Gå direkte til innhold

Nye prosjekter våren 2017

I møte 01/17 besluttet styret i Finansmarkedsfondet å finansiere (fullt eller delvis) fire nye allmennopplysningsprosjekter og tre faglige arrangementer. Det er knyttet betingelser til flere av bevilgningene. For et femte allmennopplysningsprosjekt avhenger en eventuell bevilgning av styrets behandling av revidert søknad. En samlet oversikt over styrets bevilgningsvedtak for nye prosjekter i møte 01/17 følger vedlagt.

En samlet oversikt over styrets bevilgningsvedtak for nye prosjekter i møte 01/17 følger vedlagt.  Styrets bevilgningsvedtak i møte 01/17 PDF - 269 KB

Skrevet av:
Publisert:
16.03.2017
Sist oppdatert:
16.03.2017