Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

187 treff
10.04.18

Syv skisser til senter for samfunnsvitenskapelig energiforskning

Syv ulike konsortier har sendt inn skisser til fristen som var første trinn i søknadsprosessen om å bli nytt Forskningssenter for samfunnsvitenskapelig energiforskning (FME Samfunn).
19.03.18

100 millioner til bioøkonomiforskning

Forskningsrådet inviterer til nye forskerprosjekter som belyser biologiske, teknologiske eller samfunnsmessige problemstillinger på tvers av bioøkonomiske verdikjeder. Utlysningen har obligatorisk skisse med frist 2. mai.
07.03.18

Vedtatt fire Nye konsepter-prosjekter

ENERGIX har vedtatt å støtte fire nye prosjekter som gjennom nytenkende forskning kan ha reell betydning for energifeltet eller energiforskningen.
05.03.18

Store muligheter for næringsliv og forskere i lavutslippssatsing

20 nye forskningsprosjekter starter i disse dager opp i satsingen Lavutslipp 2030. Nå publiseres nye utlysninger slik at enda flere kan bidra i satsingen på lavutslipp innenfor temaene klimapolitikk, energi og jordbruk.
02.03.18

Planlagte ENERGIX-utlysninger i 2018

Planleggingen av ENERGIX-utlysninger i 2018 er godt i gang. Dette er oppdatert informasjon som kan være nyttig for deg som planlegger å søke.
21.02.18

Ny arrangementsstøtte innenfor energi, bioressurser, klima og miljø

Sju forskningsprogrammer har gått sammen om en ny utlysning av arrangementsstøtte. Utlysningen er uten frist, og den erstatter arrangementsstøtten som hvert enkelt program har hatt tidligere.
01.02.18

Norge kan posisjonere seg gjennom forskning til gode løsninger på klimautfordringene

På oppdrag fra Forskningsrådet har Menon Economics og inFuture gjennomført en fremtidsanalyse av markedsmulighetene knyttet til klimautfordringer, et av tre tema som ble valgt ut for en slik analyse i 2017.
31.01.18

Utlysning om bærekraftige byer ute nå

JPI Urban Europe lyser sammen med kinesiske National Natural Science Foundation (NSFC) ut midler til tverrfaglig byforskning.
24.01.18

Mission Innovation-rapport om kunstig intelligens i materialforskning

Rapporten vil bli lansert fra Mexico City torsdag 25.januar, kl. 1700 norsk tid. Følg livestreamen for å bli oppdatert på hvordan verdens ledende forskningsnasjoner vil skape en raskere utvikling av nye materialer til energibruk med nye, digitale verktøy.
22.01.18

Ny utlysning av samfunnsvitenskapelige FME-er

Forskningsrådet lyser ut midler til nye sentre innenfor samfunnsvitenskapelig energiforskning.
22.01.18

Europa og Kina samarbeider om byforskning

JPI Urban Europe og National Natural Science Foundation of China (NSFC) lyser sammen ut forskningsmidler til kinesisk-europeiske konsortier som skal forske for bærekraftige byer som er gode å bo i.
02.01.18

God uttelling for Norge i CONCERT-Japan

Det europeiske nettverket for samarbeid med Japan EIG Concert-Japan (tidligere ERA-Net Concert-Japan) gjennomførte sin fjerde felles utlysning med frist 14. juli 2017. Tema for utlysningen var “Efficient Energy Storage and Distribution”. Norske institusjoner deltar i tre av de fem prosjektene som blir finansiert. To av prosjektene har norsk koordinator.
15.12.17

Nye PILOT-E prosjekter skal lede Norge inn i energi- og transportfremtiden

Etter hard konkurranse mottar ni prosjekter ledet av næringslivet i dag 117 millioner kroner for å utvikle løsninger for utslippsfri transport på land og fremtidens digitaliserte energisystem.
13.12.17

Nye prosjekter for miljøvennlig energi

ENERGIX-programmet i Forskningsrådet gir støtte til 52 nye prosjekter i denne utlysningsrunden i tillegg til nye PILOT-E prosjekter. Til sammen deler ENERGIX ut over en halv milliard kroner til energiforskning.
27.11.17

10 mill. kroner til strategisk posisjoneringsstøtte i EU og IEA

ENERGIX gir støtte til norske aktører som deltar i relevante EU- og IEA-fora for å fremme norske prioriteringer og forskningsagenda, og til koordinering av norske aktører inn mot strategiske prosesser relatert til EUs SET-plan.
22.11.17

10 mill. kroner til indisk/norsk samarbeid innenfor energiforskning

Forskningsrådet ønsker å styrke forskningssamarbeidet mellom India og Norge innenfor miljøvennlig energiforskning og lyser ut 10 mill. kroner.
09.11.17

Finn partner til Making Cities Work-utlysningen på nett

JPI Urban Europe inviterer interesserte søkere til å registrere seg og lete etter mulige samarbeidspartnere i på nettet.
16.10.17

JPI Urban Europe vil få byene til å virke

Byer fra fem land har bestemt hva utlysningen Making Cities Work handler om. Det er de som vet hvor skoen trykker. Nå blir de også invitert til å delta i prosjektene.
12.10.17

75 bedrifter i 25 konsortier søker finansiering fra PILOT-E

Det er hard konkurranse mellom aktørene i næringslivet for å få midler fra PILOT-E for å jobbe med løsninger for utslippsfri transport på land og fremtidens digitaliserte energisystem.
12.10.17

Rekordstor interesse fra næringslivet for energiforskningsprosjekter

ENERGIX-programmet har mottatt 72 søknader fra næringslivet til årets utlysning av innovasjonsprosjekter innen energiforskning, flere enn noen gang tidligere.
02.10.17

Inviterer forfattere til FNs klimapanels sjette hovedrapport

Miljødirektoratet inviterer forskere og andre eksperter i Norge til å melde sin interesse for å bidra som forfattere til Klimapanelets sjette hovedrapport. Fristen er innen søndag 22.oktober 2017.
08.09.17

132 nye søknader til ENERGIX

ENERGIX-programmet mottok 132 søknader til utlysningen om midler til FoU-prosjekter innen miljøvennlig energiforskning 6. september.
08.09.17

Norge og India skal samarbeide om bioøkonomiforskning

Forskningsrådet lyser nå ut 30 mill. kroner til norsk-indisk forskningssamarbeid innenfor bioøkonomi med vekt på jordbruk og matproduksjon, bioteknologi, akvakultur og bioenergi.
16.06.17

Støtte til forskning for å utnytte restråstoff

Restråstoff betraktes ofte som avfall. Det vil Forskningsrådet forandre på og lyser ut 50 millioner til forskning på videreforedling av biologisk restråstoff. Det skal lede til utvikling av nye produkter og prosesser basert på råvarer som ellers ville blitt kastet.
18.05.17

Ny utlysning fra PILOT-E

Den første utlysningen fra PILOT-E høsten 2016 ble møtt med overveldende respons. Nå kan prosjekter innen utslippsfri transport på land og løsninger i fremtidens digitaliserte energisystem få samme mulighet.
11.05.17

Hvor fort går energiomstillingen?

På Energiforskningskonferansen 23. mai vil den britiske forretningsmannen, The Guardian-spaltisten og energieksperten Chris Goodall gi oss det britiske perspektivet på den store energirevolusjonen vi er midt inne i.
10.05.17

Lavutslipp 2030: Et stort løft for forskning og innovasjon for lavutslipp

Forskning og kunnskap er avgjørende for at Norge skal nå klimamålene for 2030. Med storsatsingen Lavutslipp 2030 lyser Forskningsrådet nå ut 355 mill. kroner til forskning og innovasjon innenfor transport og jordbruk.
09.05.17

ENERGIX er et program med stor tillit og anseelse hos brukerne

ENERGIX oppfattes som veldrevet, relevant og ambisiøst når det gjelder strategiske mål, viser en underveisevaluering. I programmets årsrapport kan du lese mer om dette og annet som skjedde ifjor.
05.05.17

Stor utlysning til nye prosjekter for miljøvennlig energi

ENERGIX lyser ut 500 millioner kroner til nye prosjekter med oppstart i 2018. Søknadsfristen er 6. september for forskningsmiljøene og 11. oktober for næringslivet.
03.05.17

Utkast til ny programplan for ENERGIX – kom med innspill

På Forskningsrådets Energiforskningskonferanse 23. mai åpner vi i en egen parallellsesjon der publikum kan komme med innspill.