Gå direkte til innhold

Nyheter

75 bedrifter i 25 konsortier søker finansiering fra PILOT-E

Det er hard konkurranse mellom aktørene i næringslivet for å få midler fra PILOT-E for å jobbe med løsninger for utslippsfri transport på land og fremtidens digitaliserte energisystem.
Dato: 12.10.2017

Rekordstor interesse fra næringslivet for energiforskningsprosjekter

ENERGIX-programmet har mottatt 72 søknader fra næringslivet til årets utlysning av innovasjonsprosjekter innen energiforskning, flere enn noen gang tidligere.
Dato: 12.10.2017

Inviterer forfattere til FNs klimapanels sjette hovedrapport

Miljødirektoratet inviterer forskere og andre eksperter i Norge til å melde sin interesse for å bidra som forfattere til Klimapanelets sjette hovedrapport. Fristen er innen søndag 22.oktober 2017.
Dato: 09.10.2017

132 nye søknader til ENERGIX

ENERGIX-programmet mottok 132 søknader til utlysningen om midler til FoU-prosjekter innen miljøvennlig energiforskning 6. september.
Dato: 11.09.2017

Norge og India skal samarbeide om bioøkonomiforskning

Forskningsrådet lyser nå ut 30 mill. kroner til norsk-indisk forskningssamarbeid innenfor bioøkonomi. Målet er kunnskap for bedre ressursutnyttelse, og å styrke samarbeidet mellom forskere og næringsliv i de to landene.
Dato: 11.09.2017

Støtte til forskning for å utnytte restråstoff

Restråstoff betraktes ofte som avfall. Det vil Forskningsrådet forandre på og lyser ut 50 millioner til forskning på videreforedling av biologisk restråstoff. Det skal lede til utvikling av nye produkter og prosesser basert på råvarer som ellers ville blitt kastet.
Dato: 16.06.2017

Ny utlysning fra PILOT-E

Den første utlysningen fra PILOT-E høsten 2016 ble møtt med overveldende respons. Nå kan prosjekter innen utslippsfri transport på land og løsninger i fremtidens digitaliserte energisystem få samme mulighet.
Dato: 31.05.2017

Hvor fort går energiomstillingen?

På Energiforskningskonferansen 23. mai vil den britiske forretningsmannen, The Guardian-spaltisten og energieksperten Chris Goodall gi oss det britiske perspektivet på den store energirevolusjonen vi er midt inne i.
Dato: 11.05.2017

Et stort løft for forskning og innovasjon for lavutslipp

Forskning og kunnskap er avgjørende for at Norge skal nå klimamålene for 2030. Med storsatsingen Lavutslipp 2030 lyser Forskningsrådet nå ut 355 mill. kroner til forskning og innovasjon innenfor transport og jordbruk.
Dato: 07.06.2017

ENERGIX er et program med stor tillit og anseelse hos brukerne

ENERGIX oppfattes som veldrevet, relevant og ambisiøst når det gjelder strategiske mål, viser en underveisevaluering. I programmets årsrapport kan du lese mer om dette og annet som skjedde ifjor.
Dato: 09.05.2017

Stor utlysning til nye prosjekter for miljøvennlig energi

ENERGIX lyser ut 500 millioner kroner til nye prosjekter med oppstart i 2018. Søknadsfristen er 6. september for forskningsmiljøene og 11. oktober for næringslivet.
Dato: 08.05.2017

Utkast til ny programplan for ENERGIX – kom med innspill

På Forskningsrådets Energiforskningskonferanse 23. mai åpner vi i en egen parallellsesjon der publikum kan komme med innspill.
Dato: 04.05.2017

Ny forskning skal gi kunnskap for bærekraftig byutvikling

Forskningsrådets nye initiativ BYFORSK deler ut 70 millioner til seks nye, tverrfaglige byprosjekter.
Dato: 25.04.2017

Ny Idélab: "Industri 4.0 på norsk"

Forskningsrådets neste Idélab går av stabelen i juni og vil handle om digitalisering av industrien. 25 håndplukkede eksperter og brukere samles i tre dager.
Dato: 19.05.2017

Senter for næringsrettet energiforskning åpnet i Singapore

En kick-off i slutten av februar markerte starten for et virtuelt kunnskaps- og samarbeidssenter for norsk forskning og innovasjon i Asia innenfor energisektoren.
Dato: 08.03.2017