Skip to content

13 FME-søknader

13 søknader ble sendt inn til utlysningen av nye Forskningssentre for miljøvennlig energi.

- Vi har fått inn en god blanding av søknader fra både miljøer som er involvert i de sentrene vi har i dag og nye miljøer. Et viktig aspekt av FME-ene er at næringslivet er med som brukerpartnere, og det ser ut til at mange fra næringslivet er med på søknadene og er engasjerte, sier Tone Ibenholt som er koordinator for FME-ene i Forskningsrådet.

Til sammen er det søkt om ca. 2,6 milliarder kroner. Rammen for tildelingen er 1,3 milliarder kroner.

Prosessen videre

Søknadene skal nå gjennom en omfattende vurderingsprosess der de blant annet skal vurderes av internasjonale fageksperter. Den endelige beslutningen og bevilgningen av midler til sentrene foretas av Hovedstyret for Norges forskningsråd.

De nye Forskningssentrene for miljøvennlig energi vil bli offentliggjort på Energiforskningskonferansen 26. mai.

Her er listen over søknadene som er sendt inn:

 

Prosjekttittel Prosjektansvarlig
Centre for Geothermal Energy Solutions Universitetet i Bergen
Norwegian CCS Research Centre - Industry-driven innovation for fast-track CCS deployment SINTEF ENERGI AS
Norwegian Research Centre for Hydropower Technology NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU)
ZeroMaritime - Development of Low and Zero Emission Technologies for Sustainable Maritime Transport CHRISTIAN MICHELSEN RESEARCH AS
Advancing Integrated Research to Enable Full-scale CCUS in Norway UNI RESEARCH AS
Centre for Energy Informatics UNIVERSITETET I STAVANGER
Norwegian Centre for Sustainable Bio-based Fuels and Energy NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET (NMBU)
Centre for intelligent electricity distribution (CINELDI) - to empower the future smart grid SINTEF ENERGI AS
Centre for an Energy Efficient and Competitive Industry for the Future SINTEF ENERGI AS
Research Centre for Sustainable Solar Cell Technology IFE
Centre for offshore wind energy research SINTEF ENERGI AS
Mobility Zero Emission Energy Systems IFE
The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities - ZEN Centre NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU)


 

 

Written by:
Kristoffer Robin Haug
Published:
26.11.2015
Last updated:
13.09.2016