Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

75 treff
07.09.17

Søknader mottatt til fristen 6. september 2017

Til søknadsfristen 6. september mottok Finansmarkedsfondet åtte søknader til allmennopplysningsprosjekter og tre søknader om arrangementsstøtte. Søknadene vil bli behandlet av Finansmarkedsfondets styre medio oktober.
26.05.17

Søknader mottatt til fristen 24. mai 2017

Til søknadsfristen 24. mai mottok Finansmarkedsfondet 17 søknader til forskerprosjekter. Søknadene vil bli behandlet av Finansmarkedsfondets styre medio oktober. Se oversikt over søknadene.
28.04.17

Mulighet for administrativ vurdering av foreløpige prosjektbeskrivelser

Søkere kan få en administrativ vurdering av foreløpige prosjektbeskrivelser (skisser) i forkant av søknadsfristene. Dette kan skje i form av et dialogmøte eller skriftlige kommentarer, basert på et skriftlig underlag fra søker. En administrativ vurdering forutsetter at søker er ute i god tid, både fordi det krever tid å eventuelt omarbeide en søknad basert på tilbakemeldingene, og fordi sekretariatet mottar et stort antall henvendelser nær søknadsfristene. Erfaringsmessig bidrar en administrativ vurdering til å gjøre søknadene bedre og tydeligere. Spesielt nye søkere oppfordres til å benytte seg av denne muligheten.
27.03.17

Norsk Klimastiftelse har lansert rapporten Klima som finansiell risiko.

Ny rapport fra Norsk Klimastiftelse belyser hvorfor klimarisiko heretter må legges til grunn for investeringsbeslutninger og samfunnsplanlegging. Prosjektet har mottatt støtte fra Finansmarkedsfondet.
16.03.17

Nye prosjekter våren 2017

I møte 01/17 besluttet styret i Finansmarkedsfondet å finansiere (fullt eller delvis) fire nye allmennopplysningsprosjekter og tre faglige arrangementer. Det er knyttet betingelser til flere av bevilgningene. For et femte allmennopplysningsprosjekt avhenger en eventuell bevilgning av styrets behandling av revidert søknad. En samlet oversikt over styrets bevilgningsvedtak for nye prosjekter i møte 01/17 følger vedlagt.
15.02.17

Søknader mottatt til fristen 15. februar 2017

Til søknadsfristen 15. februar mottok Finansmarkedsfondet 13 søknader til allmennopplysningsprosjekter og 7 søknader om arrangementsstøtte.
22.11.16

Søknadsfrister 2017

I 2017 har Finansmarkedsfondet følgende søknadsfrister: - allmennopplysningsprosjekter: 15. februar (innen kl 1300) - forskningsprosjekter: 24. mai (innen kl 1300) - allmennopplysningsprosjekter: 6. september (innen kl 1300) Søknader om støtte til faglige kurs og konferanser kan fremmes til samtlige søknadsfrister.
14.11.16

Podcast om økonomi

Med støtte fra Finansmarkedsfondet produserer Podster podcast, der økonomiske temaer formidles på en lettfattelig måte. Lenke finner du her.
03.11.16

Nye allmennopplysningsprosjekter høsten 2016

13.10.16

Nye forskningsprosjekter høsten 2016

01.07.16

Fem kortfilmer om etisk handel og ansvarlig forretningsdrift

Finansmarkedsfondet har støttet produksjonen av fem kortfilmer som forklarer hva det vil si å drive handel på en etisk og ansvarlig måte. Filmene er produsert av Sheriff Film Company AS i samarbeid med Norges kontaktpunkt for OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, Initiativ for etisk handel, Virke og LO.
26.05.16

Forskersøknader mottatt 25. mai

Til søknadsfristen 25. mai mottok Finansmarkedsfondet 15 forskersøknader. Søknadene vil bli behandlet av Finansmarkedsfondets styre medio oktober.
03.05.16

Nobelprisen i økonomi for 2015

Prisen ble tildelt Deaton for hans analyse av forbruk, fattigdom og velferd. Angus Deaton belyser i sin forskning hvordan individet og husholdningenes forbruk påvirker den økonomiske utviklingen i samfunnet. Deaton skildrer dette i boken ”The Great Escape.” Han fokuserer blant annet på fremskrittene som store deler av verdens befolkning har opplevd, gjennom å bli løftet ut av fattigdom og elendighet. På kunnskapsfilm.no finnes det nå filmer om det faglige grunnlaget for samtlige Nobelpristildelinger i økonomi i perioden 2004-2015, samt for pristildelingene i 1968 (Ragnar Frisch) og 1989 (Trygve Haavelmo).
15.04.16

Finansmarkedsfondet har støttet den landsdekkende OECD undersøkelsen om finansiell kompetanse

AksjeNorges seminar "Ta del - ikke dvel", som bl.a presentererte resultatene fra den landsdekkende OECD undersøkelsen om Finansiell kompetanse, ble avholdet tirsdag 12. april. Finansministeren holdt åpningsinnlegget.
17.03.16

Nye allmennopplysningsprosjekter våren 2016

I møte 01/16 besluttet styret i Finansmarkedsfondet å finansiere tre nye allmennopplysningsprosjekter og fire søknader om støtte til faglige kurs og konferanser.
18.02.16

Mottatte søknader til søknadsfristen 17. februar 2016

Til søknadsfristen 17. februar mottok Finansmarkedsfondet 15 allmennopplysningssøknader og fem søknader om støtte til faglige kurs og konferanser.
26.10.15

Nye forsknings- og allmennopplysningsprosjekter høsten 2015

I møte 04/15 besluttet styret i Finansmarkedsfondet å finansiere fire nye forskningsprosjekter, syv nye allmennopplysningsprosjekter og fire søknader om støtte til faglige kurs og konferanser.
23.10.15

Rapporten 'Åpent eierskap' lansert 21.10.15

Den 21.oktober overleverte Tax Justice Network Norway i samarbeid med Finans Norge og IKT-Norge rapporten 'Åpent eierskap – forslag til utforming av det nye norske registeret over egentlige eiere' til Finansdepartementet. Finansmarkedsfondet har gitt økonomisk støtte til prosjektet.
22.10.15

Søknadsfrister 2016

Neste søknadsfrist er 7. september, for allmennopplysningsprosjekter. Søknader om støtte til faglige kurs og konferanser kan fremmes til samtlige søknadsfrister.
11.09.15

Finansmarkedsfondet: Nye allmennopplysningssøknader i september 2015

Her er en oversikt over nye allmennopplysningssøknader og søknader om støtte til faglige kurs og konferanser som Finansmarkedsfondet mottok til søknadsfristen 09.09.2015.
09.06.15

Finansmarkedsfondet: Nye forskningssøknader 2015

Her er en oversikt over nye forskningssøknader og søknader om støtte til faglige kurs og konferanser som Finansmarkedsfondet mottok til søknadsfristen 27.05.15.
21.04.15

Nye prosjekter våren 2015

Styrets bevilgningsvedtak i møte 02/15 innebærer (delvis) finansiering av seks allmennopplysningssøknader og tre søknader om støtte til faglige kurs og konferanser.
30.10.14

Nye forsknings- og allmennopplysningsprosjekter høsten 2014

I møte 03/14 besluttet styret i Finansmarkedsfondet å finansiere fem nye allmennopplysningsprosjekter, fem nye forskningsprosjekter og to søknader om støtte til faglige kurs og konferanser.
26.05.14

Rekordmange nye forskningssøknader

Her er en oversikt over nye forskningssøknader som Finansmarkedsfondet mottok til søknadsfristen 29.05.13.
31.03.14

VPS-data for forskningsformål

Saken er nå ferdigbehandlet i Stortinget.
31.03.14

Ring så tar vi en prat

Ofte skal det ikke så mye til for å gjøre gode søknader enda bedre og - ikke minst - enda tydeligere.
13.03.14

Nye tildelinger våren 2014

I møte 02/14 besluttet styret i Finansmarkedsfondet å finansiere fem nye allmennopplysningsprosjekter og en søknad om støtte til faglige kurs og konferanser.
04.03.14

Nobelprisen i økonomi for 2014

Snøball Film er klar med filmen om det faglige grunnlaget for pristildelingen til Jean Tirole.
12.02.14

Nye allmennopplysningssøknader våren 2014

Her er en oversikt over mottatte søknader til søknadsfristen 12.02.14.
18.10.13

Bevilgninger til nye forsknings- og allmennopplysningsprosjekter - høsten 2013

I møte 04/13 besluttet styret i Finansmarkedsfondet å finansiere seks nye allmennopplysningsprosjekter, fire nye forskningsprosjekter og en søknad om støtte til faglige kurs og konferanser.