Gå direkte til innhold

ENERGIX-programmet støtter forskning på fornybar energi, effektiv energibruk, energisystem og energipolitikk. Det er et viktig virkemiddel i implementeringen av den nasjonale FoU-strategien Energi21 og andre energipolitiske mål. ENERGIX etterfølger RENERGI-programmet.

Nyheter

 • Utlysningen fra PILOT-E er publisert

  PILOT-E lyser ut 100 millioner kroner til fremtidens klimanøytrale industri og miljøvennlig maritim transport. Søknadsfristen er 10. oktober.

 • Nye utlysninger rettet mot miljøvennlig energi

  Forskningsrådets ENERGIX-program lyser ut 450 mill. kroner til prosjekter som kan gi ny kunnskap om og løsninger for miljøvennlig energi og bærekraftig utvikling av hele energisystemet.

 • Fortsatt stort behov for satsing på energiforskning

  Landene i Mission Innovation ligger til nå ganske bra an til å nå målet om å doble sin FoU-innsats i løpet av en 5-årsperiode. Samtidig er utfordringene store for å klare målene i Paris-avtalen. Videre innsats på energiforskning må derfor ha høy prioritet.

Flere nyheter

Kalender

 • 30.05.18-30.05.18

  Energiforskningskonferansen 2018 - med presentasjoner

  Forskningsrådet invitererte til årets viktigste konferanse om forskning på miljøvennlig energi og oppdaterte på forskningsfronten innen miljøvennlig energi og utviklingen av lavutslippssamfunnet. Presentasjonene finner du nedenfor.

Se hele kalenderen