Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

209 treff
28.02.19

Energiforskningskonferansen 2019

Energiforskningskonferansen 2019 arrangeres den 21. mai på Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo. Vi presenterer ferske forskningsresultater og industriens perspektiver på hvordan vi skaper morgendagens miljøvennlige energisystem.
28.02.19

Nå kan du få presentere PhD-en din på Energiforskningskonferansen og vinne 25 000 kroner

På årets Energiforskningskonferanse 21. mai ønsker vi å få presentert noe av det spennende arbeidet som PhD-kandidater gjør i våre prosjekter. Vi inviterer derfor til en formidlingskonkurranse, der du har mulighet til å vinne et reisestipend på 25 000 kroner.
26.02.19

Hva skjer i ENERGIX i 2019?

Planleggingen av utlysningene med midler fra ENERGIX i 2019 er godt i gang. Dette er oppdatert informasjon som kan være nyttig for deg som planlegger å søke.
14.02.19

Nytt, nordisk forskningsprogram for bærekraftig byutvikling og smarte byer

Forskere som arbeider med bærekraftige samfunn inviteres til å delta i et nytt, nordisk forskningsprogram om bærekraftig byutvikling og smarte byer. Første utlysning er planlagt i mars 2019, med kort søknadsfrist.
28.01.19

130 millioner til framtidens havteknologi

Et prosjekt som benytter teknologi fra oljenæringen til å løse grunnleggende kjemiske og biologiske utfordringer i landbasert lakseoppdrett, er blant 21 prosjekter som nå får til sammen 130 millioner kroner fra Forskningsrådets havteknologisatsing.
17.01.19

Energiforskning gir store gevinster for samfunnet

En sterk satsing på energiforskning har vært lønnsomt for samfunnet og bidratt til betydelig verdiskaping. Dette er hovedfunn i en ny rapport som olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg mottok fredag.
15.01.19

Nye prosjekter innen miljøvennlig energi

ENERGIX-programmet i Forskningsrådet gir støtte til 40 nye prosjekter innen miljøvennlig energi. Dette kommer i tillegg til 6 nye PILOT-E prosjekter som ble offentliggjort før jul. Til sammen deler ENERGIX ut over 400 millioner kroner til energiforskning.
04.01.19

Europeiske og kinesiske forskere skal løse globale byutfordringer sammen

Konkurransen om midlene som JPI Urban Europe lyste ut sammen med det kinesiske forskningsrådet National Science Foundation of China (NSFC) var knallhard.
14.12.18

Forskningsrådet bevilger 100 millioner kroner til forskning på bioøkonomi

Utlysningen for forskning på bioøkonomiens muligheter og dens betydning i samfunnet var delt i to. BIONÆR innvilget alene fire prosjekter for å styrke forskningen på bioøkonomi. Seks av Forskningsrådets programmer har i tillegg samarbeidet om en fellesutlysning, og her er seks forskerprosjekter innvilget.
13.12.18

Disse skal lede Norge til fremtidens utslippsfrie transport og industri

Etter hard konkurranse mottar seks ambisiøse og innovative prosjekter 107 millioner kroner i statsstøtte for å utvikle løsninger for utslippsfri maritim transport og fremtidens klimanøytrale industri.
25.10.18

Behandlingen av søknader til ENERGIX er godt i gang

ENERGIX og Pilot-E har mottatt 125 søknader til fristene i september og oktober. Nå er vi i gang med å behandle disse. Vedtak om hvilke prosjekter som får midler fattes for Pilot-E i desember og ENERGIX i januar 2019.
11.10.18

M-Era.Net utlysning 2018 - resultatene fra trinn 1 i søknadsprosessen

Forskningsrådet deltar i M-era.Net-utlysningen 2018 med inntil 2 mill. euro for norsk deltagelse. Programmene NANO2021 og ENERGIX står bak utlysningen på norsk side.
14.09.18

100 søknader til forskning på bioøkonomien

Søknadene som kom inn til søknadsfristen 12. september skal nå vurderes av internasjonale fageksperter. Vedtak om tildeling skal etter planen gjøres i midten av desember 2018.
31.07.18

Mission Innovation Champions - er du en av dem?

Et nytt initiativ feirer innovative personer som setter fart i revolusjonen for utslippsfri energiproduksjon! Meld fra innen 10. september
22.06.18

Offshore vind ligger an til å vokse kraftig i Europa

På Energiforskningskonferansen la IEA frem en rapport som viser at offshore vindkraft ser ut til å vokse kraftig i Europa. Offshore vind blir dermed en like stor industri som offshore olje og gass i Europa i 2040, og kan i fremtiden til og med konkurrere med sol og vindkraft på kontinentet.
18.06.18

Utlysningen fra PILOT-E er publisert

PILOT-E lyser ut 100 millioner kroner til fremtidens klimanøytrale industri og miljøvennlig maritim transport. Søknadsfristen er 10. oktober.
29.05.18

Fortsatt stort behov for satsing på energiforskning

Landene i Mission Innovation ligger til nå ganske bra an til å nå målet om å doble sin FoU-innsats i løpet av en 5-årsperiode. Det kom fram på energiministermøtet i Malmø i forrige uke. Samtidig var det enighet om at utfordringene er store for å klare målene i Paris-avtalen. Videre innsats på energiforskning må derfor ha høy prioritet.
07.05.18

Ny mulighet for å få støtte til havteknologiprosjekter

Forskningsrådet følger opp havteknologisatsingen og lyser nå ut vel 90 millioner kroner til innovasjonsprosjekter for å fremme grønn vekst, teknologiutvikling og kunnskapsoverføring på tvers av havnæringene.
02.05.18

Innovativ bedrift? Søk finansiering nå!

Forskningsrådet deler ut én milliard kroner til innovasjonsprosjekter i bedrifter. Pengene skal bidra til at bedrifter løser samfunnsutfordringer, sikrer bærekraftig verdiskaping og økonomisk vekst.
26.04.18

Nordisk Clean Energy Week med over 50 arrangementer

Det arrangeres en nordisk uke med møteplasser og aktiviteter som handler om miljøvennlig energi, og dette går av stabelen 21.-24. mai i Malmø og København.
25.04.18

Gi innspill til ny PILOT-E-utlysning

PILOT-E lyser ut 100 millioner kroner til fremtidens klimanøytrale industri og miljøvennlig maritim transport. Vi inviterer bransjeaktørene til dialog om innretningen på utlysningen slik at PILOT-E kan bidra til å forsere og stimulere næringenes ambisjoner for miljøvennlige energiløsninger.
24.04.18

Nye utlysninger rettet mot miljøvennlig energi

Forskningsrådets ENERGIX-program lyser ut 450 mill. kroner til prosjekter som kan gi ny kunnskap om og løsninger for miljøvennlig energi og bærekraftig utvikling av hele energisystemet. En stor del av potten er satt av til næringslivets egne prosjekter og prosjekter i forskningsmiljøene som skal bygge næringsrelevant kunnskap.
10.04.18

Syv skisser til senter for samfunnsvitenskapelig energiforskning

Syv ulike konsortier har sendt inn skisser til fristen som var første trinn i søknadsprosessen om å bli nytt Forskningssenter for samfunnsvitenskapelig energiforskning (FME Samfunn).
19.03.18

100 millioner til bioøkonomiforskning

Forskningsrådet inviterer til nye forskerprosjekter som belyser biologiske, teknologiske eller samfunnsmessige problemstillinger på tvers av bioøkonomiske verdikjeder. Utlysningen har obligatorisk skisse med frist 2. mai.
07.03.18

Vedtatt fire Nye konsepter-prosjekter

ENERGIX har vedtatt å støtte fire nye prosjekter som gjennom nytenkende forskning kan ha reell betydning for energifeltet eller energiforskningen.
05.03.18

Store muligheter for næringsliv og forskere i lavutslippssatsing

20 nye forskningsprosjekter starter i disse dager opp i satsingen Lavutslipp 2030. Nå publiseres nye utlysninger slik at enda flere kan bidra i satsingen på lavutslipp innenfor temaene klimapolitikk, energi og jordbruk.
02.03.18

Planlagte ENERGIX-utlysninger i 2018

Planleggingen av ENERGIX-utlysninger i 2018 er godt i gang. Dette er oppdatert informasjon som kan være nyttig for deg som planlegger å søke.
21.02.18

Ny arrangementsstøtte innenfor energi, bioressurser, klima og miljø

Sju forskningsprogrammer har gått sammen om en ny utlysning av arrangementsstøtte. Utlysningen er uten frist, og den erstatter arrangementsstøtten som hvert enkelt program har hatt tidligere.
01.02.18

Norge kan posisjonere seg gjennom forskning til gode løsninger på klimautfordringene

På oppdrag fra Forskningsrådet har Menon Economics og inFuture gjennomført en fremtidsanalyse av markedsmulighetene knyttet til klimautfordringer, et av tre tema som ble valgt ut for en slik analyse i 2017.
31.01.18

Utlysning om bærekraftige byer ute nå

JPI Urban Europe lyser sammen med kinesiske National Natural Science Foundation (NSFC) ut midler til tverrfaglig byforskning.