Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Om forskningsentre for miljøvennlig energi

Forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME) er en konsentrert og langsiktig satsing innenfor forskning på fornybar energi, energieffektivisering, CO2-håndtering og samfunnsvitenskap. Forskningen skal skje i et tett samarbeid mellom forskningsmiljøer, næringsliv og forvaltning. FME skal utvikle kompetanse på et høyt internasjonalt nivå. Internasjonalt samarbeid og forskerutdanning er viktige oppgaver for sentrene.

Hovedkriteriet for å velge ut sentre er potensial for innovasjon og verdiskaping. Vitenskapelig kvalitet i forskningen må ligge på høyt internasjonalt nivå. Ordningen forutsetter samfinansiering mellom forskningsmiljøer, brukerpartnere og Forskningsrådet. Brukerpartnere skal delta aktivt i senterets styring, finansiering og forskning. Sentrene er etablert for en periode på inntil åtte år (5 + 3). En midtveisevaluering vil avgjøre om senteret skal videreføres etter fem år.

plakett De første åtte FME-ene ble utpekt 4. februar 2009. Sentrene har i all hovedsak en teknologisk innretting. De startet opp i løpet av 2009, ble midtveisevaluert i 2013 og avsluttes i 2017.

15. februar 2011 fikk tre nye sentre status som FME. Disse sentrene har en samfunnsvitenskapelig tilnærming til de energipolitiske utfordringene. De skal blant annet studere samspillet mellom teknologi og samfunn.

26. mai 2016 ble åtte nye teknologisk rettede FME-er utpekt. Disse tar over for de som startet opp i 2009.

Nedenfor er det lenker til omtale av sentrene i Forskningsrådets prosjektbank og til sentrenes egne hjemmesider.

Teknologiske FME-er utpekt i 2016

CO2-håndtering 

Norwegian CCS Research Centre - NCCS
NCCS hjemmeside:
www.sintef.no/nccs

Vannkraft
Norwegian Research Centre for Hydropower Technology - HydroCen
HydroCen hjemmeside:
www.ntnu.no/hydrocen

Biodrivstoff
Norwegian Centre for Sustainable Bio-based Fuel and Energy – Bio4Fuels 
Bio4Fuels hjemmeside:
www.nmbu.no/en/services/centers/bio4fuels

Energisystem
Centre for intelligent electricity distribution - CINELDI
CINELDIs hjemmeside:
www.sintef.no/cineldi

Energieffektivisering i industrien 
Centre for an Energy Efficient and Competitive Industry for the Future - HighEFF
HighEFFs hjemmeside:
www.sintef.no/projectweb/higheff/

Solcelleteknologi 
Research Centre for Sustainable Solar Cell Technology
SuSolTechs hjemmeside:
www.susoltech.no

Nullutslippstransport 
Mobility Zero Emission Energy Systems - MoZEES
MoZEES hjemmeside: www.mozees.no

Nullutslipps nabolag 
The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities – ZEN Centre
ZEN hjemmeside: www.fmezen.no


Samfunnsvitenskapelige FME-er startet i 2011
 

Centre for Sustainable Energy Studies (CenSES)
CenSES hjemmeside:
www.ntnu.no/censes

Strategic Challenges in International Climate and Energy Policy (CICEP)
CICEP hjemmeside:
www.cicep.no/

Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE)
CREE hjemmeside:
www.cree.uio.no/


Teknologiske FME-er startet i 2009 (avsluttet 2017)

CO2-håndtering 

BIGCCS Centre – International CCS Research Centre

Energisystem
Centre for Environmental Design of Renewable Energy (CEDREN)

Bioenergi

Bioenergy Innovation Centre (CenBio)

Offshore vind
Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE)

Norwegian Research Centre for Offshore Wind Technology (NOWITECH)

Solceller
The Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology

CO2
SUbsurface CO2 storage – Critical Elements and Superior Strategy (SUCCESS)

Energibruk
The Research Centre on Zero Emission Buildings – ZEB

 

Publisert:
11.02.2009
Sist oppdatert:
06.06.2018