Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

FME MIDTVEISEVALUERING

Alle åtte FME-er får fortsette

Hovedstyret i Forskningsrådet har vurdert midtveisevalueringen av de åtte første FME-ene og konkludert med at alle får fortsette i tre år til. Men enkelte av dem må forbedre seg på flere punkter.

Forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME) ble sikret støtte i fem pluss tre år da de ble etablert i 2009. En internasjonal evaluering av hvert enkelt senter etter fire år dannet grunnlaget for Forskningsrådets vurdering av om det enkelte senter skal få støtte i nye tre år eller om senteret må avvikle etter fem år.

Vi er veldig glad for at alle FME-ene blir med videre. Men det er viktig at sentrene følger opp anbefalingene i evalueringsrapporten, sier koordinator for FME-ene i Forskningsrådet, Tone Ibenholt.

Hovedstyret har delt inn FME-ene i tre grupper.

Får fortsette som før

Forskningsrådet vil inngå kontrakt for en ny treårsperiode uten krav om tiltak som følge av evalueringen, med følgende sentre:

  • NOWITECH - Norwegian Research Centre for Offshore Wind Technology
  • ZEB - the Research Centre on Zero Emission Buildings 
  • CEDREN - Centre for Environmental Design of Renewable Energy

Må gjøre tiltak

For følgende fire sentre skal Forskningsrådet godkjenne plan for oppfølging av anbefalinger om endringstiltak før kontrakt inngås for ny treårsperiode: 

  • BIGCCS - International CCS Centre
  • CenBio - Bioenergy Innovation Centre
  • NORCOWE - Norwegian Centre for Offshore Wind Energy
  • SUCCESS - Subsurface CO2 Storage – Critical Elements and Superior Strategy

Vertsinstitusjonene/sentrene må legge fram planer for oppfølging av anbefalingene innen 1. oktober 2013.

Må redusere aktiviteten

Følgende senter videreføres for siste treårsperiode med redusert budsjett:

  • The Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology

Forskningsrådets vurdering er at senteret holder høy forskningsmessig kvalitet og er godt organisert, men senteret har mistet mange partnere som følge av den turbulente situasjonen i solcelleindustrien, og har ikke brukerfinansiering som tilfredsstiller kravet til FME. Vertsinstitusjonen/senteret må derfor legge fram en revidert plan for videreføring av senteret, inkludert oppfølging av anbefalinger, innen 1. oktober 2013.

Foto: Forskningsrådet Tone Ibenholt i Forskningsrådet følger opp utviklingen av FME-ene. (Foto: Forskningsrådet)

Bakgrunn

De åtte første forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME) ble utpekt av Hovedstyret i februar 2009 og startet sin virksomhet i løpet av 2009 og 2010; det siste senteret startet opp våren 2010.

Forskningsrådets årlige bevilgning til det enkelte senter ligger mellom 10 og 20 millioner kroner.

FME-ordningen forutsetter at sentrene evalueres i regi av Norges forskningsråd tre til fire år etter oppstart, det vil si høsten 2012/våren 2013. Evalueringen danner utgangspunkt for en beslutning om videreføring av det enkelte senter i en samlet åtteårs periode, eller avvikling etter fem år. I tillegg til evalueringen, skal Norges forskningsråd foreta en bedømmelse av de administrative forhold ved hvert senter.
 

Skrevet av:
Claude R Olsen
Publisert:
17.06.2013
Sist oppdatert:
03.10.2018