Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nye prosjekter for miljøvennlig energi

ENERGIX-programmet i Forskningsrådet gir støtte til 52 nye prosjekter i denne utlysningsrunden i tillegg til nye PILOT-E prosjekter. Til sammen deler ENERGIX ut over en halv milliard kroner til energiforskning.

  • Innovasjonsprosjekter i næringslivet, 27 prosjekter, 180 millioner kroner i støtte
  • Kompetanseprosjekter for næringslivet, 16 prosjekter, 170 millioner kroner i støtte
  • Forskerprosjekter, 9 prosjekter, 94 millioner kroner i støtte
  • PILOT-E, ca 50 millioner kroner i støtte
  • Nye konsepter, inntil 35 millioner kroner, prosjekter vil bli endelig bestemt i februar 2018

- Forskning og teknologiutvikling er et av regjeringens hovedsatsingsområder. Norge har sterke forskningsmiljøer, ressurser og næringstradisjoner som gir gode muligheter for økt verdiskapning innenfor miljøvennlig energi. Disse prosjektene er en viktig del i regjeringens satsing på forskning og teknologiutvikling på energiområdet, som kan øke vår konkurransekraft også internasjonalt, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Stor interesse fra næringslivet

Næringslivet har grepet muligheten i denne utlysningsrunden. De 27 innovasjonsprosjekter i næringslivet blir støttet med rundt 180 mill. kroner. 16 kompetanseprosjekter for næringslivet som får tilbud om litt over 170 mill. kroner i finansiering fra forskningsrådet. Sammen med næringslivets egenfinansiering blir dette en storsatsing på over 550 millioner kroner på prosjekter hvor næringslivet er med og finansierer.

- Det er tydelig at både forskerne og næringslivet satser på miljøvennlig energi. Vi har fått inn søknader på alle fagområder, og er særlig fornøyd med at vi har fått mange prosjekter som vil bidra til kutt av klimagassutslipp i transport, industri og bygg, i tillegg til prosjekter som vil støtte opp om grønn vekst, eksport til et internasjonalt marked og mere miljøvennlig energi nasjonalt og globalt, sier programkoordinator Ane T. Brunvoll.

Spennende fagområder

Vinnerne innen fornybar energi i år er solenergi med 5 nye prosjekter. Det er også et godt tilfang til vannkraft, vindkraft, bioenergi og geotermisk energi. Innen vindkraft ser vi i år også at nye aktører fra petroleumsnæringen har fått innvilget prosjekter innen offshore vindkraft.

Norge har nå lenge levert silisium som materiale til solindustrien, og det jobber nå 3000 mennesker innen solindustrien i Norge. Det neste store for norske aktører kan kanskje bli materialer til batterier, og flere næringslivsaktører satser nå tungt på dette. Det er gledelig å se at flere av prosjektene innen dette området hadde høy kvalitet og oppnådde bevilgning. Totalt ble det bevilget over 60 millioner kroner til forskning på batterimaterialer.

Et viktig felt for Norge er omlegging til miljøvennlig energi i transportsektoren, og i år er det en rekordstor tildeling til ulike teknologier innen transport på hele 150 millioner kroner som inkluderer batteriporteføljen.

Konkurransen har vært hard

Det har vært hard konkurranse om midlene. Selv om ENERGIX i år har kunnet tildele ut 500 millioner kroner er det mange meget gode søknader som likevel ikke har nådd opp i konkurransen. Det ble omsøkt for hele 2,1 milliarder kroner.

- Dette er både positivt og negativt. På den ene siden er vi veldig glade for at det er så mange gode søknader som konkurrerer om midlene, dette sikrer veldig høy kvalitet på de prosjektene som velges ut. På den andre siden er det mange flere prosjekter som kunne fortjent å bli finansiert, vi håper derfor at en del av disse bearbeides videre og kommer igjen som enda bedre søknader neste år, sier Brunvoll. 

Prosessen videre

I begynnelsen av januar sendes den formelle tilbakemeldingen til alle søkere, både de som får avslag og de som får tilslag. Vi gjør oppmerksom på at selv om mange får innvilget det beløpet de har søkt om er det også en god del av søknadene som innvilges med noe lavere beløp. Vi vil gi tilbakemeldinger om dette så raskt vi kan, de som har fått innvilget prosjekt er også velkomne til å kontakte oss for å få vite mer om vedtaket. For alle prosjekter er programstyrets vedtak en invitasjon til å starte arbeidet med å innfri ambisjonene og føringene som er gitt før det tildeles endelig kontrakt.

Les hvilke prosjekter som har fått støtte her: 

Forskerprosjekter (FP):

Nummer Tittel Institusjon
280831 Diamond sawing and surface treatment of high performance multicrystalline silicon wafers for high efficiency solar cell applications NTNU
280846 Bio Fischer-Tropsch - Staging and Multiple Hydrogen Feed of Biomass to Fischer-Tropsch Fuel Synthesis NTNU
280868 Surface protonics for oxide-based electrochemical energy devices SINTEF
280885 Silicon alloys for improved lithium-ion batteries IFE
280892 FLASH-Predicting the FLow behavior of ASH mixtures for production of transport biofuels in the circular economy HSN
280902 WINDPLAN: Public participation in wind power: challenges and opportunities UiA
280903 H2MemX – Enabling ultrathin Pd based membranes through surface chemistry diagnostics and control NTNU
280909 LeTID in multicrystalline PERC cells IFE
280910 High energy cathodes for Li ion batteries SINTEF

 

Kompetanseprosjekter for næringslivet (KPN):

Nummer Tittel Institusjon
280949 Waste-to-Energy 2030 SINTEF ENERGI
280952 Bird-friendly design of power lines NINA
280956 Energy upgrading of wooden dwellings to nearly zero energy level SINTEF
280960 Reform of EU Internal Energy Market Policies: Implications for the Norwegian Energy Policy Strategy FNI
280964 Safe Hydrogen Fuel Handling and Use for Efficient Implementation SINTEF
280967 SynchroPhasor-based Automatic Real-time Control SINTEF ENERGI
280968 Reduced CO2 emissions in metal production SINTEF MK
280985 Silicon on the road - how to make silicon-based anodes for Li-ion batteries IFE
280987 Developing the Norwegian Energy System in the European Energy Transition NMBU
280989 Integrated Transport and Energy Modelling IFE
280994 Low-temperature thermal grids with surplus heat utilization SINTEF ENERGI
281000 RockStore - develop, demonstrate and monitor the next generation BTES systems CMR
281002 Transition towards zero emission ports SINTEF TS
281005 Safety and modelling of aged Li-ion Batteries IFE
281018 Remote Inspection of Wooden Utility Poles TEKNOVA AS
281020 Engineering speed modelling of realistic fatigue for all the individual turbines in wind parks by representative pre-calculations IFE

 

Innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN):

Nummer Tittel Institusjon
282123 Utslippsfri energi: Utvikling av effektiv tofase varmepumpe for industriell dampproduksjon Tocircle Power Systems
282129 St4Fuel - Damp bioraffinering for produksjon av avansert bioetanoldrivstoff Elkem Technology
282266 Cryogenic cooling canister for downhole tools Norwegian Well
282294 Environmentally friendly heating and cooling in trains Norske Tog
282298 Gassovervåkning av transformatorolje Tunable Infrared Technologies
282301 Solidification of Unseeded high-PERformance MULTIcrystalline silicon Elkem Solar As
282313 DOVRE Den Optimale Veien til Robuste Elektroder Cenate
282325 EMC i smarte nett PQA
282327 Nytt rammeverk for Grønnere naturinngrep og reduksjon av klimagassutslipp i Anleggsarbeid STATNETT
282328 LIBRES - Lithium ion Battery Recycling Hydro Aluminium
282341 Engineering Quartz Sand for Next Generation Solar Crucibles The Quartz Corp
282351 HVIT - Høyisolerende Vinduer og dører med Integrert Teknologi Røros Vinduer Og Dører
282357 Smart styring av næringsbygg med lokal strømproduksjon Esmart Systems
282364 Reduction of energy consumption and climate gas emissions in industrial textile laundry processes Nor Tekstil As
282367 Wide Frequency Range Damping Solutions for Offshore Wind Turbines Aibel
282372 AEOLUS - Novel combustion air supply regulation systems for increased robustness of wood stove operation and maximum thermal comfort Jøtul As Avd Fredrikstad
282387 Pressurised large scale hydrogen production by alkaline water Electrolysis (PE1000) Nel Hydrogen Electrolyser
282389 Nye superisolasjonsløsninger og -produkter for norske bygg Isola As
282390 Three-dimensional thermoelectric modules Tegma As
282392 Floating installation concept for offshore wind developments National Oilwell Varco No
282395 Machine Learning Models for the
Surveillance of Physical Power Markets
Optimeering
282400 Next Generation High Voltage Wet Designed Cables Nexans Norway
282401 BioSinter - Sintring av manganmalm med pyrolysert restråstoff fra papirproduksjon Norske Skog Skogn
282403 Ice monitoring, forecasting, mapping, prevention and removal toolbox STATNETT
282405 Solutions and strategies for operation and maintenance of utility-scale solar power plants Scatec Solar Asa
282408 Integrert tilstandsovervåkning av vannkraftanlegg Kongsberg Digital
282411 Intelligent beslutningsstøtteverktøy for bedre utnyttelse av fleksibilitet fra vannkraft Powel As

 

Skrevet av:
Publisert:
13.12.2017
Sist oppdatert:
19.12.2017