Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

171 treff
12.10.17

75 bedrifter i 25 konsortier søker finansiering fra PILOT-E

Det er hard konkurranse mellom aktørene i næringslivet for å få midler fra PILOT-E for å jobbe med løsninger for utslippsfri transport på land og fremtidens digitaliserte energisystem.
12.10.17

Rekordstor interesse fra næringslivet for energiforskningsprosjekter

ENERGIX-programmet har mottatt 72 søknader fra næringslivet til årets utlysning av innovasjonsprosjekter innen energiforskning, flere enn noen gang tidligere.
02.10.17

Inviterer forfattere til FNs klimapanels sjette hovedrapport

Miljødirektoratet inviterer forskere og andre eksperter i Norge til å melde sin interesse for å bidra som forfattere til Klimapanelets sjette hovedrapport. Fristen er innen søndag 22.oktober 2017.
08.09.17

132 nye søknader til ENERGIX

ENERGIX-programmet mottok 132 søknader til utlysningen om midler til FoU-prosjekter innen miljøvennlig energiforskning 6. september.
08.09.17

Norge og India skal samarbeide om bioøkonomiforskning

Forskningsrådet lyser nå ut 30 mill. kroner til norsk-indisk forskningssamarbeid innenfor bioøkonomi. Målet er kunnskap for bedre ressursutnyttelse, og å styrke samarbeidet mellom forskere og næringsliv i de to landene.
16.06.17

Støtte til forskning for å utnytte restråstoff

Restråstoff betraktes ofte som avfall. Det vil Forskningsrådet forandre på og lyser ut 50 millioner til forskning på videreforedling av biologisk restråstoff. Det skal lede til utvikling av nye produkter og prosesser basert på råvarer som ellers ville blitt kastet.
18.05.17

Ny utlysning fra PILOT-E

Den første utlysningen fra PILOT-E høsten 2016 ble møtt med overveldende respons. Nå kan prosjekter innen utslippsfri transport på land og løsninger i fremtidens digitaliserte energisystem få samme mulighet.
11.05.17

Hvor fort går energiomstillingen?

På Energiforskningskonferansen 23. mai vil den britiske forretningsmannen, The Guardian-spaltisten og energieksperten Chris Goodall gi oss det britiske perspektivet på den store energirevolusjonen vi er midt inne i.
10.05.17

Et stort løft for forskning og innovasjon for lavutslipp

Forskning og kunnskap er avgjørende for at Norge skal nå klimamålene for 2030. Med storsatsingen Lavutslipp 2030 lyser Forskningsrådet nå ut 355 mill. kroner til forskning og innovasjon innenfor transport og jordbruk.
09.05.17

ENERGIX er et program med stor tillit og anseelse hos brukerne

ENERGIX oppfattes som veldrevet, relevant og ambisiøst når det gjelder strategiske mål, viser en underveisevaluering. I programmets årsrapport kan du lese mer om dette og annet som skjedde ifjor.
05.05.17

Stor utlysning til nye prosjekter for miljøvennlig energi

ENERGIX lyser ut 500 millioner kroner til nye prosjekter med oppstart i 2018. Søknadsfristen er 6. september for forskningsmiljøene og 11. oktober for næringslivet.
03.05.17

Utkast til ny programplan for ENERGIX – kom med innspill

På Forskningsrådets Energiforskningskonferanse 23. mai åpner vi i en egen parallellsesjon der publikum kan komme med innspill.
25.04.17

Ny forskning skal gi kunnskap for bærekraftig byutvikling

Forskningsrådets nye initiativ BYFORSK deler ut 70 millioner til seks nye, tverrfaglige byprosjekter.
30.03.17

Ny Idélab: "Industri 4.0 på norsk"

Forskningsrådets neste Idélab går av stabelen i juni og vil handle om digitalisering av industrien. 25 håndplukkede eksperter og brukere samles i tre dager.
08.03.17

Senter for næringsrettet energiforskning åpnet i Singapore

En kick-off i slutten av februar markerte starten for et virtuelt kunnskaps- og samarbeidssenter for norsk forskning og innovasjon i Asia innenfor energisektoren.
07.03.17

Topplaget innen hydrogen og brenselsceller samlet i Tokyo

Et vellykket og godt besøkt seminar ble arrangert på den norske ambassaden i Tokyo, i forbindelse med den årlige "World Smart Energy Week" i Japan.
18.01.17

Informasjonsmøte om offentlig sektor-ph.d. utlysningen

21.12.16

Verden trenger nye løsninger knyttet til mat, vann og energi

Samspillet mellom mat, vann og energi spiller en viktig rolle for politikkutforming, forskning og for samfunnet. Byområdene har utfordringer med befolkningsøkning, knapphet på mat og utilstrekkelig energi.
16.12.16

Banebrytende samarbeid gir millioner til utslippsfri, maritim teknologi

De er ambisiøse, de er bærekraftige – og de lager fremtidens teknologiske løsninger. Fem bedrifter innen maritim næring er valgt ut til å gå fast track hos Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova gjennom programmet PILOT-E
14.12.16

Nye prosjekter for miljøvennlig energi får en halv milliard kroner fra ENERGIX

ENERGIX-programmet i Forskningsrådet gir støtte til 55 nye prosjekter. Næringslivet har grepet muligheten i denne utlysningen og står bak 29 av disse prosjektene. I tillegg er næringslivet med og setter strategisk retning på 13 nye kompetanseprosjekter.
09.12.16

Positiv underveisevaluering av ENERGIX

Nå er resultatene klare fra underveisevalueringen av ENERGIX-programmet som Oxford Research har gjennomført.
02.12.16

Søknadsresultatene kommer i midten av desember

Senest klokken 11:00 torsdag 15. desember blir det offentliggjort hvilke søknader som får bevilgning fra ENERGIX etter høstens søknadsrunder
29.11.16

Forskningsrådet får sentral rolle i sektorovergripende bioøkonomistrategi

Hele ti departementer har vært med å utforme bioøkonomistrategien som ble lagt fram av regjeringen på tirsdag. Strategien legger stor vekt på samarbeid på tvers av sektorer, næringer og fagområder. Betydningen av forskning blir framhevet, og Forskningsrådet, Siva og Innovasjon Norge får konkrete oppgaver for å iverksette strategien.
08.11.16

Prisdryss til ENERGIX-bedrifter

Forskning finansiert gjennom ENERGIX programmet har bidratt til prisvinnende teknologi for flere bedrifter i 2016.
21.10.16

Økt fortjeneste med bedre vinddata

Mer nøyaktige beregninger av vinddata kan redusere kostnadene av vindkraft.
20.10.16

Mange vil sette bioøkonomien ut i livet

En solid andel av søknadene om støtte til innovasjonsprosjekter som kom inn til høstfristen gjelder prosjekter som handler om bioøkonomi.
19.10.16

Mange søker støtte til havteknologi

Til søknadsfristen 12. oktober fikk Forskningsrådet inn 34 søknader om støtte til nye havteknologiprosjekter fra 2017. Til sammen er det søkt om prosjektstøtte for 216 millioner for å utvikle teknologi på tvers av blå sektorer.
13.10.16

Stor interesse for PILOT-E

Næringslivet har mobilisert for å utvikle ambisiøse, nyskapende løsninger for utslippsfri sjøtransport - hele 15 konsortier med næringsaktører i førersetet har søkt om finansiering fra PILOT-E.
13.10.16

67 søknader til nye energiforskningsprosjekter i næringslivet

ENERGIX-programmet mottok om lag like mange søknader til årets utlysning av innovasjonsprosjekter som i fjor. Den tilsvarende utlysningen i 2015 mottok 70 søknader.
14.09.16

Reisestøtte til forskere og næringsliv for å knytte internasjonale kontakter

Trenger du å reise for å finne samarbeidspartnere eller gjøre research for en internasjonal søknad? Forskningsrådet har en rekke ordninger for reisestøtte.