Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Om programmet

ENERGIX (Stort program for energi) er et forskningsprogram som startet i 2013.

ENERGIX er et forskningsprogram som startet i 2013. Hovedmålet til programmet er å fremskaffe ny kunnskap og nye løsninger som støtter en langsiktig og bærekraftig utvikling av energisystemet. Dette skal samtidig fremme et konkurransedyktig og kunnskapsbasert norsk næringsliv og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet.

Delmålene for programmet er å utvikle kunnskap og løsninger for:

  • bærekraftig utnyttelse og bruk av fornybare energiressursene
  • reduksjon av norske og globale klimagassutslipp
  • styrket nasjonal forsyningssikkerhet
  • styrking av innovasjon i næringslivet og offentlig sektor
  • videreutvikling av norske forsknings- og utdanningsmiljøer

Programmet dekker utvikling av fornybar energi, og forvaltning og effektiv bruk av energi i energisystemet, i bygg, industri og transportsektoren. På alle områdene er kunnskap om miljøvirkninger viktig. Programmet retter sin innsats mot følgende temaer:

ENERGIX skal også legge til rette for bredde i forskningen, slik at nye, gode ideer og konsepter har mulighet til å bli vurdert.

ENERGIX skal realisere energi- og næringspolitiske mål og er et viktig virkemiddel i implementeringen av regjeringens FoU-strategi Energi21. ENERGIX skal legge til rette for bredde i forskningen, slik at nye, gode ideer og konsepter kan bli utviklet. Programmet henvender seg til norske bedrifter og forskningsinstitusjoner.

Programplanen er styringsdokumentet for ENERGIX og et veiledende dokument for aktører som ønsker å søke ENERGIX om midler til forskning og utvikling. Programstyret utarbeider årlige analyser av prosjektporteføljen i ENERGIX og av utviklingstrekk på temaområdene. Disse analysene danner sammen med programplanen grunnlaget for årlige utlysninger fra Forskningsrådet der aktørene inviteres til å søke økonomisk støtte til FoU-prosjekter. Programmet hadde i 2018 en økonomisk ramme på 417 millioner kroner.

 

Publisert:
01.11.2012
Sist oppdatert:
09.01.2019