Gå direkte til innhold

Utkast til ny programplan for ENERGIX – kom med innspill

På Forskningsrådets Energiforskningskonferanse 23. mai åpner vi i en egen parallellsesjon der publikum kan komme med innspill.

Programplanen til ENERGIX er et viktig dokument for forskningsmiljøene og næringslivet innen miljøvennlig energi. Programmet finansierer et bredt spekter av forskningsaktiviteter som omfatter både samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning. Programplanen definerer programmets tematiske nedslagsfelt og er et sentralt underlag for utlysninger av forskningsmidler fra ENERGIX.

- De neste årene skal store internasjonale og norske ambisjoner i energi- og klimapolitikken operasjonaliseres, sier Ane T. Brunvoll, programkoordinator for ENERGIX. (Foto: Forskningsrådet) - Det er fire år siden nåværende programplan ble utarbeidet. I denne perioden har målrettet forskning, politiske reguleringer og markedsdynamikk gitt dramatiske kostnadsreduksjoner for utslippsfrie energiteknologier, sier Ane T. Brunvoll, programkoordinator for ENERGIX.

- De neste årene skal store internasjonale og norske ambisjoner i energi- og klimapolitikken operasjonaliseres, noe som vil kreve enda bedre samspill mellom teknologi, miljø og samfunn slik at vi får en bærekraftig utvikling.  Disse utfordringene må reflekteres i programplanen som nå er under revidering, sier Brunvoll.

ENERGIX sitt programstyre og divisjonsstyret for energi, ressurser og miljø har allerede gitt sine innspill. Dette er innarbeidet i en foreløpig versjon av programplanen som du kan laste ned her.

Meld deg på konferansen og få vite mer om endringene som allerede er foreslått, for å høre hva forskningsmiljøene og næringslivet mener om programplanen og for å gi dine egne innspill.

Energiforskningskonferanse 23. mai

Skrevet av:
Katrine Wyller Spesialrådgiver 22 03 75 38 kwy@forskningsradet.no
Publisert:
03.05.2017
Sist oppdatert:
04.05.2017