Gå direkte til innhold

Bøker og filmer

Siden gir en kronologisk oversikt over utvalgte bøker og filmer som er finansiert av Finansmarkedsfondet (status primo 2015).

Bøker:

 

Europe's Orphan: The Future of the Euro and the Politics of Debt, Martin Sandbu (Princeton University Press, 2015)

 

 

 

 

Fallitt. Norske finansielle kriser, Trond Gram (Res Publica, 2015)

 

 

 

Staten som kapitalist, Einar Lie, Egil Myklebust og Harald Norvik (Pax forlag, 2014)

Hvitvasking: Fenomenet, regelverket, nye strategier, Jon Petter Rui (Universitetsforlaget, 2012)

Norges integritetssystem - ikke helt perfekt?, Helge Renå (Transparency International Norge, 2012) 

Pengeskolen, Erling Røed Larsen (Scriptorium norsk forlag, 2012)

Innføring i finansmarkedsrett, Trude Myklebust (Fagbokforlaget, 2011)

Kommunalfinans - en veileder for kommunale ledere og politikere, Jan Petter Jørgensen (NKK Kommunaløkonomisk Forlag, 2010) 

Personvern i finanssektoren, Katrine Berg Blixrud og Christine Ask Ottesen, (Gyldendal Akademisk 2010)

Ekonomiijaoahppu, Odd Ivar Solbakk (CalliidLagadus, 2007)

Filmer:

 


Samtalene du helst ikke vil høre,
Hans Munkevik (Snøball Film, 2015) http://kunnskapsfilm.no/series/korrupsjon/

Pensjon: Et filmverktøy for alle som planlegger å bli gamle, Eva Berge (Furore Film, 2011)

Mikrofinansskolen, Olaf Gundersen (Strømmestiftelsen, 2011)

Hunting Corruption: The Network, Hege Dehli (Mechanix Film, 2011)

De gode kapitalistene, Line Hatland (Medieoperatørene, 2009)

Penger på papiret - en filmbasert opplæringspakke for videregående skole, Eva Berge (Snøball Film, 2008)

 

Publisert:
25.03.2015