Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Norge kan posisjonere seg gjennom forskning til gode løsninger på klimautfordringene

På oppdrag fra Forskningsrådet har Menon Economics og inFuture gjennomført en fremtidsanalyse av markedsmulighetene knyttet til klimautfordringer, et av tre tema som ble valgt ut for en slik analyse i 2017.

Framtidsanalysene er gjennomført innenfor temaområdene: digitalisering, innovasjon i offentlig sektor og markedsmulighetene knyttet til klimautfordringer.

Analysene gir en pekepinn på hvordan norsk forskning og innovasjon på disse feltene bør prioriteres, organiseres og gjennomføres.

Temaene er valgt fordi endringstakten på områdene er stor og forventes å øke ytterligere fremover. Dette er også temaer hvor det er særskilt behov med mer kunnskap for å ta kloke veivalg.

Prosessene har hatt et 2030-perspektiv og målet har blant annet vært å gjøre Forskningsrådet bedre i stand til å gi framtidsrettede innspill til regjeringens Langtidsplan for forskning.

Arbeidet har involvert et bredt spekter av aktiviteter og aktører fra næringsliv, akademia og myndigheter, totalt ca. 300 personer.

Forskningsrådet ønsker å benytte foresight mer aktivt i sin virksomhet, og dette prosjektet kan karakteriseres som en pilot i så måte.

Fremtidsanalyse viser at satsingsområdet Klima, Miljø og Miljøvennlig Energi (KMME) får enda større betydning i årene mot 2030. (Foto: Shutterstock)

Markedsmuligheter knyttet til klimautfordringer

Fremtidsanalysen har brakt frem flere viktige perspektiver og anbefalinger, som kommer godt med i fremtidige innspillsprosesser.

– Et av de viktigste momentene å ta med seg fra fremtidsanalysen innenfor klimautfordringer er at arbeidet med å løse denne svært viktige samfunnsutfordringen innebærer store muligheter for Norge og at FoU er en viktig forutsetning for både å lykkes med å løse klimautfordringene, men også for at Norge skal kunne gripe mulighetene som dukker opp, sier administrerende direktør for Forskningsrådet John-Arne Røttingen.

Fremtidsanalysene er lagt opp med en prosess der ulike eksperter har bidratt med sin kompetanse for å belyse ulike utfordringer og muligheter som kan oppstå i fremtiden og hvordan man møter disse.

– Her er det ikke bare resultatene fra prosessen som har vært lærerike, sier direktør for energiavdelingen i Forskningsrådet Rune Volla, som har vært tett påkoblet arbeidet.

– Forsøket på å se litt langt inn i fremtiden uten å basere analysen på ekstrapolering av historien så langt innebar bred involvering. Vi slet innledningsvis med at metodikken som var utformet for å fange en stor mengde innspill på en effektiv måte, ga tap av nyanser og fakta som var viktige for resultatet. Dette har vi imidlertid fått jobbet inn underveis og jeg er nå tilfreds med resultatet, sier han.

Se hvordan satsingsområdet Klima, Miljø og Miljøvennlig Energi (KMME) får enda større betydning i årene mot 2030. I boksen til høyre kan du laste ned og lese Konklusjoner og policyanbefalinger: Markedsmulighetene knyttet til klimautfordringer.

Les også: Forskningsrådet med framtidsanalyser for å sikre at vi forsker på de rette temaene fremover

Skrevet av:
Kristoffer Robin Haug Rådgiver +47 22 03 75 92 krh@forskningsradet.no
Publisert:
01.02.2018
Sist oppdatert:
06.02.2018