Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Finansmarkedsfondet finansierer forskning og allmennopplysning som gir bedre kunnskap om hvordan finansmarkedene fungerer og bidrar til økt etisk bevissthet.

Mer om Finansmarkedsfondet

Nyheter

 • Søknadsfrister i 2019

  I 2019 vil Finansmarkedsfondet ha følgende søknadsfrister:

  - allmennopplysningsprosjekter: 13. februar

  - forskerprosjekter: 25. september, med oppstart av nye prosjekter i første halvår 2020.

  - allmennopplysningsprosjekter: 25. september

  Søknader om støtte til faglige arrangementer kan fremmes til samtlige frister.

  Alle søknader må være mottatt innen kl 13:00.

 • Nye bevilgninger høsten 2018

  I møte 03/18 besluttet styret i Finansmarkedsfondet å finansiere (fullt eller delvis) tre nye allmennopplysningsprosjekter og to arrangementer. I tillegg fikk 13 igangværende prosjekter bevilgning til videreføring.
  Det er knyttet betingelser til flere av bevilgningene. En samlet oversikt over styrets bevilgningsvedtak for nye og igangværende prosjekter i møte 03/18 følger vedlagt.

 • Nye søknader mottatt til fristen 12. september 2018

  Til søknadsfristen 12. september 2018 mottok Finansmarkedsfondet åtte søknader om allmennopplysningsprosjekter, fire søknader om arrangementsstøtte, og 15 søknader om forskerprosjekter.

 • Nye bevilgninger våren 2018

  I møte 02/18 besluttet styret i Finansmarkedsfondet å finansiere tre nye allmennopplysningsprosjekter. Det er knyttet betingelser til tildelingene.

 • Nye søknader mottatt til fristen 14. februar 2018

  Til søknadsfristen 14. februar 2018 mottok Finansmarkedsfondet 11 søknader om allmennopplysningsprosjekter og én søknad om arrangementsstøtte.

 • Utvalgte fokusområder for allmennopplysningsprosjekter

  Finansmarkedsfondets styre vil i perioder kunne ha særlig fokus på utvalgte områder der de mener det er behov for formidlingsprosjekter som kan bidra til å heve kunnskaps- og/eller kompetansenivået.
  I en periode har styret valgt å ha fokus på de tre områdene pensjon, kvinner i finans, og fintech. Styret er like opptatt av institusjonell og tematisk bredde som tidligere, så fokusområdene setter i seg selv ingen begrensninger for søknadene. Det er ønskelig at uttalte fokusområder skal stimulere til søknader innen de utvalgte områdene. Styret understreker at alle søknader vil bli behandlet likt i henhold til retningslinjer og kriterier om kvalitetskrav mv (se Finansmarkedsfondets regelverk og veiledningsnotatet Søknadsinformasjon allmennopplysnings-prosjekter).

 • Mulighet for administrativ vurdering av foreløpige prosjektbeskrivelser

  Søkere kan få en administrativ vurdering av foreløpige prosjektbeskrivelser (skisser) i forkant av søknadsfristene. Dette kan skje i form av et dialogmøte eller skriftlige kommentarer, basert på et skriftlig underlag fra søker. En administrativ vurdering forutsetter at søker er ute i god tid, både fordi det krever tid å eventuelt omarbeide en søknad basert på tilbakemeldingene, og fordi sekretariatet mottar et stort antall henvendelser nær søknadsfristene. Erfaringsmessig bidrar en administrativ vurdering til å gjøre søknadene bedre og tydeligere.
  Spesielt nye søkere oppfordres til å benytte seg av denne muligheten.

 • Norsk Klimastiftelse har lansert rapporten Klima som finansiell risiko.

  Ny rapport fra Norsk Klimastiftelse belyser hvorfor klimarisiko heretter må legges til grunn for investeringsbeslutninger og samfunnsplanlegging. Prosjektet har mottatt støtte fra Finansmarkedsfondet.

Flere nyheter