Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Bakgrunn

Bakgrunnen for opprettelsen av Finansmarkedsfondet er at Stortinget vedtok at deler av overskuddet fra salget av Oslo Børs ASA og Verdipapirsentralen ASA skulle avsettes til et finansmarkedsfond.

Avkastningen skal finansiere forskning og allmennopplysning innenfor finansmarkedsområdet. Enkeltpersoner, institusjoner og organisasjoner kan søke om midler på grunnlag av kriteriene som er fastsatt i vedtektene.

Et styre med åtte medlemmer beslutter utdeling av midler. Finansdepartementet har fastsatt regelverk for Finansmarkedsfondet. Sekretariatsfunksjonen ivaretas av Norges forskningsråd. Finansmarkedsfondets bevilgningsvedtak er unntatt fra forvaltningslovens klageregler.

I forbindelse med behandlingen av Prop. 1 S (2012-2013) vedtar Stortinget å etablere en ny modell for bevilgninger til Finansmarkedsfondet, hvor fondet opphører fra 01.01.13 og fondskapitalen tilføres statskassen og erstattes av ordinære utgiftsbevilgninger over statsbudsjettet fra og med budsjettåret 2013.  Styret legger i utgangspunktet til grunn en tilnærmet 50/50-fordeling av midler til allmennopplysning og midler til forskning (inkl doktorgradsutdanning).

For ytterligere informasjon og omtale av fondet vises det til: Prop. 1 S (2012-2013) Omtale av Finansmarkedsfondet - ny finansieringsmodell PDF - 348 KB

f

 

Publisert:
26.02.2005
Sist oppdatert:
01.11.2018