Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

70 treff
28.02.19

Energiforskningskonferansen 2019

Energiforskningskonferansen 2019 arrangeres den 21. mai på Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo. Vi presenterer ferske forskningsresultater og industriens perspektiver på hvordan vi skaper morgendagens miljøvennlige energisystem.
28.02.19

Nå kan du få presentere PhD-en din på Energiforskningskonferansen og vinne 25 000 kroner

På årets Energiforskningskonferanse 21. mai ønsker vi å få presentert noe av det spennende arbeidet som PhD-kandidater gjør i våre prosjekter. Vi inviterer derfor til en formidlingskonkurranse, der du har mulighet til å vinne et reisestipend på 25 000 kroner.
17.01.19

Energiforskning gir store gevinster for samfunnet

En sterk satsing på energiforskning har vært lønnsomt for samfunnet og bidratt til betydelig verdiskaping. Dette er hovedfunn i en ny rapport som olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg mottok fredag.
31.07.18

Mission Innovation Champions - er du en av dem?

Et nytt initiativ feirer innovative personer som setter fart i revolusjonen for utslippsfri energiproduksjon! Meld fra innen 10. september
10.04.18

Syv skisser til senter for samfunnsvitenskapelig energiforskning

Syv ulike konsortier har sendt inn skisser til fristen som var første trinn i søknadsprosessen om å bli nytt Forskningssenter for samfunnsvitenskapelig energiforskning (FME Samfunn).
22.01.18

Ny utlysning av samfunnsvitenskapelige FME-er

Forskningsrådet lyser ut midler til nye sentre innenfor samfunnsvitenskapelig energiforskning.
30.05.17

De åtte første FME-ene er i avslutningsfasen

Forskningsrådet har avholdt avslutningskonferanse for de teknologiske FME-ene som startet i 2009. Se presentasjonene.
02.05.17

Åtte nye FME-er det viktigste som skjedde i 2016

Tildelingen av åtte nye forskningssentre for miljøvennlig energi og mye annet som skjedde i 2016, kan du lese om i FMEs årsrapport.
29.11.16

Forskningsrådet får sentral rolle i sektorovergripende bioøkonomistrategi

Hele ti departementer har vært med å utforme bioøkonomistrategien som ble lagt fram av regjeringen på tirsdag. Strategien legger stor vekt på samarbeid på tvers av sektorer, næringer og fagområder. Betydningen av forskning blir framhevet, og Forskningsrådet, Siva og Innovasjon Norge får konkrete oppgaver for å iverksette strategien.
03.11.16

Smakebiter fra FME-enes sluttkonferanser

De åtte første FME-ene er nå inne i sin avsluttende fase. Alle sentrene vil ha avslutningsarrangementer der forskningen oppsummeres og brukerne av sentrene beskriver sine erfaringer med å være partner i et FME
29.09.16

Pressemelding (NTNU): ZEB-konferansen 2017: Nullutslippsbygg – vi får det til!

Den aller siste ZEB-konferansen arrangeres i Trondheim i januar. Møt opp, og bli oppdatert på det siste innen nullutslippsbygg.
13.09.16

Tre unge norske forskere får ERC-finansiering

Tre forskere ved norske institusjoner får flere millioner kroner hver fra Det europeiske forskningsrådet ERCs Starting Grant.
24.08.16

Hvilke bedrifter jobber med miljøvennlig energi i Norge?

Forskningsrådet arbeider målrettet for å mobilisere næringslivet til økt FoU-innsats. Som en del av dette arbeidet har Forskningsrådet nå laget en oversikt over nærmere 1800 norske bedrifter som jobber med miljøvennlig energi, for å få et innblikk i hvem de er og deres holdning til forskning.
26.05.16

PILOT-E skal gi 70 millioner til klimavennlig sjøtransport

PILOT-E er en ny støtteordning skal sette fart på utviklingen av miljøvennlig energiteknologi. 70 millioner kroner skal gå til klimavennlige skip.
25.05.16

Norge får åtte nye forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)

Forskningsrådet har tildelt åtte nye forskningssentre for miljøvennlig energi. De nye sentrene er sikret en årlig bevilgning på 15–25 millioner kroner i opptil åtte år.
13.04.16

Velkommen til bymøte på Gardermoen!

Deltakerne får nyttig informasjon om utlysningen og sjansen til å møte potensielle samarbeidspartnere.
17.02.16

Følg byforskningen

Forskningsrådet satser på forskning for framtidens byer. Abonnér på nyheterbrev for å se hva som skjer fremover.
02.12.15

Kunnskap kutter utslippene

Forskning er en viktig forutsetning for lavutslippssamfunnet. Derfor prioriterer Forskningsrådet feltet høyt og finansierer i dag lavutslippsforskning for over 1,2 milliarder kroner.
29.11.15

Fremtidens byer skal bygges på kunnskap

Byenes befolkning øker, og i takt med dem utfordringene. Men de rette grepene kan snu dem til muligheter. Derfor styrker Forskningsrådet nå byforskningen.
19.10.15

ZEB: Dialogmøtet mellom byggnæringen og regjeringens ekspertutvalg

09.10.15

Mer midler til FME i statsbudsjettet

Det er foreslått en økning på 40 millioner kroner til de nye Forskningssentrene for miljøvennlig energi som etter planen skal starte opp i 2016.
13.04.15

Verdensledende på aluminiumsforskning

Selv om Hydro har tung intern FoU-kompetanse og høy aktivitet, er selskapet aktiv deltaker i en rekke Forskningsråd-støttede prosjekter. – Skal du overleve som aluminiumsselskap er du helt avhengig av å ligge i teknologiledelsen. Det klarer vi ikke uten å samarbeide med ledende akademiske miljøer, sier teknologidirektør Hans Erik Vatne.
07.04.15

26 FME-skisser sendt inn i søknadsprosessen for nye sentere

Det er stor interesse for den nye utlysningen av Forskningssentre for miljøvennlig energi, og et stort antall skisser har blitt sendt inn i søknadsprosessens første trinn.
28.01.15

Velg dine partnere med omhu

Halden er sentrum for utvikling av kraftbørser og smarte energimarkeder. Forslaget om et prosjekt for å utvikle fremtidens europeiske kraftmarked var så overbevisende at klyngen av smartenergibedrifter får over 35 millioner kroner i støtte fra EU.
23.01.15

Aerodynamikk for vindturbiner

I offshore vindparker er energien vi høster knyttet til værsystemene som kommer innover vindparken. Samtidig er vår evne til å høste av denne energien knyttet til optimal utforming av rotorblader. Mellom de største og minste lengdeskalaene er det en faktor av størrelsesorden 10^7. Hvordan håndterer vi det?
16.12.14

Nå lyses det ut nye Forskningssentre for miljøvennlig energi

FME-ordningen er med sin langsiktighet og størrelse et viktig virkemiddel i energiforskningen. Norges forskningsråd har vedtatt å gjennomføre en ny FME-utlysning med sikte på oppstart av nye sentre i løpet av annet halvår 2016.
24.11.14

CenSES årskonferanse 2014 i Oslo 4. og 5. desember

Velkommen til CenSES' årlige konferanse 4.-5. desember 2014 på Scandic Edderkoppen i Oslo. Arrangementet som går over to dager kan by på en lang rekke spennede presentasjoner som omhandler ny og relevant forskning fra CenSES.
24.09.14

Ny bok om naturressursenes økonomi

To av forskerne innen CREE har medvirket til en bok om bruk og forvaltning av Norges naturressurser i et samfunnsøkonomisk perspektiv.
24.09.14

Mulig med både vindkraft og havørn

Espen Lie Dahl har tatt doktorgrad på hvordan vindkraft påvirker havørn på Smøla. Arbeidet gir nyttig kunnskap for framtidige vindkraftutbygginger.
17.09.14

På jakt etter den optimale traseen for kraftledninger

En nyutviklet metode kan bidra til økt effektivitet og færre konflikter når nye kraftledninger skal bygges, skriver CEDREN på sine sider.