Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Fakta om Lavutslipp 2030

Målet med Lavutslipp 2030 er at forskning og innovasjon skal bidra at Norges klimamål for 2030 og 2050 nås.

Aktuelle nyheter: 
 
Resultat av KLIMAFORSKs utlysning 2018: Historisk stort prosjekt vil bidra til mer treffsikker klimapolitikk
Rapport om effekter av energiforskningen: Ny studie dokumenterer at energiforskningen bidrar til betydelige økonomiske effekter, reduksjon i klimagassutslipp og energibruk
Resultat av Pilot-E utlysningen 2018: Disse skal lede Norge til fremtidens utslippsfrie transport og industri

Utlysninger 2019:

- KLIMAFORSK 2019: Omstilling til lavutslippssamfunnet
- ENERGIX 2019: informasjon kommer senere.
- BIONÆR 2019: informasjon kommer senere.
Om Lavutslipp 2030
I Lavutslipp 2030 skal forskning og innovasjon gi kunnskap, systemer, teknologier og løsninger som fører til raske og varige utslippskutt generelt og i ikke-kvotepliktig sektor spesielt. Satsingen kobler næringsliv og forskning tettere slik at de sammen kan få fart på omstillingen.

Lavutslipp 2030 består av en rekke utlysinger i flere av Forskningsrådets programmer: Stort program for klima (KLIMAFORSK), Stort program for energi (ENERGIX), Bærekraftig verdiskaping i mat- og biobaserte næringer (BIONÆR) og Transport 2025 (TRANSPORT). Flere programmer kan komme til.

Satsingen startet i 2017. I statsbudsjettet for 2018 er det bevilget 87,35 mill. kroner til satsingen, og de involverte programmene kan øke utlysningene.

Bakgrunn:
Satsingen er blant annet svar på behov som kom fram i rapporten Forskning for lavutslipp og bidrag til grønn konkurransekraft fra 2016. En av konklusjonene er at det er stort behov for forskning og utvikling innenfor jordbruk og transport for å bidra til å nå klimamålene for 2030 og 2050.

Ikke-kvotepliktig sektor:
Norge deltar i det europeiske kvotesystemet. Fra 1. januar 2021 vil Norge og EU også samarbeide om å redusere ikke-kvotepliktige utslipp, det vil i hovedsak si utslipp fra transport, jordbruk, bygg og avfall, men også deler av industrien.

Kontaktpersoner

Satsingen: Rune Vistad og Brita Slettemark

KLIMAFORSK: Brita Slettemark og Rune Vistad
BIONÆR: Thorbjørn Gilberg
ENERGIX: Katrine Wyller

Les mer: Et stort løft for forskning og innovasjon for lavutslipp

(Foto: Sverre Jarild)

Publisert:
11.01.2018
Sist oppdatert:
11.02.2019