Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Behandlingen av søknader til ENERGIX er godt i gang

ENERGIX og Pilot-E har mottatt 125 søknader til fristene i september og oktober. Nå er vi i gang med å behandle disse. Vedtak om hvilke prosjekter som får midler fattes for Pilot-E i desember og ENERGIX i januar 2019.

Søknadsbunken dekker et bredt spekter av temaer og virkemidler som favner fra grunnleggende forskning via innovasjonsprosjekter i næringslivet og helt frem til markedet gjennom PILOT-E. Det gir ENERGIX rom for å arbeide strategisk og langsiktig med finansiering av mange teknologier og samfunnsmessige endringer som skal bidra til at vi lykkes med den grønne omstillingen.

Innovasjonsprosjekter
ENERGIX mottok 47 søknader om innovasjonsprosjekter i næringslivet. Omsøkt beløp er 330 mill. kroner, mens det er utlyst 180 mill. kroner. Ser vi på søknadene under ett, viser de god tematisk spredning innen alle områdene som bidrar til å oppfylle ENERGIX sitt mål om en bærekraftig utvikling av energisystemet, de er med på å fremme konkurransekraften til norsk næringsliv og bidrar til omstilling i lavutslippssamfunnet. Som i fjor, kom det inn flest søknader innen energibruk. 24 søknader handler om energibruk i bygg, industri og transport. 15 søknader er innen fornybar energi som vind, vann, sol og geotermisk, mens 8 dekker kraftnett og energisystem. Blant søkerne finner vi en god blanding etablerte industriaktører som nå satser innen energiområdet og nye, mindre bedrifter.

Pilot-E
Det kom inn 11 søknader til Pilot-E, de fleste innen maritim transport. Forskningsrådet og Innovasjon Norge har satt av 100 mill. kroner til denne utlysningen. I tillegg har Enova og Gassnova fleksible rammer for å støtte Pilot-E-prosjekter.

Forskerprosjekter og kompetanseprosjekter
ENERGIX mottok 45 søknader til utlysningen om midler til FoU-prosjekter innen miljøvennlig energiforskning som var rettet mot forskningsmiljøer i UoH- og instituttsektoren.  

35 søknader til kompetanseprosjekter viser at det er et stort engasjement hos næringslivet og andre brukere for forskning på fornybar energi. Brukerinvolveringen er avgjørende for å sikre høy relevans i forskningen og for at forskningsresultater effektivt tas i bruk.

Årets utlysning av forskerprosjekter var avgrenset til temaområdene energipolitikk, økonomi og bærekraft og energimarked, og den var bare åpen for prosjekter som ut fra den aktuelle tematikken bør gjennomføres uten brukerinvolvering for å sikre troverdige forskningsresultater. Det kom inn ti søknader.

Videre prosess
Oktober: Så snart søknadene er registrert gjennomgår administrasjonen om det er prosjekter som har problemstillinger i grenseflaten mellom de ulike tematiske prioriteringene i Forskningsrådet. Dersom en søknad er aktuell for overføring til et annet program, blir søker kontaktet om det.

Parallelt med søknadsfordelingen begynner arbeidet med å finne eksperter som skal delta i evalueringen av søknadene. Hver søknad skal vurderes av 3-4 personer i henhold til et eget sett med faste kriterier.

November: De fleste søknadene behandles av panel der ekspertene sitter sammen og diskuterer seg fram til en felles vurdering av søknaden. Administrasjonen vurderer så tilleggskriterier. 

Desember/januar: Forslag til konklusjon for hvert prosjekt utarbeides og det gjennomføres porteføljeanalyser. Det endelige vedtaket om innovasjonsprosjekter, kompetanseprosjekter og forskerprosjekter fattes av programstyret for ENERGIX 16. januar 2019, og resultatet vil bli offentliggjort etter dette møtet. I midten av desember fatter Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Gassnova og Enova sine vedtak om Pilot-E. Hvilke prosjekter som får støtte offentliggjøres før jul.

 

Skrevet av:
Elisabeth Skjønsberg Rådgiver +47 22 03 71 83 els@forskningsradet.no
Publisert:
25.10.2018
Sist oppdatert:
04.02.2019