Gå direkte til innhold

Pressemelding (NTNU): ZEB-konferansen 2017: Nullutslippsbygg – vi får det til!

Den aller siste ZEB-konferansen arrangeres i Trondheim i januar. Møt opp, og bli oppdatert på det siste innen nullutslippsbygg.

Bildet viser Powerhouse Brattørkaia, ett av ni ZEB-pilotbygg. Ill.: Snøhetta, Mir Arkitekter

Forskningsperioden til forskningssenteret Zero Emission Buildings (ZEB) går mot slutten. I løpet av de siste årene har partnerne i senteret utviklet kunnskap og løsninger for fremtidens bygningsstandard; nullutslippsbygg. Noen av de mest nytenkende aktørene i norsk byggenæring har vært med på å utvikle alt fra nye materialer til store pilotbygg.

– ZEB har gjennom åtte år demonstrert store miljø- og samfunnsøkonomiske muligheter knyttet til fremtidens nullutslippsbygg. Store og seriøse aktører har fulgt opp med pilotbygg som bryter barrierer og viser vei mot et grønnere samfunn, sier styrerepresentant i ZEB og direktør i Skanska Teknikk, Rune Stene.

Viser fram hovedresultater

ZEB-konferansen 2017, som finner sted i Trondheim 19. januar, vil vise frem noen av senterets hovedresultater, og foreslå hvor veien bør gå videre. 

– Delta på konferansen for å se hvordan forskning og innovasjon i byggenæringen har bidratt til å utvikle en ny bygningsstandard – nullutslippsbygg. Alt fra nye isolasjonsmaterialer til store pilotbygg vil presenteres, sier leder i ZEB, Arild Gustavsen. 

– Konferansen vil være nyttig for alle som skal være med på å realisere bygninger med høye miljøambisjoner, sier ZEB koordinator Ruth Woods.

Følgende temaer vil bli diskutert på konferansen: 

  • Avanserte materialteknologier
  • Energieffektive og klimatilpassede bygningskonstruksjoner
  • Energiforsyning og tekniske installasjoner
  • Bruk, drift og implementering
  • Pilotbyggene i ZEB
  • Ringvirkninger av ZEB

Paneldebatt

Etter foredragene bli det paneldebatt (refleksjon over ZEB og veien videre). Deltakere er Harald Nicolaisen (Statsbygg), Tine Heggli (Snøhetta), Kim Robert Lisø (Skanska), Anne Grete Hestnes (NTNU), Hanne Rønneberg (SINTEF Byggforsk), Inger Andresen (NTNU), Øyvind Mork (Asplan Viak). 

Tid: 19. januar 2017, kl. 09:30–17:30

Sted: Scandic Nidelven, Trondheim

Les mer og meld deg på her

FAKTA om ZEB

ZEB (The Research Centre on Zero Emission Buildings) er ett av 8 nasjonale forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) etablert av Norges forskningsråd som startet opp i 2009. ZEB er finansiert av Forskningsrådet og 25 partnere fra byggeindustrien og offentlige virksomheter. Hovedmålet for ZEB er å utvikle konkurransedyktige produkter og løsninger for eksisterende og nye bygninger, som vil føre til markedsgjennombrudd for nullutslippsbygninger. Fakultet for arkitektur og billedkunst ved NTNU er vert for senteret, og leder det i samarbeid med SINTEF Byggforsk. 

Vedlegg

Vedlagt denne pressemeldingen er bildefiler til redaksjonell bruk vedrørende denne saken. Ill.: Snøhetta, Mir Arkitekter

Dette er NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, lærerutdanning, arkitektur og kunstfag. NTNU sin visjon er: Kunnskap for en bedre verden.

Dette er SINTEF 

SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon, med internasjonalt ledende kompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap, helse og samfunnsvitenskap. SINTEF sin visjon er: Teknologi for et bedre samfunn.

Kontakt

ZEB koordinator, seniorforsker Ruth Woods (ZEB/SINTEF Byggforsk) 

Leder ZEB, professor Arild Gustavsen (ZEB/NTNU)

 

 
 
Skrevet av:
Publisert:
29.09.2016
Sist oppdatert:
30.09.2016