBBilde Conference on Frontiers in Empirical Corporate Finance
Prosjektansvarlig:
Universitetet i Stavanger
Prosjektleder: Loran Chollete/Bernt Arne Ødegaard
Prosjektperiode: 2013
Sluttrapport: Last ned PDF - 21 KB
Program: Last ned PDF - 184 KBInternational Seminar on Macroeconomics (ISOM 2012)
Prosjektansvarlig: Universitetet i Oslo, Økonomisk institutt
Prosjektleder: Kjetil Storesletten
Prosjektperiode: 2013
Sluttrapport: Last ned PDF - 44 KB
Seminarprogram: Last ned PDF - 95 KBThe law and economics of financial incentives
Prosjektansvarlig:
SNF
Prosjektleder: Trond E. Olsen
Prosjektperiode: 2010-2012
Sluttrapport: Last ned PDF - 666 KB
Populærvitenskapelig sammendrag: Last ned PDF - 26 KBWhy do firms pay dividends?
Prosjektansvarlig:
Handelshøyskolen BI
Prosjektleder: Øyvind Bøhren
Prosjektperiode: 2010-2012
Sluttrapport: Last ned PDF - 648 KB
Aviskronikk: Høyt utbytte - lavt konfliktnivå PDF - 386 KB (Dagens Næringsliv 23.01.13)Digitalisering av historiske tall for utvikling og aktivitet på Oslo Børs i perioden 1900-1970
Prosjektansvarlig:
Universitetet i Stavanger
Prosjektleder Bernt Arne Ødegaard
Prosjektperiode: 2009-2011 
Sluttrapport: Last ned Word - 36 KB
Datamaterialet er foreløpig tilgjengelig via nettsidene til Universitetet i Stavanger (UiS): http://www1.uis.no/prosjekt/borskurs
Her ligger pressemeldingen fra UiS: http://www.uis.no/nyheter/article63260-12.htmlFinansstafetten "En dag i skolen"
Prosjektansvarlig:
Ungt Entreprenørskap Norge Bilde
Prosjektleder: Hege Sætre
Prosjektperiode: 2009-2012
Sluttrapport: Last ned PDF - 3,0 MBAnalyse av kapitaltilgang og kapitalbruk - Foretaksfinansiering og handlemønstre i verdipapirmarkedet
Prosjektansvarlig:
SNF
Prosjektleder: Aksel Mjøs
Prosjektperiode: 2008-2012
Sluttrapport: Last ned PDF - 852 KBSjef i eget liv - Et pedagogisk verktøy for opplæring i personlig økonomi Bilde Prosjektansvarlig: Husbanken
Prosjektleder: Liv Kristensen
Prosjektperiode: 2012
Sluttrapport: Last ned DOCX - 563 KB
Lenke til økonomisimulator: http://www.husbanken.no/boligsosialt-arbeid/ungdom/sjef-i-eget-liv_simulator/Unge Aksjonærers informasjonshefte
Prosjektansvarlig: Unge Aksjonærer
Prosjektleder: Sarah Beate Hernæs
Prosjektperiode: 2011-2012
Sluttrapport: Last ned Word - 339 KB
Informasjonsbrosjyre: Last ned PDF - 2,0 MBAssistanse til pengeoverførere som søker konsesjon
Prosjektansvarlig:
Somalisk Ressurs- og Rehabiliteringssenter
Prosjektleder: Jonas R Wang
Prosjektperiode: 2010-2012
Sluttrapport: Last ned PDF - 3,2 MBLikelihoodbasert inferens for kontinuerlig tid stokastisk volatilitetsmodeller
Prosjektansvarlig:
Universitetet i Bergen
Prosjektleder: Hans Julius Skaug
Prosjektperiode: 2010-2012
Sluttrapport: Last ned PDF - 2,3 MBNorsk næringsliv i asiatiske finanssentra: representasjon og utfordringer Bilde Prosjektansvarlig: Institutt for journalistikk
Prosjektleder: Ståle de Lange Kofoed
Prosjektperiode: 2011-2012 
Sluttrapport: Last ned DOCX - 1,0 MB


 

National Integrity Study (NIS) for Norway Bilde Prosjektansvarlig: Transparency International Norge
Prosjektleder: Gro Skaaren-Fystro
Prosjektperiode: 2011-2012
Sluttrapport: Last ned PDF - 279 KB  
Lenke til pressemelding fra FAD: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/aktuelt/taler_og_artikler/minister/taler-og-artikler-av-fornyings--og-kirke/2012/regjeringens-arbeid-for-integritet-og-ap.html?id=685806


 

AksjeNorges BørsABC med strek, lyd og bevegelse (videoscribing) Bilde Prosjektansvarlig: Stiftelsen AksjeNorge
Prosjektleder: John Peter Tollefsen
Prosjektperiode: 2011-2012
Sluttrapport: Last ned PDF - 97 KB
Lenker: Videoene er tilgjengelige på www.aksjenorge.no og på YouTube: www.youtube.com/user/aksjenorgefilmNon-Gaussian time series, nonlinear dependence and financial markets
Prosjektansvarlig:
Universitetet i Bergen
Prosjektleder: Dag Tjøstheim
Prosjektperiode: 2011-2012
Sluttrapport: Last ned PDF - 4,6 MBFinansiell kunnskap i Norge
Prosjektansvarlig:
Universitetet i Agder
Prosjektleder: Ellen Katrine Nyhus
Prosjektperiode: 2010-2012
Sluttrapport: Last ned PDF - 1,1 MB
Lenke til OECD-rapport (internasjonal benchmarking): http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/fulltext/5k9csfs90fr4.pdf?expires=1336996015&id=id&accname=guest&checksum=D3F619A0EE74F02D2286626AF91B4E38 Lærebok i økonomi for avgangselever i videregående skole
Prosjektansvarlig:
Roger Loen
Prosjektleder: Roger Loen
Prosjektperiode: 2012
Sluttrapport: Last ned Word - 43 KB
Lærebok i pdf-format: Last ned PDF - 5,3 MBCorporate Governance in a Freee Contracting Environment
Prosjektansvarlig:
Handelshøyskolen BI
Prosjektleder: Charlotte Østergaard
Prosjektperiode: 2010-2011
Sluttrapport: Last ned PDF - 444 KBValutaseminaret 2012
Prosjektansvarlig: Samfunnsøkonomenes forening
Prosjektleder: Anne-Sophie Redisch
Prosjektperiode: 2012
Sluttrapport: Last ned PDF - 29 KB
Presseomtale: http://valutaseminaret.samfunnsokonomene.no/omtale/Pensjon - et filmverktøy for alle som planlegger å bli gamle
Prosjektansvarlig:
Furore Film AS
Prosjektleder: Eva Berge
Prosjektperiode: 2010-2011
Sluttrapport: Last ned PDF - 819 KB
Lenke til filmene: http://www.youtube.com/user/pensjonsfilmer/Pengeskolen
Prosjektansvarlig:
Erlings skrivestue Erling Røed Larsen
Prosjektleder: Erling Røed Larsen
Prosjektperiode: 2010-1012
Sluttrapport: Last ned PDF - 168 KB
Omtale av boken: Last ned PDF - 3,3 MB
Presseomtale: http://www.dn.no/talent/article2373184.ece
http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.8100380The Network - Anti-Corruption Network
Prosjektansvarlig:
Mechanix Film AS
Prosjektleder: Trond G Lockertsen
Prosjektperiode: 2010-2012
Sluttrapport: Last ned Word - 37 KB
DVD: Last ned PDF - 456 KB
Lenke til DVD: http://www.mechanixfilm.net/
 


EEA-ESEM Oslo 2011
Prosjektansvarlig:
Universitetet i Oslo, Økonomisk institutt
Prosjektleder: Tore Nilsen
Prosjektperiode: 2010-2012
Sluttrapport: Last ned PDF - 74 KB   4th Annual Conference on Extreme Events in Economic Systems
Prosjektansvarlig:
Universitetet i Stavanger
Prosjektleder: Loran Chollete
Prosjektperiode: 2011-2012
Sluttrapport: Last ned PDF - 56 KB
Populærvitenskapelig sammendrag: Last ned PDF - 26 KB   ID-tyveri prosjektet
Prosjektansvarlig:
Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS)
Prosjektleder: Christian Meyer
Prosjektperiode: 2008-2011
Sluttrapport: ID-tyveri prosjektet DOCX - 930 KB


Pamfletten "7 gylne regler - nøkkelen til fremgang" bilde
Prosjektansvarlig:
Aksjonærforeningen
Prosjektleder: Bernt Bangstad
Prosjektperiode: 2011
Sluttrapport: Sluttrapport PDF - 73 KB
Pamflett: 7 gylne regler - nøkkelen til fremgang PDF - 746 KB


Corporate Debt: Pricing and Default with Embedded Options
Prosjektansvarlig:
SNF
Prosjektleder: Svein-Arne Persson
Prosjektperiode: 2008-2011
Sluttrapport: Sluttrapport PDF - 80 KB


ID-tyveri selvtest for næringslivet bilde
Prosjektansvarlig: Næringslivets sikkerhetsråd
Prosjektleder: Peggy Heie, NorSIS
Prosjektperiode: 2011
Sluttrapport: Sluttrapport PDF - 878 KB
Vedlegg: Last ned DOCX - 1,4 MB
Lenke til Sikker ID test: https://bedrift.idtyveri.info/Pensjon - et filmverktøy for alle som planlegger å bli gamle  Prosjektansvarlig: Furore Film AS bilde
Prosjektleder: Eva Berge
prosjektperiode: 2010-2011
Sluttrapport:  Last ned PDF - 819 KB
Lenke til filmer: http://www.youtube.com/user/pensjonsfilmerCorporate Governance in a Free Contracting Environment
Prosjektansvarlig:
Handelshøyskolen BI
Prosjektleder: Charlotte Østergaard
Prosjektperiode: 2010-2011
Sluttrapport: Last ned PDF - 444 KB   Artikkelserie i DN om statistiske temaer knyttet til finansmarkedets virkemåte
Prosjektansvarlig:
Norsk Regnesentral
Prosjektleder: Kjersti Aas
Prosjektperiode: 2009-2011
Sluttrapport: Last ned PDF - 673 KBBrukerpanel i finansmarkedet
Prosjektansvarlig:
Simkom
Prosjektleder: Roy Helge Simonsen
Prosjektperiode: 2010-2011
Sluttrapport: Last ned DOCX - 33 KB
Pressemelding: Last ned DOCX - 19 KBNHH-UiO workshop for yngre forskere i makroøkonomi og finans 2011
Prosjektansvarlig:
Norges Handelshøyskole
Prosjektleder: Gernot Doppelhofer
Prosjektperiode: 2011
Sluttrapport: Last ned Word - 37 KBInnføring i finansmarkedsrett
Prosjektansvarlig: Trude Myklebust
Prosjektleder: Trude Myklebust
Prosjektperiode: 2006-2011
Sluttrapport: Last ned Word - 40 KB
Lenke: Innføring i finansmarkedsrett PDF - 369 KBSeminar for pengeoverførere
Prosjektansvarlig: Somalisk ressurs- og rehabiliteringssenter
Prosjektleder: Jonas R Wang
Prosjektperiode: 2010-2011
Sluttrapport:  Seminar 23.09.10 PDF - 3,6 MB
Aviskronikk: VG 23.11.10 PDF - 770 KBUnge Aksjonærers informasjonshefte
Prosjektansvarlig: Unge Aksjonærer
Prosjektleder: Sarah Beate Sandnes
Prosjektperiode: 2010-2011
Sluttrapport: Last ned PDF - 564 KB
Informasjonsbrosjyre: Last ned PDF - 2,1 MBmikrofinansskolen.no
Prosjektansvarlig: Strømmestiftelsen
Prosjektleder: Olaf Gundersen
Prosjektperiode: 2008-2011
Sluttrapport: Last ned PDF - 1,6 MB
Lenke til filmer: mikrofinanskolen.no


Ethics and the political economy of government-owned financial funds
Prosjektansvarlig: Wharton School of Business, University of Pennsylvania
Prosjektleder: Martin Sandbu
Prosjektperiode: 2009-2011
Sluttrapport: Last ned PDF - 183 KB
Populærvitenskapelig sammendrag: Last ned PDF - 65 KB


Kortsiktig og spekulativ kapital
Prosjektansvarlig: Handelshøyskolen BI
Prosjektleder: Øyvind Norli
Prosjektperiode: 2008-2010
Sluttrapport: Last ned PDF - 60 KB
Prosjektsammendrag: Last ned PDF - 58 KB


Securitization and the stability of the market for liquidity - market stress and the flow of funds
Prosjektansvarlig: SNF
Prosjektleder: Kjell Nyborg
Prosjektperiode: 2008-2010
Sluttrapport: Last ned PDF - 119 KB
Prosjektsammendrag: Last ned PDF - 76 KB


Penger på papiret - videreutvikling
Prosjektansvarlig: Stiftelsen AksjeNorge Bilde
Prosjektleder: John Petter Tollefsen
Prosjektperiode: 2009-2011
Sluttrapport:   Last ned PDF - 35 KB
Vedlegg til sluttrapport: Last ned PDF - 154 KB
Lenke: www.pengerpapapiret.no


 
Macroeconomic news, monetary policy and the role of financial markets
Prosjektansvarlig: Handelshøyskolen BI
Prosjektleder: Hilde C. Bjørnland
Prosjektperiode: 2008-2010
Sluttrapport: Last ned Word - 53 KB
Sammendrag av prosjektrapporter:  Last ned Word - 44 KBNorsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse - revisjon
Prosjektansvarlig: NUES
Prosjektleder: Ingebjørg Harto
Prosjektperiode: 2010
Sluttrapport: Last ned PDF - 370 KB


Fra innsikt til handling
Prosjektansvarlig: Stiftelsen AksjeNorge Bilde
Prosjektleder: Turid Birkenes
Prosjektperiode: 2007-2010
Sluttrapport: Last ned PDF - 154 KB


Extremes and Diversification
Prosjektansvarlig: Universitetet i Stavanger
Prosjektleder: Loran Chollete
Prosjektperiode: 2008-2010
Sluttrapport: Last ned PDF - 30 KB
Populærvitenskapelig sammendrag: Last ned PDF - 22 KB


Workshop om Finance and Climate Change
Prosjektansvarlig: Universitetet i Oslo
Prosjektleder: Christopher Wright/Hilde Nagell
Prosjektperiode: 2010
Sluttrapport: Last ned Word - 413 KB
Kronikk: Last ned PDF - 26 KB


Stability of Financial Markets: An Evolutionary Approach
Prosjektansvarlig: Norges Handelshøyskole
Prosjektleder: Terje Lensberg
Prosjektperiode: 2008-2010
Sluttrapport: Last ned PDF - 587 KB


European Finance Association Annual Meeting 2009
Prosjektansvarlig: Norges Handelshøyskole
Prosjektleder: Kristian R. Miltersen
Prosjektperiode: 2009-2010
Sluttrapport: EFA 2009 PDF - 2,6 MBLikelihoodbasert inferens i stokastiske volatilitetsmodeller
Prosjektansvarlig: Universitetet i Bergen
Prosjektleder: Hans Julius Skaug
Prosjektperiode: 2008-2010
Sluttrapport: Last ned PDF - 386 KBStudenter på Børs - skandinavisk samarbeid og profilering
Prosjektansvarlig: Unge Aksjonærer (tidl Studenter på Børs)
Prosjektleder: Sarah Beate Hernæs
Prosjektperiode: 2009-2010
Sluttrapport: Last ned PDF - 564 KBNorsk forum for bærekraftige og ansvarlige investeringer (NORSIF)
Prosjektansvarlig: Handelshøyskolen BI
Prosjektleder: Sarita Bartlett
Prosjektperiode: 2009-2010
Forprosjektrapport: Last ned PDF - 6,0 MBbilde Personvern i finanssektoren - en gjennomgang av bestemmelsene i personopplysningsloven og personopplysningsforskriften  
Prosjektansvarlig: Berg & Ask Ottesen DA
Prosjektleder: Katrine Berg
Prosjektperiode: 2007-2010
Sluttrapport: http://www.gyldendal.no/Gyldendal-Akademisk/Jus/Juridiske-fag/Personvern-i-finanssektorenKommunalfinans - en veileder for kommunale ledere og politikere
Prosjektansvarlig: AF Kommunepartner
Prosjektleder: Jan Petter Jørgensen
Prosjektperiode: 2007-2010
Sluttrapport: Last ned PDF - 584 KB  
 


Corporate Risk Management in Small Norwegian Firms
Prosjektansvarlig: Handelshøyskolen BI
Prosjektleder: Paul Ehling
Prosjektperiode: 2007-2010
Sluttrapport:  Last ned PDF - 111 KB
Populærvitenskapelig sammendrag:  Last ned PDF - 370 KB  
 


Asset Management and Myopic Loss Aversion
Prosjektansvarlig: IRIS
Prosjektleder: Ola Kvaløy
Prosjektperiode: 2007-2010
Sluttrapport: Last ned PDF - 46 KB
Populærvitenskapelig sammendrag: Last ned PDF - 442 KB  
 


Volatility in exchange rate data: statistical analyses and economic interpretations
Prosjektansvarlig: Statistisk sentralbyrå
Prosjektleder: Arvid Raknerud
Prosjektperiode: 2008-2010
Sluttrapport med populærvitenskapelig sammendrag: Last ned Word - 68 KB


Kvalitetssikring av Finansportalen Bilde
Prosjektansvarlig: Forbrukerrådet
Prosjektleder: Elisabeth Realfsen
Prosjektperiode: 2008-2010
Sluttrapport fra prosjektet: Last ned Last ned PDF - 913 KB
 


Bilde Spørreundersøkelse, håndbok og konferanse om anti-korrupsjon
Prosjektansvarlig: Transparency International Norge
Prosjektleder: Gro Skaaren-Fystro
Prosjektperiode: 2004-2009
Sluttrapport fra prosjektet: Last ned
Beskytt din bedrift! (Se www.transparency.no)
Resultater fra spørreundersøkelser: Se menypunktet "Faktainformasjon"
 


European Group of Risk and Insurance Economists' Annual Meeting 2009
Prosjektansvarlig: Norges Handelshøyskole
Prosjektleder: Svein-Arne Persson
Prosjektperiode: 2009
Sluttrapport: Last ned


Investor Behavior, Benchmarks and Investment Flows: Norwegian and International Evidence
Prosjektansvarlig: Verdipapirsentralen ASA
Prosjektleder: Sari Carp
Prosjektperiode: 2004-2009
Sluttrapport fra prosjektet: Last ned
Populærvitenskapelig sammendrag: Last ned
 


Studenter på Børs
Prosjektansvarlig: Unge Aksjonærer (tidl. Studenter på Børs)
Prosjektleder: Ida Karlsson
Prosjektperiode: 2009
Sluttrapport fra prosjektet: Last ned Word - 30 KB  
 


Bilde


Følg pengene - på tvers av landegrensene 2009
Prosjektansvarlig: Institutt for journalistikk
Prosjektleder: Ståle de Lange Kofoed
Prosjektperiode: 2009
Sluttrapport fra prosjektet: Last ned PDF - 7,5 MB  
 


Revisjon og utgivelse av NUES-anbefalingen 2009
Prosjektansvarlig: Nasjonalt utvalg for eierstyring og selskapsledelse
Prosjektleder: Atle Degre
Prosjektperiode: 2009
Sluttrapport fra prosjektet: Last ned PDF - 637 KB
Lenke til anbefalingen: www.nues.no


Finanskrisen som avslørte norsk journalistikk
Prosjektansvarlig: Institutt for journalistikk
Prosjektleder: Andre Verløy
Prosjektperiode: 2009
Sluttrapport fra prosjektet: Oppsummering av Finansseminaret 2009 PDF - 346 KB


Økonomiprisen 2004-2009 Bilde   
Prosjektansvarlig: Snøball Film AS
Prosjektleder: Pål Karlsen
Prosjektperiode: 2007-2009
Sluttrapport fra prosjektet: Se www.samfunnsokonomi.no 

Hva gjør husholdningsinvestorene på Børsen?
Prosjektansvarlig: Norges Handelshøyskole
Prosjektleder: Knut Nygaard
Prosjektperiode: 2007-2009
Sluttrapport fra prosjektet: Sluttrapport PDF - 85 KB
Ytterligere informasjon: Foredrag i Norges Bank 24.09.09 PDF - 430 KB


Artikkelserie i Dagens Næringsliv om statistiske temaer knyttet til finansmarkedet
Prosjektansvarlig: Norsk Regnesentral
Prosjektleder: Kjersti Aas
Prosjektperiode: 2007-2009
Sluttrapport fra prosjektet: Les mer PDF - 860 KB
Ytterligere informasjon: Se nærmere informasjon under fanen ”Allmennrettet formidling”
 


Studenter på Børs
Prosjektansvarlig: Unge Aksjonærer (tidl. Studenter på Børs)
Prosjektleder: Ida Karlson
Prosjektperiode: 2009
Sluttrapport fra prosjektet: Last ned Word - 30 KB  
 


Nordisk forskerseminar om aksjeeieransvar
Prosjektansvarlig: Universitetet i Bergen
Prosjektleder: Filip Truyen
Prosjektperiode: 2009
Sluttrapport fra prosjektet:  Last ned PDF - 904 KB 

Finansielle råvaremarkeder I Norge: er det en mulighet for futuresmarkeder for oppdrettslaks og andre fiskeråvarer?
Prosjektansvarlig: Universitetet i Tromsø
Prosjektleder: Terje Vassdal
Prosjektperiode: 2007-2009
Sluttrapport fra prosjektet: Last ned Word - 49 KB  
 


 

Portfolio Choices of Norwegian Individual Investors
Prosjektansvarlig: SNF
Prosjektleder: Hans K. Hvide
Prosjektperiode: 2007-2009
Sluttrapport fra prosjektet:  Last ned Word - 82 KB  
 Visiting Professor
Prosjektansvarlig: Universitetet i Bergen
Prosjektleder: Sjur Didrik Flåm
Prosjektperiode: 2009
Sluttrapport fra prosjektet:  Last ned - 12 KB  
 


De Gode Kapitalistene
Prosjektansvarlig: Medieoperatørene
Prosjektleder: Kristine Ann Skaret
Prosjektperiode: 2007-2009
Sluttrapport fra prosjektet: Last ned PDF - 582 KB
Ytterligere informasjon:  Last ned Word - 1,7 MB


Autorisasjon av finansielle rådgivere
Prosjektansvarlig: Sparebankforeningen
Prosjektleder: Tom Knoff
Prosjektperiode: 2008-2009
Sluttrapport fra prosjektet:  Last ned - 19 KB
Ytterligere informasjon: www.autorisasjonsordningen.no
 


Liquidity problems. financing constraints, and investment decisions
Prosjektansvarlig: Frischsenteret
Prosjektleder: Gabriela Mundaca
Prosjektperiode: 2005-2009
Sluttrapport:  Last ned PDF - 44 KB
Non-technical summary:  Last ned PDF - 21 KB
Prosjektpresentasjon, The Royal Economic Society 20.04.09:  Last ned PPT - 184 KB


Robustness and evaluation of monetary policy
Prosjektansvarlig: Handelshøyskolen BI
Prosjektleder: Kai Leitemo
Prosjektperiode: 2006-2008
Sluttrapport fra prosjektet: Les mer PDF - 117 KB
Faglig vedlegg:  Les mer - 15 KB


Communication of financial information
Prosjektansvarlig: Norges Handelshøyskole
Prosjektleder: Erik Gard Kristiansen
Prosjektperiode: 2007-2008
Sluttrapport fra prosjektet:  Les mer Word - 12 KB
Faglig vedlegg:  Les mer Word - 11 KB


Workshop for yngre forskere i makroøkonomi og finans
Prosjektansvarlig: Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo
Prosjektleder: Kjetil Storesletten
Prosjektperiode: 2008
Sluttrapport fra prosjektet:  Last ned PDF - 130 KB


Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse
Prosjektansvarlig: Oslo Børs ASA
Prosjektleder: Atle Degre
Prosjektperiode: 2008
Sluttrapport fra prosjektet:  Last ned PDF - 1,6 MB


The Liquidity of the Oslo Stock Exchange
Prosjektansvarlig: Handelshøyskolen BI
Prosjektleder: Bernt Arne Ødegaard
Prosjektperiode: 2008
Sluttrapport fra prosjektet: Last ned PDF - 196 KB


 

Futures Market Manipulations in Deregulated Electricity Markets
Prosjektansvarlig: Møreforsking Molde AS
Prosjektleder: Maria Sandsmark
Prosjektperiode: 2005-2008
Sluttrapport fra prosjektet: Last ned PDF - 64 KB


Finansmarkedet i bilder
Prosjektansvarlig: Forskning.no
Prosjektleder: Nina Kristiansen
Prosjektperiode: 2008
Sluttrapport fra prosjektet: Last ned Word - 45 KB
Lenke til forskning.no: http://www.forskning.no/finn_fram/multimedia
Bildeserier PDF - 1,8 MB


 

Et spørsmål om penger
Prosjektansvarlig: Forskning.no
Prosjektleder: Arnfinn Christensen
Prosjektperiode: 2007-2008
Sluttrapport fra prosjektet:  Last ned Word - 1,4 MB
Multimediapresentasjon: http://www.forskning.no/artikler/2008/oktober/197651

 


 

An empirical study of the financing choices of Norwegian companies
Prosjektansvarlig: SNF
Prosjektleder Prof Thore Johnsen
Prosjektperiode:2006-2008
Sluttrapport fra prosjektet: Last ned Word - 38 KB
Populærvitenskapelig sammendrag:  Last ned PDF - 117 KB


 

Tilretteleggeransvar - Verdipapirforetaks erstatningsansvar ved tilrettelegging av emisjoner
Prosjektansvarlig: Handelshøyskolen BI
Prosjektleder: Professor Tore Bråthen
Prosjektperiode: 2003-2008
Sluttrapport fra prosjektet: Last ned PDF - 636 KB


 

Bilde Forsikring - produkter vi ikke forstår
Prosjektansvarlig: Forbrukerrådet
Prosjektleder: Lasse Billington
Prosjektperiode: 2007-2008
Sluttrapport fra prosjekt: Last ned Word - 46 KB
Resultater fra undersøkelsen:  Last ned PPT - 1,3 MB
Lenke til pressemelding: http://www.fnh.no/Fullstory.aspx?m=1043&amid=964191

 


 

 

 

Penger på papiret - fase 3
Prosjektansvarlig: Snøball Film AS
Prosjektleder: Eva Berge
Prosjektperiode: 2007-2008
Sluttrapport fra prosjekt: Last ned Word - 48 KB
Lenke til PPP-filmer: http://www.pengerpapapiret.no
   

 

Følg pengene
Prosjektansvarlig: Institutt for journalistikk
Prosjektleder: Asgeir Olden
Prosjektperiode: 2006-2008
Sluttrapport fra prosjektet: Last ned Word - 53 KB


 

Ekonomiijaoahppu - en lærebok i økonomi
Prosjektansvarlig: CalliidLagadus
Prosjektleder: John T. Solbakk
Prosjektperiode: 2007-2008
Sluttrapport fra prosjektet:  Last ned PDF - 124 KB


 

Støtte til Nasjonalt utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)
Prosjektansvarlig: Verdipapirfondenes forening
Prosjektleder: Lasse Ruud
Prosjektperiode: 2007
Sluttrapport fra prosjektet: Last ned PDF - 440 KB
PDF-versjon av den norske versjonen av anbefalingen: http://www.nues.no/./Norsk+anbefaling+for+eierstyring+og+selskapsledelse.9UFRfI3O.ips
PDF-versjon av den engelske versjonen av rapporten: http://www.nues.no/English/The_Norwegian_Code_of_Practice_for_Corporate_Governance/

 


 

Verdipapirfond
Prosjektansvarlig: Universitetet i Bergen
Prosjektleder: Filip Truyen
Prosjektperiode: 2004-2007
Sluttrapport fra prosjektet:  Les mer PDF - 632 KB
Populærvitenskapelig kronikk: Last ned PDF - 235 KB


 

Methodological develpments in the analysis of financial risk
Prosjektansvarlig: Norsk Regnesentral
Prosjektleder: Kjersti Aas
Prosjektperiode: 2004-2007
Sluttrapport fra prosjektet: Sluttrapport PDF - 2,5 MB
Populærvitenskapelig sammendrag:  Kredittkommentar PDF - 292 KB


 

Videreutvikling av AksjeNorges investerings- og kunnskapskonkurranse
Prosjektansvarlig: Stiftelsen AksjeNorge
Prosjektleder: Peter P. W. Tollefsen
Prosjektperiode: 2006-2007
Suttrapport fra prosjektet:  Sluttrapport Word - 38 KB


 

AksjeNorge-dagen 2007
Prosjektansvarlig: Stiftelsen AksjeNorge
Prosjektleder: Turid Birkenes
Prosjektperiode: 2006-2007
Sluttrapport fra prosjektet: Last ned PDF - 80 KB
Detaljert sluttrapport fra prosjektet:  Last ned PDF - 149 KB


 

Nettbasert utdannelsesopplegg i finans for økonomimedarbeidere i kommunal sektor
Prosjektansvarlig: Arbeidsfellesskapet Kommunepartner
Prosjektleder: Jan P. Jørgensen
Prosjektperiode: 2005-2007
Sluttrapport fra prosjektet: Last ned PDF - 246 KB


Seminar og revidering av den norske standarden for eierstyring og selskapsledelse
Prosjektansvarlig: Verdipapirfondenes forening
Prosjektleder: Lasse Ruud
Prosjektperiode: 2006
Sluttrapport fra prosjektet:  Last ned Word - 72 KB
Kopi av 2006-versjonen av anbefalingen:  Last ned PDF - 545 KB


 

The effect of management pay and incentives on long-term performance of public firms
Prosjektansvarlig: Agderforskning
Prosjektleder: Professor Trond Randøy
Prosjektperiode: 2004-2006
Sluttrapport fra prosjektet:  Last ned Word - 57 KB


 

Market Microstructure of Financial Markets
Prosjektansvarlig: Handelshøyskolen BI
Prosjektleder: Geir Høidal Bjønnes
Prosjektperiode: 2004-2006
Sluttrapport fra prosjektet: Last ned PDF - 315 KB


 

Oslo Bursa - Ossasat Buohkaide (Aksjer for alle - samisk versjon)
Prosjektansvarlig: CalliidLagadus
Prosjektleder: John T. Solbakk
Prosjektperiode: 2005-2006
Sluttrapport fra prosjektet: Last ned PDF - 1,8 MB
Kopi av heftet:  Last ned PDF - 1,8 MB
 

 


 

Balanse: Finansbilag rettet mot kvinner 
Prosjektansvarlig: Trolltind Kommunikasjon AS
Prosjektleder: Stine Rebekka Vikesland
Prosjektperiode: 2006
Sluttrapport fra prosjektet: Last ned Word - 70 KB
Lavoppløselig versjon av bilaget:  Balanse 01/2006 PDF - 1,8 MB


 
AksjeNorge-dagen 2006
Prosjektansvarlig: Stiftelsen AksjeNorge
Prosjektleder: John Peter Tollefsen
Prosjektperiode: 2006
Sluttrapport fra prosjektet: Last ned Word - 40 KB

 

Penger på papiret - fase 2
Prosjektansvarlig: Snøball Film AS
Prosjektleder: Eva Berge
Prosjektperiode: 2006
Sluttrapport fra prosjektet: Last ned Word - 150 KB
 


 

Penger på papiret
Prosjektansvarlig: Snøball Film AS
Prosjektleder: Eva Berge
Prosjektperiode: 2004-2006
Sluttrapport fra prosjektet:  Last ned PDF - 200 KB


 
Kunnskaps- og investeringskonkurranse
Prosjektansvarlig: Stiftelsen AksjeNorge
Prosjektleder: Petter Preben Wille Tollefsen
Prosjektperiode: 2005-2006
Sluttrapport fra prosjektet:  Last ned Word - 38 KB


 
 

Eierstyring og selskapsledelse
Prosjektansvarlig: Oslo Børs ASA
Prosjektleder: Lasse Ruud
Prosjektperiode: 2005-2006
Sluttrapport fra prosjektet:  Last ned Word - 38 KB


 

Informasjonsmagasin om finansmarkedene
Prosjektansvarlig: Sandviken Innovative AS
Prosjektleder: Knut Solberg
Prosjektperiode: 2005-2006
Last ned PDF - 2,3 MB 


 
   
   
   
   
   
   

 

TV-dokumentar: Lukten av penger
Prosjektansvarlig: Bytecasting AS
Prosjektleder: Geir Haugsdal
Prosjektperiode: 2005
Last ned Word - 21 KB 

 

Hva bestemmer volatiliteten til ukentlige norske valutakurser?
Prosjektleder: Genaro Sucarrat, CORE - Universite Catholique de Louvain
Prosjektperiode: 2004-2006
Et ikke-teknisk sammendrag av prosjektet:  Last ned PDF - 67 KB I tillegg vises det til CORE Discussion Paper 2006/21, http://www.core.ucl.ac.be/services/psfiles/dp06/dp2006_21.pdf

 


Finance, Insurance, CAPM and Market Games
Prosjektansvarlig: Norges Handelshøyskole
Prosjektleder: Sjur Didrik Flåm; Universitetet i Bergen
Prosjektperiode: 2004-2005
Last ned Word - 58 KB
 Drift av kurs- og informasjonssenter innenfor aksjemarkedet
Prosjektansvarlig: Aksjonærforeningen
Prosjektleder: Per Arne Baltzersen, Aksjonærforeningen
Prosjektperiode: 2004-2005
Les sluttrapport fra prosjektet
 

 


 

Nasjonal anbefaling om eierstyring og selskapsledelse
Prosjektansvarlig: Oslo Børs ASA/Verdipapirfondenes Forening
Prosjektledere: Linn Cathrin Slettedal, Oslo Børs; Lasse Ruud, Verdipapirfondenes Forening 
Prosjektperiode: 2004
Les sluttrapport fra prosjektet
 
 

Støtte til AksjeNorges prosjekter rettet mot allmennheten
Prosjektansvarlig: Stiftelsen AksjeNorge
Prosjektleder: John Peter Tollefsen, AksjeNorge
Prosjektperiode: 2004
Les sluttrapport fra prosjektet
 


Sentral motpartsfunksjon i det norske verdipapirmarkedet
Prosjektansvarlig: Verdipapirsentralen ASA
Prosjektleder: Morten Riiser, VPS
Prosjektperiode: 2004
Les sluttrapport fra prosjektet
 


Effektiviteten i Økokrim
Prosjektansvarlig: Økokrim v/Verdipapirteamet
Prosjektleder: Jarl Martin Pedersen, Økokrim
Prosjektperiode: 2004-2005
Les sluttrapport fra prosjektet
 


 

SPENNvidde - et annerledes magasin om økonomi
Prosjektansvarlig: Sanviken Innovative as/Kaleidoskopet
Prosjektleder: Knut Solberg, Kaleidoskopet
Prosjektperiode: 2004-2005
Les SPENNvidde
 
 

Finanshåndbok for kommunal sektor
Prosjektansvarlig: AF Kommunepartner
Prosjektleder: Eivind Hansen, Sarpsborg kommune
Prosjektperiode: 2004-2005
Les sluttrapport fra prosjektet
 


Kurs- og informasjonssenter innenfor aksjemarkedet
Prosjektansvarlig: Aksjonærforeningen
Prosjektleder: Knut T. Traaseth, Aksjonærforeningen
Prosjektperiode: 2004
Les sluttrapport fra prosjektet
 


 

 

Publisert:
16.01.2006
Sist oppdatert:
01.03.2019