Gå direkte til innhold

Fornybar energi

Fonybar energi

Bærekraftig produksjon av fornybar energi er bærebjelken i det norske energisystemet.

Forskning på dette området skal derfor bidra til å øke utnyttelsen av de fornybare energiressursene i Norge på en bærekraftig måte der hensyn til naturmiljø og forsyningssikkerhet ivaretas, samt bidra til industriell utvikling på de områdene der norske aktører har komparative fortrinn.

 

 

 

 

Harald Rikheim, Spesialrådgiver

Telefon:
+47 48 22 86 36
E-post:
hri@forskningsradet.no
Arbeidssted:
Norges forskningsråd
Merknader:
Ansvar: Fornybar energi
Visittkort:
Last ned

Trond Inge Westgaard, Seniorrådgiver

Telefon:
+47 91 13 23 99
E-post:
tiw@forskningsradet.no
Arbeidssted:
Norges forskningsråd
Merknader:
Ansvar: Fornybar energi, sol
Visittkort:
Last ned
Publisert:
02.11.2012