Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

87 treff
14.03.19

Styrets bevilgninger i mars 2019

14.03.19

Forbrukslån som proaktivt tiltak

Finansmarkedsfondet har tradisjon for proaktive tiltak, og et tema styret er opptatt av er forbrukslånsmarkedet.
14.02.19

Nye søknader mottatt til fristen 13. februar 2019

Til søknadsfristen 13. februar 2019 mottok Finansmarkedsfondet seks søknader om allmennopplysningsprosjekter, og en søknad om faglig arrangementsstøtte.
21.01.19

Nye bevilgninger januar 2019

I møte 01/19 besluttet styret i Finansmarkedsfondet å finansiere (fullt eller delvis) tre nye og 11 igangværende forskerprosjekter, og tre igangværende allmennopplysningsprosjekter. Det er knyttet betingelser til flere av bevilgningene. En samlet oversikt over styrets bevilgningsvedtak for nye og igangværende prosjekter i møte 01/19 følger vedlagt.
18.10.18

Nye bevilgninger høsten 2018

I møte 03/18 besluttet styret i Finansmarkedsfondet å finansiere (fullt eller delvis) tre nye allmennopplysningsprosjekter og to arrangementer. I tillegg fikk 13 igangværende prosjekter bevilgning til videreføring. Det er knyttet betingelser til flere av bevilgningene. En samlet oversikt over styrets bevilgningsvedtak for nye og igangværende prosjekter i møte 03/18 følger vedlagt.
18.09.18

Nye søknader mottatt til fristen 12. september 2018

Til søknadsfristen 12. september 2018 mottok Finansmarkedsfondet åtte søknader om allmennopplysningsprosjekter, fire søknader om arrangementsstøtte, og 15 søknader om forskerprosjekter.
29.05.18

Nye bevilgninger våren 2018

I møte 02/18 besluttet styret i Finansmarkedsfondet å finansiere tre nye allmennopplysningsprosjekter. Det er knyttet betingelser til tildelingene.
16.03.18

Søknadsfrist for forskerprosjekter flyttes til 12. september

Finansmarkedsfondet må i år prioritere finansiering av igangværende prosjekter, og styret har derfor besluttet å flytte den planlagte søknadsfristen for forskerprosjekter fra 25. april til 12. september 2018. Oppstart av nye prosjekter vil skje i første halvår 2019.
14.02.18

Nye søknader mottatt til fristen 14. februar 2018

Til søknadsfristen 14. februar 2018 mottok Finansmarkedsfondet 11 søknader om allmennopplysningsprosjekter og én søknad om arrangementsstøtte.
03.11.17

Utvalgte fokusområder for allmennopplysningsprosjekter

Finansmarkedsfondets styre vil i perioder kunne ha særlig fokus på utvalgte områder der de mener det er behov for formidlingsprosjekter som kan bidra til å heve kunnskaps- og/eller kompetansenivået. I en periode har styret valgt å ha fokus på de tre områdene pensjon, kvinner i finans, og fintech. Styret er like opptatt av institusjonell og tematisk bredde som tidligere, så fokusområdene setter i seg selv ingen begrensninger for søknadene. Det er ønskelig at uttalte fokusområder skal stimulere til søknader innen de utvalgte områdene. Styret understreker at alle søknader vil bli behandlet likt i henhold til retningslinjer og kriterier om kvalitetskrav mv (se Finansmarkedsfondets regelverk og veiledningsnotatet Søknadsinformasjon allmennopplysnings-prosjekter).
19.10.17

Nye bevilgninger høsten 2017

I møte 02/17 besluttet styret i Finansmarkedsfondet å finansiere (fullt eller delvis) seks nye forskerprosjekter, ett nytt arrangement og fire nye allmennopplysningsprosjekter. Det er knyttet betingelser til flere av bevilgningene. En samlet oversikt over styrets bevilgningsvedtak for nye og igangværende prosjekter i møte 02/17 følger vedlagt.
18.10.17

Søknadsfrister i 2019

I 2019 vil Finansmarkedsfondet ha følgende søknadsfrister: - allmennopplysningsprosjekter: 13. februar - forskerprosjekter: 25. september, med oppstart av nye prosjekter i første halvår 2020. - allmennopplysningsprosjekter: 25. september Søknader om støtte til faglige arrangementer kan fremmes til samtlige frister. Alle søknader må være mottatt innen kl 13:00.
07.09.17

Søknader mottatt til fristen 6. september 2017

Til søknadsfristen 6. september mottok Finansmarkedsfondet åtte søknader til allmennopplysningsprosjekter og tre søknader om arrangementsstøtte. Søknadene vil bli behandlet av Finansmarkedsfondets styre medio oktober.
26.05.17

Søknader mottatt til fristen 24. mai 2017

Til søknadsfristen 24. mai mottok Finansmarkedsfondet 17 søknader til forskerprosjekter. Søknadene vil bli behandlet av Finansmarkedsfondets styre medio oktober. Se oversikt over søknadene.
28.04.17

Mulighet for administrativ vurdering av foreløpige prosjektbeskrivelser

Søkere kan få en administrativ vurdering av foreløpige prosjektbeskrivelser (skisser) i forkant av søknadsfristene. Dette kan skje i form av et dialogmøte eller skriftlige kommentarer, basert på et skriftlig underlag fra søker. En administrativ vurdering forutsetter at søker er ute i god tid, både fordi det krever tid å eventuelt omarbeide en søknad basert på tilbakemeldingene, og fordi sekretariatet mottar et stort antall henvendelser nær søknadsfristene. Erfaringsmessig bidrar en administrativ vurdering til å gjøre søknadene bedre og tydeligere. Spesielt nye søkere oppfordres til å benytte seg av denne muligheten.
27.03.17

Norsk Klimastiftelse har lansert rapporten Klima som finansiell risiko.

Ny rapport fra Norsk Klimastiftelse belyser hvorfor klimarisiko heretter må legges til grunn for investeringsbeslutninger og samfunnsplanlegging. Prosjektet har mottatt støtte fra Finansmarkedsfondet.
16.03.17

Nye prosjekter våren 2017

I møte 01/17 besluttet styret i Finansmarkedsfondet å finansiere (fullt eller delvis) fire nye allmennopplysningsprosjekter og tre faglige arrangementer. Det er knyttet betingelser til flere av bevilgningene. For et femte allmennopplysningsprosjekt avhenger en eventuell bevilgning av styrets behandling av revidert søknad. En samlet oversikt over styrets bevilgningsvedtak for nye prosjekter i møte 01/17 følger vedlagt.
15.02.17

Søknader mottatt til fristen 15. februar 2017

Til søknadsfristen 15. februar mottok Finansmarkedsfondet 13 søknader til allmennopplysningsprosjekter og 7 søknader om arrangementsstøtte.
22.11.16

Søknadsfrister 2017

I 2017 har Finansmarkedsfondet følgende søknadsfrister: - allmennopplysningsprosjekter: 15. februar (innen kl 1300) - forskningsprosjekter: 24. mai (innen kl 1300) - allmennopplysningsprosjekter: 6. september (innen kl 1300) Søknader om støtte til faglige kurs og konferanser kan fremmes til samtlige søknadsfrister.
14.11.16

Podcast om økonomi

Med støtte fra Finansmarkedsfondet produserer Podster podcast, der økonomiske temaer formidles på en lettfattelig måte. Lenke finner du her.
03.11.16

Nye allmennopplysningsprosjekter høsten 2016

13.10.16

Nye forskningsprosjekter høsten 2016

01.07.16

Fem kortfilmer om etisk handel og ansvarlig forretningsdrift

Finansmarkedsfondet har støttet produksjonen av fem kortfilmer som forklarer hva det vil si å drive handel på en etisk og ansvarlig måte. Filmene er produsert av Sheriff Film Company AS i samarbeid med Norges kontaktpunkt for OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, Initiativ for etisk handel, Virke og LO.
26.05.16

Forskersøknader mottatt 25. mai

Til søknadsfristen 25. mai mottok Finansmarkedsfondet 15 forskersøknader. Søknadene vil bli behandlet av Finansmarkedsfondets styre medio oktober.
03.05.16

Nobelprisen i økonomi for 2015

Prisen ble tildelt Deaton for hans analyse av forbruk, fattigdom og velferd. Angus Deaton belyser i sin forskning hvordan individet og husholdningenes forbruk påvirker den økonomiske utviklingen i samfunnet. Deaton skildrer dette i boken ”The Great Escape.” Han fokuserer blant annet på fremskrittene som store deler av verdens befolkning har opplevd, gjennom å bli løftet ut av fattigdom og elendighet. På kunnskapsfilm.no finnes det nå filmer om det faglige grunnlaget for samtlige Nobelpristildelinger i økonomi i perioden 2004-2015, samt for pristildelingene i 1968 (Ragnar Frisch) og 1989 (Trygve Haavelmo).
15.04.16

Finansmarkedsfondet har støttet den landsdekkende OECD undersøkelsen om finansiell kompetanse

AksjeNorges seminar "Ta del - ikke dvel", som bl.a presentererte resultatene fra den landsdekkende OECD undersøkelsen om Finansiell kompetanse, ble avholdet tirsdag 12. april. Finansministeren holdt åpningsinnlegget.
17.03.16

Nye allmennopplysningsprosjekter våren 2016

I møte 01/16 besluttet styret i Finansmarkedsfondet å finansiere tre nye allmennopplysningsprosjekter og fire søknader om støtte til faglige kurs og konferanser.
18.02.16

Mottatte søknader til søknadsfristen 17. februar 2016

Til søknadsfristen 17. februar mottok Finansmarkedsfondet 15 allmennopplysningssøknader og fem søknader om støtte til faglige kurs og konferanser.
26.10.15

Nye forsknings- og allmennopplysningsprosjekter høsten 2015

I møte 04/15 besluttet styret i Finansmarkedsfondet å finansiere fire nye forskningsprosjekter, syv nye allmennopplysningsprosjekter og fire søknader om støtte til faglige kurs og konferanser.
23.10.15

Rapporten 'Åpent eierskap' lansert 21.10.15

Den 21.oktober overleverte Tax Justice Network Norway i samarbeid med Finans Norge og IKT-Norge rapporten 'Åpent eierskap – forslag til utforming av det nye norske registeret over egentlige eiere' til Finansdepartementet. Finansmarkedsfondet har gitt økonomisk støtte til prosjektet.