Gå direkte til innhold

Arbeidsdepartementet har gitt Forskningsrådet i oppdrag å evaluere pensjonsreformen som iverksettes fra 1. januar 2011. Arbeidsdepartementet har signalisert at den totale rammen for evalueringen vil bli i alt 56 millioner kroner i perioden 2011-2018.

Nyheter

Flere nyheter

Kalender

  • 24.05.18 - 25.05.18

    Avslutningskonferanse for evaluering av pensjonsreformen

    Det vil bli presentert resultater fra forskningen finansiert gjennom evalueringen samt inviterte eksterne innledere som Torben Andersen, Aarhus universitet, Nicholas Barr, London School of Economics and Political Science og Hervé Boulhol, OECD.

Dokumenter

Kontaktpersoner