Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Gi innspill til ny PILOT-E-utlysning

PILOT-E lyser ut 100 millioner kroner til fremtidens klimanøytrale industri og miljøvennlig maritim transport. Vi inviterer bransjeaktørene til dialog om innretningen på utlysningen slik at PILOT-E kan bidra til å forsere og stimulere næringenes ambisjoner for miljøvennlige energiløsninger.

– Utlysningen i PILOT-E utformes i dialog med næringene og andre samfunnsaktører som skal ta i bruk de nye, miljøvennlige løsningene. Derfor oppfordrer vi bransjeaktørene å benytte seg av muligheten de nå får til å være med på å forme den endelige utlysningen, sier John Arne Røttingen, adm. direktør i Forskningsrådet.

Slik kommer du med innspill

– Vi oppfordrer bransjeaktørene å benytte seg av muligheten de nå får til å være med på å forme den endelige utlysningen, sier John Arne Røttingen. (Foto: Sindre Mekjan, Forskningsrådet) Den foreløpige utlysningsteksten for 2018 er publisert på PILOT-Es nettside www.pilot-e.no. De tematiske avgrensingene og prioriteringene er bare foreløpige og vil kunne bli endret basert på innspill som kommer.

På nettsiden til PILOT-E finner du en oversikt over åpne dialog- og informasjonsmøter. Du kan delta på møter, sende dine kommentarer til post@pilot-e.no, eller ta direkte kontakt med kontaktpersoner for PILOT-E på e-post eller telefon. Kontaktinformasjon og presentasjoner fra gjennomførte arrangementer finner du på nettsiden til PILOT-E.

Frist for å komme med innspill er 1. juni. Endelig tekst publiseres senest 10. juni. Søknadsfristen blir 10. oktober 2018.

Bredt samarbeid for grønn konkurransekraft

PILOT-E er et samarbeid mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova og dekker hele kjeden av virkemidler fra idé til marked. Utlysningen i 2018 vil være rettet mot prosjekter som skal realisere fremtidens klimanøytrale industri. I tillegg er det en ny mulighet for prosjekter innen miljøvennlig maritim transport.

– PILOT-E er nyttig for å styrke Norges grønne konkurransekraft. Gjennom tett samarbeid mellom aktørene i virkemiddelapparatet får vi enda raskere utviklet de gode ideene og får dem ut i markedet, sier Røttingen.

PILOT-Es utlysninger i 2016 og 2017 ble møtt med svært god respons. I år er det satt av 100 millioner kroner fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge. ENERGIX-programmet finansierer PILOT-E utlysningen med 50 mill. kroner. I tillegg vil sluttkunden som skal ta i bruk den nye løsningen kunne kvalifisere for investeringsstøtte fra Enova.

Fakta om Pilot-E

PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Målet med PILOT-E er å få gode løsninger raskere ut i markedet samtidig som nytt og eksisterende næringsliv utvikles. Ordningen skal bidra til at miljøvennlige løsninger blir utviklet og tatt i bruk for å bidra til utslippskutt i Norge og internasjonalt.

 

PILOT-E vil følge aktørene gjennom hele utviklingsløpet – fra idé til marked. Status som PILOT-E prosjekt innebærer:

·         én søknad for bedriftene og samordnet beslutning om støtte for hele utviklingsløpet, fram til

løsningen er klar for å tas i bruk kommersielt for første gang

·         tett oppfølging av prosjektene og sterk koordinering mellom Forskningsrådet, Innovasjon

Norge og Enova

 

Skrevet av:
Elisabeth Skjønsberg Rådgiver +47 22 03 71 83 els@forskningsradet.no
Publisert:
25.04.2018
Sist oppdatert:
27.04.2018