Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

196 treff
31.07.18

Mission Innovation Champions - er du en av dem?

Et nytt initiativ feirer innovative personer som setter fart i revolusjonen for utslippsfri energiproduksjon!
22.06.18

Offshore vind ligger an til å vokse kraftig i Europa

På Energiforskningskonferansen la IEA frem en rapport som viser at offshore vindkraft ser ut til å vokse kraftig i Europa. Offshore vind blir dermed en like stor industri som offshore olje og gass i Europa i 2040, og kan i fremtiden til og med konkurrere med sol og vindkraft på kontinentet.
18.06.18

Utlysningen fra PILOT-E er publisert

PILOT-E lyser ut 100 millioner kroner til fremtidens klimanøytrale industri og miljøvennlig maritim transport. Søknadsfristen er 10. oktober.
29.05.18

Fortsatt stort behov for satsing på energiforskning

Landene i Mission Innovation ligger til nå ganske bra an til å nå målet om å doble sin FoU-innsats i løpet av en 5-årsperiode. Det kom fram på energiministermøtet i Malmø i forrige uke. Samtidig var det enighet om at utfordringene er store for å klare målene i Paris-avtalen. Videre innsats på energiforskning må derfor ha høy prioritet.
07.05.18

Ny mulighet for å få støtte til havteknologiprosjekter

Forskningsrådet følger opp havteknologisatsingen og lyser nå ut vel 90 millioner kroner til innovasjonsprosjekter for å fremme grønn vekst, teknologiutvikling og kunnskapsoverføring på tvers av havnæringene.
02.05.18

Innovativ bedrift? Søk finansiering nå!

Forskningsrådet deler ut én milliard kroner til innovasjonsprosjekter i bedrifter. Pengene skal bidra til at bedrifter løser samfunnsutfordringer, sikrer bærekraftig verdiskaping og økonomisk vekst.
26.04.18

Nordisk Clean Energy Week med over 50 arrangementer

Det arrangeres en nordisk uke med møteplasser og aktiviteter som handler om miljøvennlig energi, og dette går av stabelen 21.-24. mai i Malmø og København.
25.04.18

Gi innspill til ny PILOT-E-utlysning

PILOT-E lyser ut 100 millioner kroner til fremtidens klimanøytrale industri og miljøvennlig maritim transport. Vi inviterer bransjeaktørene til dialog om innretningen på utlysningen slik at PILOT-E kan bidra til å forsere og stimulere næringenes ambisjoner for miljøvennlige energiløsninger.
24.04.18

Nye utlysninger rettet mot miljøvennlig energi

Forskningsrådets ENERGIX-program lyser ut 450 mill. kroner til prosjekter som kan gi ny kunnskap om og løsninger for miljøvennlig energi og bærekraftig utvikling av hele energisystemet. En stor del av potten er satt av til næringslivets egne prosjekter og prosjekter i forskningsmiljøene som skal bygge næringsrelevant kunnskap.
10.04.18

Syv skisser til senter for samfunnsvitenskapelig energiforskning

Syv ulike konsortier har sendt inn skisser til fristen som var første trinn i søknadsprosessen om å bli nytt Forskningssenter for samfunnsvitenskapelig energiforskning (FME Samfunn).
19.03.18

100 millioner til bioøkonomiforskning

Forskningsrådet inviterer til nye forskerprosjekter som belyser biologiske, teknologiske eller samfunnsmessige problemstillinger på tvers av bioøkonomiske verdikjeder. Utlysningen har obligatorisk skisse med frist 2. mai.
07.03.18

Vedtatt fire Nye konsepter-prosjekter

ENERGIX har vedtatt å støtte fire nye prosjekter som gjennom nytenkende forskning kan ha reell betydning for energifeltet eller energiforskningen.
05.03.18

Store muligheter for næringsliv og forskere i lavutslippssatsing

20 nye forskningsprosjekter starter i disse dager opp i satsingen Lavutslipp 2030. Nå publiseres nye utlysninger slik at enda flere kan bidra i satsingen på lavutslipp innenfor temaene klimapolitikk, energi og jordbruk.
02.03.18

Planlagte ENERGIX-utlysninger i 2018

Planleggingen av ENERGIX-utlysninger i 2018 er godt i gang. Dette er oppdatert informasjon som kan være nyttig for deg som planlegger å søke.
21.02.18

Ny arrangementsstøtte innenfor energi, bioressurser, klima og miljø

Sju forskningsprogrammer har gått sammen om en ny utlysning av arrangementsstøtte. Utlysningen er uten frist, og den erstatter arrangementsstøtten som hvert enkelt program har hatt tidligere.
01.02.18

Norge kan posisjonere seg gjennom forskning til gode løsninger på klimautfordringene

På oppdrag fra Forskningsrådet har Menon Economics og inFuture gjennomført en fremtidsanalyse av markedsmulighetene knyttet til klimautfordringer, et av tre tema som ble valgt ut for en slik analyse i 2017.
31.01.18

Utlysning om bærekraftige byer ute nå

JPI Urban Europe lyser sammen med kinesiske National Natural Science Foundation (NSFC) ut midler til tverrfaglig byforskning.
24.01.18

Mission Innovation-rapport om kunstig intelligens i materialforskning

Rapporten vil bli lansert fra Mexico City torsdag 25.januar, kl. 1700 norsk tid. Følg livestreamen for å bli oppdatert på hvordan verdens ledende forskningsnasjoner vil skape en raskere utvikling av nye materialer til energibruk med nye, digitale verktøy.
22.01.18

Ny utlysning av samfunnsvitenskapelige FME-er

Forskningsrådet lyser ut midler til nye sentre innenfor samfunnsvitenskapelig energiforskning.
22.01.18

Europa og Kina samarbeider om byforskning

JPI Urban Europe og National Natural Science Foundation of China (NSFC) lyser sammen ut forskningsmidler til kinesisk-europeiske konsortier som skal forske for bærekraftige byer som er gode å bo i.
02.01.18

God uttelling for Norge i CONCERT-Japan

Det europeiske nettverket for samarbeid med Japan EIG Concert-Japan (tidligere ERA-Net Concert-Japan) gjennomførte sin fjerde felles utlysning med frist 14. juli 2017. Tema for utlysningen var “Efficient Energy Storage and Distribution”. Norske institusjoner deltar i tre av de fem prosjektene som blir finansiert. To av prosjektene har norsk koordinator.
15.12.17

Nye PILOT-E prosjekter skal lede Norge inn i energi- og transportfremtiden

Etter hard konkurranse mottar ni prosjekter ledet av næringslivet i dag 117 millioner kroner for å utvikle løsninger for utslippsfri transport på land og fremtidens digitaliserte energisystem.
13.12.17

Nye prosjekter for miljøvennlig energi

ENERGIX-programmet i Forskningsrådet gir støtte til 52 nye prosjekter i denne utlysningsrunden i tillegg til nye PILOT-E prosjekter. Til sammen deler ENERGIX ut over en halv milliard kroner til energiforskning.
27.11.17

10 mill. kroner til strategisk posisjoneringsstøtte i EU og IEA

ENERGIX gir støtte til norske aktører som deltar i relevante EU- og IEA-fora for å fremme norske prioriteringer og forskningsagenda, og til koordinering av norske aktører inn mot strategiske prosesser relatert til EUs SET-plan.
22.11.17

10 mill. kroner til indisk/norsk samarbeid innenfor energiforskning

Forskningsrådet ønsker å styrke forskningssamarbeidet mellom India og Norge innenfor miljøvennlig energiforskning og lyser ut 10 mill. kroner.
09.11.17

Finn partner til Making Cities Work-utlysningen på nett

JPI Urban Europe inviterer interesserte søkere til å registrere seg og lete etter mulige samarbeidspartnere i på nettet.
16.10.17

JPI Urban Europe vil få byene til å virke

Byer fra fem land har bestemt hva utlysningen Making Cities Work handler om. Det er de som vet hvor skoen trykker. Nå blir de også invitert til å delta i prosjektene.
12.10.17

75 bedrifter i 25 konsortier søker finansiering fra PILOT-E

Det er hard konkurranse mellom aktørene i næringslivet for å få midler fra PILOT-E for å jobbe med løsninger for utslippsfri transport på land og fremtidens digitaliserte energisystem.
12.10.17

Rekordstor interesse fra næringslivet for energiforskningsprosjekter

ENERGIX-programmet har mottatt 72 søknader fra næringslivet til årets utlysning av innovasjonsprosjekter innen energiforskning, flere enn noen gang tidligere.
02.10.17

Inviterer forfattere til FNs klimapanels sjette hovedrapport

Miljødirektoratet inviterer forskere og andre eksperter i Norge til å melde sin interesse for å bidra som forfattere til Klimapanelets sjette hovedrapport. Fristen er innen søndag 22.oktober 2017.