Gå direkte til innhold

Hva er DEMO 2000

Reelwell AS Reellwell AS blir støttet av Demo 2000. DEMO 2000 er et teknologiprogram som har som formål å kvalifisere norsk teknologi primært til bruk på norsk sokkel og som kan bidra til økt teknologieksport fra Norge.

Programmet er finansiert av Olje- og energidepartementet og Utenriksdepartementets nordområdesatsing "Arktis 2030".

Bevilgninger fra DEMO2000 skal kvalifisere/pilotere ny teknologi som vil bidra til å redusere kostnader, øke effektiviteten og forbedre ytelsene på norsk sokkel.

Midlene skal bidra til å forsterke næringslivets egen satsning på å utvikle ny teknologi og gå til prosjekter med høy samfunnsøkonomisk nytte.

DEMO 2000 prioriterer pilotinstallasjoner innen fire hovedområder:

• Energieffektiv og miljøvennlig bærekraftig teknologi
• Leting og økt utvinning
• Kostnadseffektiv boring og intervensjon
• Fremtidens teknologi for produksjon, prosessering og transport.

DEMO 2000 har tildelt rundt 250 forskjellige prosjekter midler for nær 750 millioner kroner i løpet av de årene programmet har eksistert. Til sammen har det utløst prosjekter for mer enn 3 milliarder kroner.

Slik søker du om midler fra Forskningsrådet

 

Publisert:
23.06.2004
Sist oppdatert:
27.04.2017