Gå direkte til innhold

ENERGIX-programmet støtter forskning på fornybar energi, effektiv energibruk, energisystem og energipolitikk. Det er et viktig virkemiddel i implementeringen av den nasjonale FoU-strategien Energi21 og andre energipolitiske mål. ENERGIX etterfølger RENERGI-programmet.

Nyheter

 • Ny utlysning fra PILOT-E

  Den første utlysningen fra PILOT-E høsten 2016 ble møtt med overveldende respons. Nå kan prosjekter innen utslippsfri transport på land og løsninger i fremtidens digitaliserte energisystem få samme mulighet.

 • Lavutslipp 2030

  Et stort løft for forskning og innovasjon for lavutslipp

  Forskning og kunnskap er avgjørende for at Norge skal nå klimamålene for 2030. Med storsatsingen Lavutslipp 2030 lyser Forskningsrådet nå ut 355 mill. kroner til forskning og innovasjon innenfor transport og jordbruk.

 • Stor utlysning til nye prosjekter for miljøvennlig energi

  ENERGIX lyser ut 500 millioner kroner til nye prosjekter med oppstart i 2018. Søknadsfristen er 6. september for forskningsmiljøene og 11. oktober for næringslivet.

Flere nyheter

Kalender

Se hele kalenderen

Programmets prosjekter

ENERGIX har bevilget 1,80 mrd kroner til 597 prosjekter i programperioden

Se prosjektoversikten Se statistikken