Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Hva er DEMO 2000

Reelwell AS Reellwell AS blir støttet av Demo 2000. DEMO 2000 skal fremme langsiktig konkurransedyktighet i oljenæringen og fortsatt lønnsom og bærekraftig utvinning av ressursene på norsk sokkel.

DEMO 2000 har som formål å demonstrere og kvalifisere ny teknologi og nye systemer i nært samarbeid mellom leverandørindustrien, oljeselskaper og forskningsinstitutter. Demonstrasjon og kvalifisering skal gjøres under realistiske betingelser offshore eller ved relevante anlegg på land.

Programmet støtter oppstrøms olje- og gassvirksomhet og har fire tematiske prioriteringer:

  • Reduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljø
  • Leting og økt utvinning
  • Boring, komplettering og intervensjon
  • Produksjon, prosessering og transport

Programmet har tre tverrgående prioriterte områder som skal knyttes opp mot de fire temaområdene:

  • Reduksjon av klimagassutslipp og energieffektivisering
  • Digitalisering
  • Nordområdene

Programmet henvender seg til norske leverandørbedrifter og underleverandører som i samarbeid med oljeselskaper og/eller andre sluttbrukere har behov for å pilotere og demonstrere ny teknologi til bruk på norsk sokkel og for salg i internasjonale markeder. Det forutsettes at en vesentlig del av arbeidet med teknologien gjennomføres i Norge og sikrer norske arbeidsplasser. Selve piloteringen kan gjennomføres utenfor landets grenser.

Slik søker du om midler fra Forskningsrådet


 

Publisert:
23.06.2004
Sist oppdatert:
22.05.2018