Gå direkte til innhold

Nyheter

Søknader mottatt til fristen 6. september 2017

Til søknadsfristen 6. september mottok Finansmarkedsfondet åtte søknader til allmennopplysningsprosjekter og tre søknader om arrangementsstøtte. Søknadene vil bli behandlet av Finansmarkedsfondets styre medio oktober.
Dato: 07.09.2017

Søknader mottatt til fristen 24. mai 2017

Til søknadsfristen 24. mai mottok Finansmarkedsfondet 17 søknader til forskerprosjekter. Søknadene vil bli behandlet av Finansmarkedsfondets styre medio oktober. Se oversikt over søknadene.
Dato: 26.05.2017

Mulighet for administrativ vurdering av foreløpige prosjektbeskrivelser

Søkere kan få en administrativ vurdering av foreløpige prosjektbeskrivelser (skisser) i forkant av søknadsfristene. Dette kan skje i form av et dialogmøte eller skriftlige kommentarer, basert på et skriftlig underlag fra søker. En administrativ vurdering forutsetter at søker er ute i god tid, både fordi det krever tid å eventuelt omarbeide en søknad basert på tilbakemeldingene, og fordi sekretariatet mottar et stort antall henvendelser nær søknadsfristene. Erfaringsmessig bidrar en administrativ vurdering til å gjøre søknadene bedre og tydeligere. Spesielt nye søkere oppfordres til å benytte seg av denne muligheten.
Dato: 23.05.2017

Norsk Klimastiftelse har lansert rapporten Klima som finansiell risiko.

Ny rapport fra Norsk Klimastiftelse belyser hvorfor klimarisiko heretter må legges til grunn for investeringsbeslutninger og samfunnsplanlegging. Prosjektet har mottatt støtte fra Finansmarkedsfondet.
Dato: 27.03.2017

Nye prosjekter våren 2017

I møte 01/17 besluttet styret i Finansmarkedsfondet å finansiere (fullt eller delvis) fire nye allmennopplysningsprosjekter og tre faglige arrangementer. Det er knyttet betingelser til flere av bevilgningene. For et femte allmennopplysningsprosjekt avhenger en eventuell bevilgning av styrets behandling av revidert søknad. En samlet oversikt over styrets bevilgningsvedtak for nye prosjekter i møte 01/17 følger vedlagt.
Dato: 16.03.2017

Søknader mottatt til fristen 15. februar 2017

Til søknadsfristen 15. februar mottok Finansmarkedsfondet 13 søknader til allmennopplysningsprosjekter og 7 søknader om arrangementsstøtte.
Dato: 18.02.2017

Søknadsfrister 2017

I 2017 har Finansmarkedsfondet følgende søknadsfrister: - allmennopplysningsprosjekter: 15. februar (innen kl 1300) - forskningsprosjekter: 24. mai (innen kl 1300) - allmennopplysningsprosjekter: 6. september (innen kl 1300) Søknader om støtte til faglige kurs og konferanser kan fremmes til samtlige søknadsfrister.
Dato: 23.11.2016

Podcast om økonomi

Med støtte fra Finansmarkedsfondet produserer Podster podcast, der økonomiske temaer formidles på en lettfattelig måte. Lenke finner du her.
Dato: 14.11.2016

Fem kortfilmer om etisk handel og ansvarlig forretningsdrift

Finansmarkedsfondet har støttet produksjonen av fem kortfilmer som forklarer hva det vil si å drive handel på en etisk og ansvarlig måte. Filmene er produsert av Sheriff Film Company AS i samarbeid med Norges kontaktpunkt for OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, Initiativ for etisk handel, Virke og LO.
Dato: 13.09.2016

Forskersøknader mottatt 25. mai

Til søknadsfristen 25. mai mottok Finansmarkedsfondet 15 forskersøknader. Søknadene vil bli behandlet av Finansmarkedsfondets styre medio oktober.
Dato: 13.09.2016

Nobelprisen i økonomi for 2015

Prisen ble tildelt Deaton for hans analyse av forbruk, fattigdom og velferd. Angus Deaton belyser i sin forskning hvordan individet og husholdningenes forbruk påvirker den økonomiske utviklingen i samfunnet. Deaton skildrer dette i boken ”The Great Escape.” Han fokuserer blant annet på fremskrittene som store deler av verdens befolkning har opplevd, gjennom å bli løftet ut av fattigdom og elendighet. På kunnskapsfilm.no finnes det nå filmer om det faglige grunnlaget for samtlige Nobelpristildelinger i økonomi i perioden 2004-2015, samt for pristildelingene i 1968 (Ragnar Frisch) og 1989 (Trygve Haavelmo).
Dato: 13.09.2016

Finansmarkedsfondet har støttet den landsdekkende OECD undersøkelsen om finansiell kompetanse

AksjeNorges seminar "Ta del - ikke dvel", som bl.a presentererte resultatene fra den landsdekkende OECD undersøkelsen om Finansiell kompetanse, ble avholdet tirsdag 12. april. Finansministeren holdt åpningsinnlegget.
Dato: 13.09.2016

Nye allmennopplysningsprosjekter våren 2016

I møte 01/16 besluttet styret i Finansmarkedsfondet å finansiere tre nye allmennopplysningsprosjekter og fire søknader om støtte til faglige kurs og konferanser.
Dato: 13.09.2016

Prosjekter:

Nye prosjekter våren 2015

Styrets bevilgningsvedtak i møte 02/15 innebærer (delvis) finansiering av seks allmennopplysningssøknader og tre søknader om støtte til faglige kurs og konferanser.

Styrets bevilgningsvedtak i møte 02/15 innebærer (delvis) finansiering av seks av tretten allmennopplysningssøknader og tre av fem søknader om støtte til faglige kurs og konferanser. Dette er noe høyere enn hva som har vært vanlig tidligere. Det er knyttet særskilte betingelser til flere av tildelingene.

  • Wikimedia Norge, Wikiverksteder for kvinnelige studenter (pnr 248501): 150.000 kroner med betingelser
  • Transparency International Norge, "Korrupsjon på timeplanen" (pnr 248502): 212.000 kroner
  • NHH Executive, Utdanningsprogram i finansverktøy for håndtering av risiko i havbruksnæringen (pnr 248503): 300.000 kroner med betingelser
  • Verdipapirforetakenes Forbund, Kvinner & Finans (pnr 248505): 400.000 kroner med betingelser
  • Kjør for livet AS, Bli sjef i eget liv! (pnr 248506): 300.000 kroner med betingelser
  • Universitetet i Oslo, Islamsk finans i Norge (pnr 248507): 312.000 kroner
  • Mads Andenæs, Universitetet i Oslo,Institutt for privatrett, Finance, Ethics and Society. Reflections in the aftermath of the Global Financial Crisis (pnr 258511): 31.000 kroner
  • Øyvind Bøhren, Handelshøyskolen BI, The BI Conference on Corporate Governance (pnr 248512): 172.000 kroner
  • Sjur Westgaard, NTNU, Commodity Markets Workshop (pnr 248515): 60.000 kroner
Skrevet av:
Publisert:
21.04.2015
Sist oppdatert:
13.09.2016