Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nye utlysninger rettet mot miljøvennlig energi

Forskningsrådets ENERGIX-program lyser ut 450 mill. kroner til prosjekter som kan gi ny kunnskap om og løsninger for miljøvennlig energi og bærekraftig utvikling av hele energisystemet. En stor del av potten er satt av til næringslivets egne prosjekter og prosjekter i forskningsmiljøene som skal bygge næringsrelevant kunnskap.

Utlysninger for næringslivet
Utlysningen for næringslivets innovasjonsprosjekter er åpen for søknader på alle programmets temaområder.

Ane T. Brunvoll, programkoordinator i ENERGIX. (Foto: Forskningsrådet)    – Vi vil gjerne bidra til at det etableres gode prosjekter i næringslivet og anbefaler at dere tar kontakt med oss om prosjektidéer på et tidlig tidspunkt, sier Ane T. Brunvoll, programkoordinator i ENERGIX.

Vi har også tilbud om å sende inn prosjektskisser. Spesielt bedrifter som ikke har søkt om innovasjonsprosjekt i næringslivet tidligere, anbefales å bruke denne muligheten. Vi tar imot skisser fram til onsdag 29. august 2018 kl. 13.00. Se egen skisseutlysning INNOSKISSE.                                    

Det lyses ut 175 millioner kroner til disse prosjektene.

Årets PILOT-E utlysning er åpen for prosjekter som skal realisere fremtidens klimanøytrale industri og for prosjekter innen miljøvennlig maritim transport. Det lyses ut 100 mill. kroner fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge, og en fleksibel ramme fra Enova. En foreløpig utlysningstekst er publisert på PILOT-Es nettside. Bransjene og potensielle søkere er invitert til å komme med innspill. Se pilot-e.no for mer informasjon om dette.

Utlysninger for forskningsmiljøene i samarbeid med næringsliv og offentlig sektor
Årets utlysning av Kompetanseprosjekter for næringslivet er også åpen innenfor alle tema dekket av ENERGIX' programplan.

– Vi har spesielt god erfaring med kompetanseprosjekter der deltakelsen fra brukerpartnerne bidrar til en grundig relevansprøving allerede i utformingen av prosjektet, sier Brunvoll.

I 2017 tilrettela ENERGIX dette virkemiddelet for større grad av brukermedvirkning fra forvaltning og offentlig sektor.

– Vi viderefører åpningen for egeninnsats fra offentlige aktører som deltar i kompetanseprosjekter der offentlige sektor og forvaltningen utgjør de viktigste brukerne av resultatene, sier Brunvoll.  – Vi fikk god respons på dette i 2017, og mener at det bidrar til å gjøre forskningen mer relevant.

Søknadsbehandling og andre føringer vil ellers være de samme som for kompetanseprosjekter for næringslivet.

Forskerprosjekter med behov for uavhengighet av brukere
Årets utlysning av forskerprosjekter er avgrenset til prosjekter innen temaområdene energipolitikk, økonomi og bærekraft og energimarked, og bare for prosjekter med behov for uavhengighet av brukere. Se utlysningen for mer informasjon om dette og om hvilke temaer som er spesielt prioritert.

Start allerede nå
Finn utlysningene beskrevet ovenfor og andre aktive utlysninger her: Utlysningene fra ENERGIX

Start allerede nå med å konkretisere prosjektet og skrive prosjektplanen i samarbeid med partnere du vil ha med.

Vil du vite mer om ENERGIX temaområder, les programplanen. Denne definerer ENERGIX' tematiske rammer, mens vedlegget går i dybden på de ulike tematiske delområdene. 

Merk at søknader først kan opprettes på Mitt nettsted fra seks uker før fristen. Søknadene kan sendes inn, åpnes igjen og justeres av søker helt frem til søknadsfristen. Alle oppfordres til å gjøre dette. På den måten kan du avdekke eventuelle feil som må korrigeres i søknaden i god tid før fristen går ut og du unngår krise dersom det oppstår tekniske problemer i innspurten. Til informasjon kan ikke saksbehandlere i Forskningsrådet se søknaden før etter at søknadsfristen er passert.

ENERGIX utlysninger 2018 – økonomiske rammer og frister
 

Søknadstype

Kan søkes av

Antatt ramme

Søknadsfrist

Kompetanseprosjekt for næringslivet

Forskningsmiljøer i samarbeid med brukere fra næringsliv og offentlig sektor

130-170 mill. kroner

12. september

Forskerprosjekt

Forskningsmiljøer

30-50 mill. kroner

12. september

Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Næringsliv

150-200 mill. kroner

10. oktober

PILOT-E

Næringsliv

100 mill. kroner

10. oktober

 

Skrevet av:
Katrine Wyller Spesialrådgiver 22 03 75 38 kwy@forskningsradet.no
Publisert:
24.04.2018
Sist oppdatert:
03.05.2018