Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nyheter

Forbrukslån som proaktivt tiltak

Finansmarkedsfondet har tradisjon for proaktive tiltak, og et tema styret er opptatt av er forbrukslånsmarkedet.
Dato: 14.03.2019

Nye søknader mottatt til fristen 13. februar 2019

Til søknadsfristen 13. februar 2019 mottok Finansmarkedsfondet seks søknader om allmennopplysningsprosjekter, og en søknad om faglig arrangementsstøtte.
Dato: 14.02.2019

Nye bevilgninger januar 2019

I møte 01/19 besluttet styret i Finansmarkedsfondet å finansiere (fullt eller delvis) tre nye og 11 igangværende forskerprosjekter, og tre igangværende allmennopplysningsprosjekter. Det er knyttet betingelser til flere av bevilgningene. En samlet oversikt over styrets bevilgningsvedtak for nye og igangværende prosjekter i møte 01/19 følger vedlagt.
Dato: 21.01.2019

Nye bevilgninger høsten 2018

I møte 03/18 besluttet styret i Finansmarkedsfondet å finansiere (fullt eller delvis) tre nye allmennopplysningsprosjekter og to arrangementer. I tillegg fikk 13 igangværende prosjekter bevilgning til videreføring. Det er knyttet betingelser til flere av bevilgningene. En samlet oversikt over styrets bevilgningsvedtak for nye og igangværende prosjekter i møte 03/18 følger vedlagt.
Dato: 18.10.2018

Nye søknader mottatt til fristen 12. september 2018

Til søknadsfristen 12. september 2018 mottok Finansmarkedsfondet åtte søknader om allmennopplysningsprosjekter, fire søknader om arrangementsstøtte, og 15 søknader om forskerprosjekter.
Dato: 18.09.2018

Nye bevilgninger våren 2018

I møte 02/18 besluttet styret i Finansmarkedsfondet å finansiere tre nye allmennopplysningsprosjekter. Det er knyttet betingelser til tildelingene.
Dato: 29.05.2018

Søknadsfrist for forskerprosjekter flyttes til 12. september

Finansmarkedsfondet må i år prioritere finansiering av igangværende prosjekter, og styret har derfor besluttet å flytte den planlagte søknadsfristen for forskerprosjekter fra 25. april til 12. september 2018. Oppstart av nye prosjekter vil skje i første halvår 2019.
Dato: 16.03.2018

Nye søknader mottatt til fristen 14. februar 2018

Til søknadsfristen 14. februar 2018 mottok Finansmarkedsfondet 11 søknader om allmennopplysningsprosjekter og én søknad om arrangementsstøtte.
Dato: 14.02.2018

Utvalgte fokusområder for allmennopplysningsprosjekter

Finansmarkedsfondets styre vil i perioder kunne ha særlig fokus på utvalgte områder der de mener det er behov for formidlingsprosjekter som kan bidra til å heve kunnskaps- og/eller kompetansenivået. I en periode har styret valgt å ha fokus på de tre områdene pensjon, kvinner i finans, og fintech. Styret er like opptatt av institusjonell og tematisk bredde som tidligere, så fokusområdene setter i seg selv ingen begrensninger for søknadene. Det er ønskelig at uttalte fokusområder skal stimulere til søknader innen de utvalgte områdene. Styret understreker at alle søknader vil bli behandlet likt i henhold til retningslinjer og kriterier om kvalitetskrav mv (se Finansmarkedsfondets regelverk og veiledningsnotatet Søknadsinformasjon allmennopplysnings-prosjekter).
Dato: 03.11.2017

Nye bevilgninger høsten 2017

I møte 02/17 besluttet styret i Finansmarkedsfondet å finansiere (fullt eller delvis) seks nye forskerprosjekter, ett nytt arrangement og fire nye allmennopplysningsprosjekter. Det er knyttet betingelser til flere av bevilgningene. En samlet oversikt over styrets bevilgningsvedtak for nye og igangværende prosjekter i møte 02/17 følger vedlagt.
Dato: 19.10.2017

Søknadsfrister i 2019

I 2019 vil Finansmarkedsfondet ha følgende søknadsfrister: - allmennopplysningsprosjekter: 13. februar - forskerprosjekter: 25. september, med oppstart av nye prosjekter i første halvår 2020. - allmennopplysningsprosjekter: 25. september Søknader om støtte til faglige arrangementer kan fremmes til samtlige frister. Alle søknader må være mottatt innen kl 13:00.
Dato: 20.11.2018

Søknader mottatt til fristen 6. september 2017

Til søknadsfristen 6. september mottok Finansmarkedsfondet åtte søknader til allmennopplysningsprosjekter og tre søknader om arrangementsstøtte. Søknadene vil bli behandlet av Finansmarkedsfondets styre medio oktober.
Dato: 07.09.2017

Søknader mottatt til fristen 24. mai 2017

Til søknadsfristen 24. mai mottok Finansmarkedsfondet 17 søknader til forskerprosjekter. Søknadene vil bli behandlet av Finansmarkedsfondets styre medio oktober. Se oversikt over søknadene.
Dato: 26.05.2017

Mulighet for administrativ vurdering av foreløpige prosjektbeskrivelser

Søkere kan få en administrativ vurdering av foreløpige prosjektbeskrivelser (skisser) i forkant av søknadsfristene. Dette kan skje i form av et dialogmøte eller skriftlige kommentarer, basert på et skriftlig underlag fra søker. En administrativ vurdering forutsetter at søker er ute i god tid, både fordi det krever tid å eventuelt omarbeide en søknad basert på tilbakemeldingene, og fordi sekretariatet mottar et stort antall henvendelser nær søknadsfristene. Erfaringsmessig bidrar en administrativ vurdering til å gjøre søknadene bedre og tydeligere. Spesielt nye søkere oppfordres til å benytte seg av denne muligheten.
Dato: 23.10.2017

Prosjekter:

Nye prosjekter våren 2015

Styrets bevilgningsvedtak i møte 02/15 innebærer (delvis) finansiering av seks allmennopplysningssøknader og tre søknader om støtte til faglige kurs og konferanser.

Styrets bevilgningsvedtak i møte 02/15 innebærer (delvis) finansiering av seks av tretten allmennopplysningssøknader og tre av fem søknader om støtte til faglige kurs og konferanser. Dette er noe høyere enn hva som har vært vanlig tidligere. Det er knyttet særskilte betingelser til flere av tildelingene.

  • Wikimedia Norge, Wikiverksteder for kvinnelige studenter (pnr 248501): 150.000 kroner med betingelser
  • Transparency International Norge, "Korrupsjon på timeplanen" (pnr 248502): 212.000 kroner
  • NHH Executive, Utdanningsprogram i finansverktøy for håndtering av risiko i havbruksnæringen (pnr 248503): 300.000 kroner med betingelser
  • Verdipapirforetakenes Forbund, Kvinner & Finans (pnr 248505): 400.000 kroner med betingelser
  • Kjør for livet AS, Bli sjef i eget liv! (pnr 248506): 300.000 kroner med betingelser
  • Universitetet i Oslo, Islamsk finans i Norge (pnr 248507): 312.000 kroner
  • Mads Andenæs, Universitetet i Oslo,Institutt for privatrett, Finance, Ethics and Society. Reflections in the aftermath of the Global Financial Crisis (pnr 258511): 31.000 kroner
  • Øyvind Bøhren, Handelshøyskolen BI, The BI Conference on Corporate Governance (pnr 248512): 172.000 kroner
  • Sjur Westgaard, NTNU, Commodity Markets Workshop (pnr 248515): 60.000 kroner
Skrevet av:
Publisert:
21.04.2015
Sist oppdatert:
13.09.2016