Gå direkte til innhold

ENERGIX-programmet støtter forskning på fornybar energi, effektiv energibruk, energisystem og energipolitikk. Det er et viktig virkemiddel i implementeringen av den nasjonale FoU-strategien Energi21 og andre energipolitiske mål. ENERGIX etterfølger RENERGI-programmet.

Nyheter

 • Gi innspill til ny PILOT-E-utlysning

  PILOT-E lyser ut 100 millioner kroner til fremtidens klimanøytrale industri og miljøvennlig maritim transport. Vi inviterer bransjeaktørene til dialog om innretningen på utlysningen slik at PILOT-E kan bidra til å forsere og stimulere næringenes ambisjoner for miljøvennlige energiløsninger.

 • Nye utlysninger rettet mot miljøvennlig energi

  Forskningsrådets ENERGIX-program lyser ut 450 mill. kroner til prosjekter som kan gi ny kunnskap om og løsninger for miljøvennlig energi og bærekraftig utvikling av hele energisystemet.

 • Syv skisser til senter for samfunnsvitenskapelig energiforskning

  Syv ulike konsortier har sendt inn skisser til fristen som var første trinn i søknadsprosessen om å bli nytt Forskningssenter for samfunnsvitenskapelig energiforskning (FME Samfunn).

Flere nyheter

Kalender

 • 30.05.18 - 30.05.18

  Kom på Energiforskningskonferansen 30. mai

  Forskningsrådet inviterer til årets viktigste konferanse om forskning på miljøvennlig energi. Kom og bli oppdatert på forskningsfronten innen miljøvennlig energi og utviklingen av lavutslippssamfunnet.

 • 27.08.18 - 30.08.18

  ONS Innovation Park 2018

  18 bedrifter er nå klare til å vise fram sine sterke, innovative teknologier under årets ONS. Du treffer bedriftene og Forskningsrådet på ONS Innovation Park.