Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Om evalueringen av Samhandlingsreformen

Forskningsrådet har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å gjennomføre en forskningsbasert evaluering av Samhandlingsreformen. Denne følgeevalueringen ledes av en skandinavisk styringsgruppe.

Samhandlingsreformen, som innføres gradvis fra januar 2012, har tre hovedmål:
• Mer helhetlige og koordinerte helse- og omsorgstjenester
• En større del av helse- og omsorgstjenestene skal utføres i kommunene
• Styrke forebyggingen og bedre folkehelsen.

Formålet med denne forskningsbaserte evalueringen er å innhente kunnskap slik at måloppnåelsen både kan vurderes løpende i gjennomføringsperioden (2012-2016) og samlet ved utgangen av perioden.

Evalueringen ledes av en styringsgruppe med skandinaviske forskere og hvor også pasient- og brukerinteressene er representert. Det er behov for prosjekter som både kan gi en prosess- og en resultatorientert evaluering av reformens tre hovedmål og de tilhørende virkemidlene (rettslige, økonomiske, faglige og organisatoriske). Ytterligere detaljer er å finne i Mål- og rammedokumentet for evalueringen.

Første utlysning av prosjektmidler vil ha søknadsfrist 18. april 2012. 

Publisert:
27.01.2012