Gå direkte til innhold

Nyheter

Gi innspill til ny PILOT-E-utlysning

PILOT-E lyser ut 100 millioner kroner til fremtidens klimanøytrale industri og miljøvennlig maritim transport. Vi inviterer bransjeaktørene til dialog om innretningen på utlysningen slik at PILOT-E kan bidra til å forsere og stimulere næringenes ambisjoner for miljøvennlige energiløsninger.
Dato: 25.04.2018

Nye utlysninger rettet mot miljøvennlig energi

Forskningsrådets ENERGIX-program lyser ut 450 mill. kroner til prosjekter som kan gi ny kunnskap om og løsninger for miljøvennlig energi og bærekraftig utvikling av hele energisystemet. En stor del av potten er satt av til næringslivets egne prosjekter og prosjekter i forskningsmiljøene som skal bygge næringsrelevant kunnskap.
Dato: 24.04.2018

Syv skisser til senter for samfunnsvitenskapelig energiforskning

Syv ulike konsortier har sendt inn skisser til fristen som var første trinn i søknadsprosessen om å bli nytt Forskningssenter for samfunnsvitenskapelig energiforskning (FME Samfunn).
Dato: 17.04.2018

100 millioner til bioøkonomiforskning

Forskningsrådet inviterer til nye forskerprosjekter som belyser biologiske, teknologiske eller samfunnsmessige problemstillinger på tvers av bioøkonomiske verdikjeder. Utlysningen har obligatorisk skisse med frist 2. mai.
Dato: 23.03.2018

Vedtatt fire Nye konsepter-prosjekter

ENERGIX har vedtatt å støtte fire nye prosjekter som gjennom nytenkende forskning kan ha reell betydning for energifeltet eller energiforskningen.
Dato: 09.03.2018

Store muligheter for næringsliv og forskere i lavutslippssatsing

20 nye forskningsprosjekter starter i disse dager opp i satsingen Lavutslipp 2030. Nå publiseres nye utlysninger slik at enda flere kan bidra i satsingen på lavutslipp innenfor temaene klimapolitikk, energi og jordbruk.
Dato: 22.03.2018

Planlagte ENERGIX-utlysninger i 2018

Planleggingen av ENERGIX-utlysninger i 2018 er godt i gang. Dette er oppdatert informasjon som kan være nyttig for deg som planlegger å søke.
Dato: 16.04.2018

Ny arrangementsstøtte innenfor energi, bioressurser, klima og miljø

Sju forskningsprogrammer har gått sammen om en ny utlysning av arrangementsstøtte. Utlysningen er uten frist, og den erstatter arrangementsstøtten som hvert enkelt program har hatt tidligere.
Dato: 21.02.2018

Norge kan posisjonere seg gjennom forskning til gode løsninger på klimautfordringene

På oppdrag fra Forskningsrådet har Menon Economics og inFuture gjennomført en fremtidsanalyse av markedsmulighetene knyttet til klimautfordringer, et av tre tema som ble valgt ut for en slik analyse i 2017.
Dato: 06.02.2018

Utlysning om bærekraftige byer ute nå

JPI Urban Europe lyser sammen med kinesiske National Natural Science Foundation (NSFC) ut midler til tverrfaglig byforskning.
Dato: 26.02.2018

Mission Innovation-rapport om kunstig intelligens i materialforskning

Rapporten vil bli lansert fra Mexico City torsdag 25.januar, kl. 1700 norsk tid. Følg livestreamen for å bli oppdatert på hvordan verdens ledende forskningsnasjoner vil skape en raskere utvikling av nye materialer til energibruk med nye, digitale verktøy.
Dato: 25.01.2018

Ny utlysning av samfunnsvitenskapelige FME-er

Forskningsrådet lyser ut midler til nye sentre innenfor samfunnsvitenskapelig energiforskning.
Dato: 01.02.2018

Europa og Kina samarbeider om byforskning

JPI Urban Europe og National Natural Science Foundation of China (NSFC) lyser sammen ut forskningsmidler til kinesisk-europeiske konsortier som skal forske for bærekraftige byer som er gode å bo i.
Dato: 22.01.2018

God uttelling for Norge i CONCERT-Japan

Det europeiske nettverket for samarbeid med Japan EIG Concert-Japan (tidligere ERA-Net Concert-Japan) gjennomførte sin fjerde felles utlysning med frist 14. juli 2017. Tema for utlysningen var “Efficient Energy Storage and Distribution”. Norske institusjoner deltar i tre av de fem prosjektene som blir finansiert. To av prosjektene har norsk koordinator.
Dato: 02.01.2018

Nye PILOT-E prosjekter skal lede Norge inn i energi- og transportfremtiden

Etter hard konkurranse mottar ni prosjekter ledet av næringslivet i dag 117 millioner kroner for å utvikle løsninger for utslippsfri transport på land og fremtidens digitaliserte energisystem.
Dato: 31.01.2018