Gå direkte til innhold

Åtte nye FME-er det viktigste som skjedde i 2016

Tildelingen av åtte nye forskningssentre for miljøvennlig energi og mye annet som skjedde i 2016, kan du lese om i FMEs årsrapport.

2016 i korte trekk

De nye sentrene vil få en årlig bevilgning fra Forskningsrådet på mellom 15–25 mill. kroner i inntil åtte år. De gir god tematisk balanse mellom sentre på nye områder, eksempelvis vannkraft, energisystem og energibruk i industrien, og en videreføring og videreutvikling av sentre fra første FME-runde, som solcelleteknologi og CO2-håndtering.

De åtte første FME-ene er i sluttfasen og tre sentre hadde sine sluttkonferanser i 2016. Inntrykket er at sentrene har nådd sine vitenskapelige mål og at brukerpartnerne har hatt god nytte av å delta i arbeidet. Gjennom samarbeidet mellom aktørene i FME-ene har energiforskningen i Norge fått en bedre og mer robust struktur. Et stort antall prosjekter, i hovedsak finansiert gjennom ENERGIX- og CLIMIT, er koplet opp mot sentrene. Det har også vært en betydelig oppgradering av laboratorier og vitenskapelig utstyr i tilknytning til sentrene.

Foreløpig kan resultatene fra sentrene oppsummeres på følgende måte:

FME-ene har

  • Vært aktive og synlige spydspisser innenfor sine tematiske områder
  • Etablert sterke nettverk mellom forskning og næringsliv
  • Gitt en bedre og mer robust struktur på norsk energiforskning
  • Bidratt til å styrke kapasitet og kvalitet i norsk energiforskning
  • Blitt viktige plattformer for internasjonalt samarbeid
  • Bidratt til å øke bevisstheten i hos bedrifter som deltar i sentrene om betydningen av forskning.

Eksempler på sentrale resultater fra to av sentrene:

Gjennom pilotbyggene i FME-et ZEB har samarbeidsformene innenfor byggebransjen blitt betydelig videreutviklet og senteret har vist at nullutslippsbygg er realiserbart, både innenfor nybygg og rehabilitering.  I FME-et innenfor solcelleteknologi (Solar United), har aktørene i bransjen samarbeidet og holdt forskningsaktiviteten oppe gjennom en uhyre krevende periode for bransjen. Forskningsaktiviteten er et viktig konkurransefortrinn for norske aktører når tidene nå blir bedre. Elkem Solar, som er partner i senteret, startet i 2016 opp produksjon av solceller i RECs tidligere lokaler på Herøya. En annen partner, Dynatec, fikk i 2016 Forskningsrådets innovasjonspris.

Les FMEs årsrapport 2016 i boksen til høyre.

Skrevet av:
Publisert:
02.05.2017
Sist oppdatert:
02.05.2017