Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Energiforskning gir store gevinster for samfunnet

En sterk satsing på energiforskning har vært lønnsomt for samfunnet og bidratt til betydelig verdiskaping. Dette er hovedfunn i en ny rapport som olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg mottok fredag.

Lønnsom satsing

Rapporten som dokumenterer effekter av energiforskning, tar for seg tiårsperioden fra klimaforliket i 2008. Mens det så langt er skapt verdier for 16 milliarder kroner fra prosjektene som inngår i studien, er det fremtidige potensialet beregnet til mer enn 100 milliarder kroner. I tillegg dokumenterer studien også en rekke andre effekter, deriblant hvordan forskningen bidrar til energieffektivisering og reduserte klimagassutslipp i Norge og Europa.

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg fikk rapporten av avdelingsdirektør i Forskningsrådet, Rune Volla. (Foto: Birgit Hernes/Forskningsrådet) -Rapporten viser betydelige effekter, som ikke ville vært mulig å realisere uten en systematisk og langsiktig satsing på forskning, sterke forskningsmiljøer og et omstillingsdyktig næringsliv. Jeg glad for at den med all tydelighet viser at det er lønnsomt å satse på energiforskning. Samfunnet får igjen mye mer enn det som investeres, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg. 

Konsulentselskapene Impello og Menon Economics har gjennomført studien, i tett samarbeid med åtte forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). Dette har skjedd på oppdrag fra Norges forskningsråd. Gjennomgangen omfatter Forskningsrådets store program for energiforskning (RENERGI/ENERGIX), program for CO2-håndtering (CLIMIT) og forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME). Metoden som er brukt i denne studien er case-basert og omfatter 48 utvalgte eksempler fra åtte tematiske områder innenfor miljøvennlig energi.

-Vi vet at forskning former framtiden, skaper store verdier og mange nye arbeidsplasser.   Energiforskningen er nødvendig for å løse mange av verdens store utfordringer, og rapporten slår samtidig fast at denne forskningen er svært lønnsom, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen.

Rapporten "Effekter fra energiforskningen" ble fredag overrakt Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg av Forskningsrådet ved direktør for energiavdelingen Rune Volla. Rapporten er utarbeidet av Impello Management og Menon Economics på oppdrag fra Forskingsrådet, i samarbeid med FoU-miljøene. Den tar for seg tiårsperioden fra klimaforliket i 2008.

Studien gjelder prosjekter finansiert gjennom Forskningsrådssatsingene RENERGI, ENERGIX, CLIMIT og FME-sentrene. Den tar for seg 48 case eller historier, de fleste av disse bygger på langsiktig FoU-innsats der både FoU-miljøer og næringslivet har vært aktive.

Studien dokumenterer også hvordan energiforskningen, i tillegg til effektene på økonomi, klimagassutslipp og energieffektivisering, også gir helt avgjørende bidrag på mange andre områder – som å sikre stabil energiforsyning og god forvaltning av naturressursene.

Overrekkelsen fant sted på SINTEF Energy Lab i Trondheim.

Skrevet av:
Ingebjørg Aadland
Publisert:
18.01.2019
Sist oppdatert:
29.01.2019