Gå direkte til innhold

Arbeidsdepartementet har gitt Forskningsrådet i oppdrag å evaluere pensjonsreformen som iverksettes fra 1. januar 2011. Arbeidsdepartementet har signalisert at den totale rammen for evalueringen vil bli i alt 56 millioner kroner i perioden 2011-2018.

Nyheter

 • - Svært fornøyd med evalueringen

  Evalueringen av pensjonsreformen er i sluttfasen, og mange av resultatene ble presentert på EVAPENs avslutningskonferanse 24.-25. mai. 2018.

 • Fordelingsvirkninger av nytt pensjonssystem i 2011:

  Kvinner, barn og unge er pensjonsreformens vinnere

  Kvinner ser ut til å komme klart bedre ut enn flere fryktet før Norge fikk nytt pensjonssystem. Barn og unge er likevel reformens største vinnere. Årskullene født mellom 1950 og 1975 vil bli sterkest rammet av de økonomiske innstrammingene i reformen.

 • To nye prosjekter har fått bevilgning

  Styringsgruppen for EVA-PEN har i sitt møte 6. mars 2017 bevilget midler til to forskerprosjekter.

Flere nyheter