Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Over 100 millioner kroner til nye prosjekter

CLIMITs programstyre bevilget nylig 104 millioner kroner til nye FoU-prosjekter innen CO2-håndtering.

Paris-avtalens ambisjoner om å begrense global oppvarming til 1,5 grader Celsius har styrket CO2-håndtering sin posisjon som et viktig verktøy for å redusere globale klimagassutslipp.

For mange industrier som sement og stål er det ingen andre alternativer enn CO2-håndtering for å oppnå nødvendige kutt i CO2-utslipp.

Ambisjonene fra Paris vil mest sannsynlig bety at klimanegative løsninger må på plass, altså løsninger som medfører at CO2-fjernes fra atmosfæren. Biomasse kombinert med CO2-håndtering, også kalt Bio-CCS, vil fort kunne bli en aktuell løsning.

Med dette som bakgrunn vil forskningen gjennom CLIMIT-programmet være viktig for å nå internasjonale klimamålsetninger.

Mange søknader

CLIMIT-programmet har denne høsten hatt to utlysninger:

  • Utlysning av Forskerprosjekter (FP) og Kompetanseprosjekter for næringslivet (KPN) med søknadsfrist 7. september.
  • Utlysning av Innovasjonsprosjekter for næringslivet (IPN) med søknadsfrist 12. oktober.

Totalt ble det sendt inn 48 søknader. Dette er nesten like mye som rekordåret i fjor da det kom 51 søknader.

Total sett ble det i år søkt om 426 millioner kroner i støtte fra CLIMIT.

Søknadene fordeler seg på 40 FP, 4 KPN og 4 IPN.

Høy kvalitet

Søknadene har blitt evaluert av internasjonale fageksperter, og søknadsbehandlingen viser at mange søknader holder et høyt vitenskapelig nivå. Dette betyr at det har vært stor konkurranse om tilgjengelige midler.

CLIMITs programstyret har innvilget støtte til 14 nye prosjekter med totalt 104 millioner kroner.  I søknadsbehandlingen har det blitt lagt vekt på kriteriene som ligger til grunn for utlysningene. Fagekspertenes evalueringer har her vært viktige, og det har også blitt lagt vekt på søknadenes relevans i forhold til utlysningsteksten og CLIMITs programplan.

Dessverre mange avslag

Det ble søkt om mer enn fire ganger mer enn tilgjengelig beløp for nye prosjekter. Det betyr dessverre at mange gode søknader har fått avslag.

Mange norske forskningsmiljø holder høyt internasjonalt nivå og interessen for å søke om nye prosjekter gjennom CLIMIT er stor. Med stor konkurranse om midlene er det kun de aller beste søknadene som får støtte. Det betyr at de nye prosjekter vil være av høy kvalitet og vil bidra med ny kunnskap som vil være svært relevant for å bringe frem kostnadseffektiv og trygg teknologi for fangst og lagring av CO2

Mange av søknadene som ikke nådde opp i konkurransen holder også et høyt nivå. Men så lenge det søkes om langt mer midler enn hva som er tilgjengelig er det dessverre ikke mulig å støtte alle gode søknader.

Fokus på grunnforskning

CLIMIT-programmet har som mål å bidra til akselerert kommersialisering av CO2-håndtering. I utlysningene er det derfor oppfordret til å involvere industrielle partnere i FoU-prosjektene. Det viser seg imidlertid svært vanskelig å få med industrien. 

Forskningsrådet hadde håper på mange søknader om IPN og KPN, men blant de nye prosjektene er det grunnforskningen som dominerer, og hele 11 av de 14 nye prosjektene er Forskeprosjekter (FP).

Forskning viktig

Selv om det er mye grunnforskning i de nye prosjektene vil forskningen bidra med viktig kunnskap og kompetanse. Når storskala CO2-håndteringsanlegg etter hvert skal bygges i stor stil verden over vil resultatene fra forskningen være helt avgjørende. 

CLIMIT-støttede prosjekter forventes å bidra med kunnskap som sikrer at CO2-håndtering blir et kostnadseffektivt og trygt klimatiltak.

Nye prosjekter

En kort presentasjon av de nye prosjektene som nå er innvilget støtte fra CLIMIT-programmet er gitt nedenfor. Mer detaljer vil bli publisert på Forskningsrådets hjemmesider etter at kontrakter med de nye prosjektene er signert tidlig i 2017.

Prosjekt-nr Tittel Prosjekt-eier Prosjektleder
Innvilget støtte fra CLIMIT 
(mill. kr)
Tema
267859 Improved performance of CO2 EOR and underground storage by mobility control of CO2 SINTEF PR Torleif Holt 8,9 CO2-lagring kombiner med EOR
267873
Enabling technology for the Development of moving bed Temperature swing adsorption process for post combustion CO2 capture
SINTEF
Richard Blom
10,6 CO2-fangst basert på faste adsorbenter
268369 Fundamentals of Pressurized Oxy-fuel Combustion for Natural Gas Semi-Closed Combined Cycles SINTEF ER Mario Ditaranto 9 CO2-fangst ved oxyfuel-forbrenning
268390 Efficient models for Microbially Induced CAlcite Precipitation as a seal for CO2 storage UNI Research Maria Elenius 2,688 Modellering av mekanismer som sikrer trygg CO2-lagring
268439 Understanding of CO2 dissolution in oil by convection-driven mixing and wettability alteration (UNCOVER) IRIS Ying Guo 10,9 CO2-lagring kombiner med EOR
268445 Stress Path and Hysteresis effects on Integrity of CO2 Storage Site SINTEF PR Pierre Cerasi 10,8 Geomekaniske prosesser ved CO2-lagring
268450 Novel molten/solid composite oxygen transport membranes for CO2 capture SINTEF MK Zuoan Li 11,3 CO2-fangst ved membraner
268507 Demonstration of the Swing Adsorption Reactor Cluster (SARC) for simple and cost effective post combustion CO2 capture SINTEF MK Abdelghafour Zaabout 8,8 CO2-fangst basert på faste adsorbenter
268508
 
Low Temperature Post Combustion CO2 Capture Technology Using Solid Sorbents
NTNU De Chen 9 CO2-fangst basert på faste adsorbenter ved lav temperatur
268510 Studying moving fluid interfaces during cementing of CCS wells SINTEF PR Malin Torsæter 8,1 CO2-lagring og CO2-brønner
268512 Optimized CO2 storage in sloping aquifers UiO Anja Sundal 2,254 Modellering av CO2-lagring i hellende akvifere
268520 Induced-seismicity geomechanics for controlled CO2 storage in the North Sea NGI Joonsang Park 6,8 CO2-lagring, monitorering
270015 Technical innovations for upscaling and commercialization of the Sorption-Enhanced Reforming technology ZEG POWER AS Nicola Di Giulio 4,095 CO2-fangst kombinert med H2-produksjon og reformeringsteknologi
270016 REcycled well-PLUGging materials to improve the outcome of CO2 reservoir-storage facilities RESTONE AS Astri Jæger Sweetman Kvassnes 1,155 CO2-lagring og CO2-brønner

 

 

Skrevet av:
Aage Stangeland Spesialrådgiver +47 22 03 73 70 ast@forskningsradet.no
Publisert:
19.12.2016
Sist oppdatert:
19.12.2016